@Khali_98

Jenny Linh

What others replied to:

bạn ak... đừng cười nthe nữa được hk.. lỡ tôi thik bạn thì sao...😞😞

show all (21)

Language: English