#κινηματογράφος

4 people

1 post

Posts:

Сможешь выговорить "бесперспективняк" ?

D407A’s Profile Photoнакорми меня
можете выговорить : κινηματογράφος либо же Շնորհակալություն ( шноракалутсун) ❓😏( желательно быстро)

Language: English