@nguyentaitinn

Tài Nhânn.

What others replied to:

bạn ak... đừng cười nthe nữa được hk.. lỡ tôi thik bạn thì sao...??

show all (21)

Language: English