@trng_nhin

Trương Huỳnh An Nhiên

What others replied to:

Lâu rồi t đéo nói chuyện với trai, giờ có thằng đó ib mà t chả mấy mặn mà nữa rồi. Chỉ t nói chuyện sao khỏi nhạt đi :<

show all (10)

Language: English