@mia0753

mia0753

What others replied to:

Người đó còn nhớ tôi không?

show all (9)

Đôi lúc mình cũng tự hỏi như vậy. Nhưng mà bây giờ thì không, bởi vì nếu người đó thực sự còn nhớ mình thì mình đã không phải phải tự hỏi như vậy :>

Language: English