@BACCHOR#47 🇵🇱

⚞⠀ ilkka. `

⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀BAD⠀REPUTATION⠀⠀⠀⊹⠀⠀⠀ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀this is no longer⠀ ⁕⠀ɢɪɴ ─ ɢɪɴ⠀⁕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀situation⠀⠀; ⠀⠀⠀⠀let's hide be4
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀mongrel⠀⠀of⠀retributtion⠀bites
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀n̷o̷ a̷l̷c̷o̷h̷o̷l̷ w̷i̷t̷h̷o̷u̷t̷ m̷e̷ d̷a̷r̷l̷i̷n̷g̷ 💔
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀01⠀⠀:⠀⠀⠀⠀ https://tiny.pl/dfb72
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ @YourLocalDisappointment
BADREPUTATION 

this
❤️ Likes
show all
DERXNGED__WEIRDO’s Profile Photo Freedom__Guard’s Profile Photo The__Golden__Desert’s Profile Photo L1VINGLEGEND’s Profile Photo TERMINALLYDELIGHTFUL’s Profile Photo clandestine__svng’s Profile Photo midnightxqueen’s Profile Photo grxxpielove’s Profile Photo B7ACK___BIRD’s Profile Photo
🔥 Rewards
show all
YourLocalDisappointment’s Profile Photo hvitnordurljosaljos’s Profile Photo C4RB0N’s Profile Photo

Latest answers from ⚞⠀ ilkka. `

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒❛ ʰ ᵒᶰ ᵉ ˢ ᵗ ˡ ʸ⠀ˢ ᵘ ᵐ ᵐ ᵉ ʳ ☀️ ‣Woda. Interpretacja dowolna.

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛from Ymir's blood comes the sea❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⸻⸻⸻⸻⸻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the legacy of primordial ancestors
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀taught me⠀to worship the waves
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀as⠀nine daughters of Rán & Ægir
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀can be gentle⠀.⠀.⠀.⠀or lethal. ⠀✸

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I͠ W͠A͠S͠⠀B͠O͠R͠N͠⠀O͠F͠ T͠H͠E͠⠀W͠A͠T͠E͠R͠
ʟᴠᴄɪꜰ ʰ ᵒᶰ ᵉ ˢ ᵗ ˡ ʸˢ ᵘ ᵐ ᵐ ᵉ ʳ  Woda Interpretacja dowolna

⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀BAD⠀REPUTATION⠀⠀⠀⊹⠀⠀⠀ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀let's just say — my anxieties have
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀anxieties ; my ✶ beautiful ✶ face
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀is⠀n o t⠀ready to be punched⠀⠀!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀n̷o̷ a̷l̷c̷o̷h̷o̷l̷ w̷i̷t̷h̷o̷u̷t̷ m̷e̷ d̷a̷r̷l̷i̷n̷g̷⠀💔
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀03⠀⠀:⠀⠀⠀⠀ https://tiny.pl/dl3tm
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ @YourLocalDisappointment
BADREPUTATION 

lets

⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀UNFORGIVEN⠀ ⠀⠀⠀⠀❈⠀ ⠀⠀⠀⠀❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀we can simultaneously be human
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and monster⠀ ⠀—⠀⠀that both of
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀those possibilities are in⠀all of us
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀chaos runs in our blood.⠀⠀⠀⠀🐇

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀01⠀⠀:⠀⠀⠀⠀ https://tiny.pl/dl22w
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ @GIBS0NGIRL
UNFORGIVEN  

we

#mvrderヽinヽreykjavik⠀⠀⋆⠀Wyjaw swój grzech.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❝⠀──⠀⠀sins and miracles
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀are but stories for children
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀there are only⠀c h o i c e s
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and I'm known for making
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the bad ones all of my life
mvrderヽinヽreykjavikWyjaw swój grzech

⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀SPOILED⠀NIGHT⠀ ⠀⠀⠀❆⠀⠀ ⠀ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀elders used to say ── dangerous
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ghosts⠀ awaken ⠀when⠀moon's
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀low,⠀searching for love once lost
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀what's⠀y o u r⠀poison, dear?⠀🌓

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀01⠀⠀:⠀⠀ ⠀⠀ https://tiny.pl/dl1x6
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @sinfulrage
SPOILEDNIGHT

#mvrderヽinヽreykjavik⠀⠀⋆⠀⠀your character's safe place

⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the life itself taught me⠀that
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I should ⠀never⠀trust a man
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and there is⠀n o⠀place I can
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀truly call home⠀⠀▬ ▬ ▬ ▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I am my own sanctuary,⠀my
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀safest place, soul entombed

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❞⠀⠀⠀ ❞
mvrderヽinヽreykjavikyour characters safe place

#mvrderヽinヽreykjavik⠀⠀⋆⠀⠀﹙ let's play mafia ﹚wytypuj kogoś kto, Twoim zdaniem, najbardziej nadawałby się na mvrdercę 💀

Myślę, że jest to nasz lokalny ksiądz, który popyla na rowerku nawet w ostrą islandzką wichurę, zna wszystko i wszystkich, i jest wszędzie. I KTÓREGO BRAKUJE NAM W NASZEJ GRUPCE WIĘC JAKBY SIE POJAWIŁ TO WSZYSCY BY GO KOCHALI ORAZ POKORNIE SIE SPOWIADALI. MOŻE W KONCU DO NAS, GRZESZNIKÓW, ZAJEDZIE? 👉🥺👈
mvrderヽinヽreykjavik lets play mafia wytypuj kogoś kto Twoim zdaniem najbardziej

#mvrderヽinヽreykjavik⠀⠀⋆⠀⠀kim jest Twoja postać?


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀who is Ilkka you ask? fix him a drink &
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀he will tell you ⠀❱ ❱⠀but REMEMBER:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀artists often exaggerate their story to
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀make it sound better⠀▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀» https://justpaste.it/MEET-ILKKA ⠀ ❞
mvrderヽinヽreykjavikkim jest Twoja postać

Ilkka, wyskakuj z towaru. Procenty mi się skończyły.

YourLocalDisappointment’s Profile Photo〳✦ ─ ʟᴏᴄᴀʟ ᴡʜɪsᴋʏ ᴄᴏɴɴᴏɪssᴇᴜʀ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❝ Nie tak szybko, Eyvin! Najpierw
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀opowiesz, jak ci posmakował mój
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀najnowszy bimber.⠀ Nie oślepłeś,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀więc zaraz wrzucę⠀go do⠀oferty
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Wpadnij na⠀likier brzozowy⠀pod
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀koniec tygodnia, skarbie. xoxo. ♡
Ilkka wyskakuj z towaru Procenty mi się skończyły

+ 2 💬 messages

read all

Language: English