@khngchobit

Zhong Xina

What others replied to:

Kí một năm mà ở một tháng đổi trọ thì chủ trọ có đấm vào mặt mình không m.n 🥲

show all (13)

Lại chả đấm ngay, nhưng thôi lựa mà nói có lẽ nta cũng thông cảm, vs lại nên báo trước cho nta tầm 1 tháng hoặc 2 tuần gì đó để nta còn kiếm ng trọ khác nữa

Language: English