#readbooks

274 people

1 post

Posts:

Sắp tới nhà mình có định ra đầu sách nào về vấn đề bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu như cuốn Khi loài cá biến mất không ạ? Mình rất quan tâm tới vấn đề này, nhưng các cách giải quyết trong cuốn Khi loài cá biến mất có vẻ không phù hợp với Việt Nam do quản lý đánh bắt chưa chặt chẽ...

Readbooks rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Đó là lý do mà bọn mình đã chọn cuốn Khi loài cá biến mất là một trong những ấn phẩm ra mắt đầu tiên. Đúng là nhiều phương án giải quyết trong cuốn sách nằm ở phía cơ quan quản lý, nhưng cũng có nhiều đề xuất mà những người kinh doanh lĩnh vực này có thể thực hiện, hoặc các bạn trẻ quan tâm có thể vận động những người bạn quen làm theo. Để thay đổi tất cả mọi thứ thì rất khó, nhưng Readbooks mong rằng mỗi bạn đã đọc cuốn sách này sẽ có những tư tưởng mới mẻ, cách nhìn nhận vấn đề khác, và dần dần sẽ có thể biến thành hành động.
Vấn đề này thực sự chưa được quan tâm nhiều ở Việt Nam, dù đầu sách về chủ đề này ở nước ngoài nhiều lắm. Nếu các bạn quan tâm nhiều hơn (thể hiện bằng hành động ấy 😢 xin hãy thể hiện bằng hành động) Readbooks hứa sẽ mang đến những đầu sách chất lượng nhất về chủ đề môi trường nhé.

View more

Language: English