@SLVRSTR#25 🇵🇱

ROGERS ; moony old man

Ask @SLVRSTR

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʀᴇᴘᴀɴᴀᴛɪᴏɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴏꜰ⠀ᴠᴀʟᴜᴇꜱ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀01.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━ ⠀⠀⠀ ⊚ ⠀╱⠀╱⠀ ✪ ⠀⠀⠀ ━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴄᴀᴛᴇɢᴏʀʏ ⠀:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ᴍᴀᴅᴇɪɴɪᴄᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ʟɪꜱᴛᴇɴ⠀ᴛᴏ⠀ᴛʜᴇ⠀ʟɪɢʜᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵈᵒᶰ’ᵗ⠀ˡᵉᵗ⠀ ᵗʰᵉ⠀ ᵈᵃʳᵏᶰᵉˢˢ⠀ ᵗᵃᵏᵉ⠀ ʸᵒᵘʳ⠀ ᵐᵉᵐᵒʳᶤᵉˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᶤˢ ⠀⠀⠀⠀⠀ᵃʳᵉᶰ'ᵗ⠀⠀⠀⠀⠀ ʸᵒᵘʳ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵈᵉˢᵗᶤᶰʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀1.⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2O2UI
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀2.⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @CallM3Shaun
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴛʀᴇᴘᴀɴᴀᴛɪᴏɴ
ᴏꜰᴠᴀʟᴜᴇꜱ

https://cutt.ly/oneshoty ⟳〖 twoje prompty to: T14 〗

WYZNANIA__TECHNIKA’s Profile Photo∗ wyznania technika.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴏɴᴇ-ꜱʜᴏᴛ ⠀╱ ╱ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ꜱɪʟᴠᴇʀꜱᴛᴀʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ɢʜᴏꜱᴛꜱ⠀⠀ɪɴ ⠀⠀ᴀ ⠀⠀ᴘʟᴀᴄᴇ⠀⠀ᴏꜰ⠀⠀ꜰᴇᴀʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ʷʰᵉʳᵉ ⠀ ᵈʳᵉᵃᵐˢ ⠀ ᵃᶰᵈ⠀ ᵐᵉᵐᵒʳᶤᵉˢ⠀ ᵃʳᵉ ⠀ᵈᵉᶜᵃʸᶤᶰᵍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵃᶰᵈ ⠀ ˢʰᵃᵈᵒʷˢ ⠀ ᵍᵃᵗʰᵉʳ⠀ ᵃᶰᵈ⠀ ᵠᵘᶤᶜᵏˡʸ⠀ ᵈᶤˢᵃᵖᵖᵉᵃʳ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━️━️━️━️━️ ⠀ https://jpst.it/2O7no ⠀ ━━️━️━️━️━️
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
httpscuttlyoneshoty  twoje prompty to T14

Related users

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀❍ ⠀╱ ╱⠀ ✪ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀#ᴅᴜꜱᴛʏꜱᴏᴜʟꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴛʜᴇ ⠀⠀ ⠀ ʀᴇᴅ ⠀⠀ ⠀ ᴅᴇᴍᴏɴ ⠀ ⠀ ⠀ ᴄᴏᴍᴇꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ʷʰᵉᶰ⠀⠀ ᶤ'ᵐ⠀⠀ ᵃˡˡ⠀⠀ ᵃˡᵒᶰᵉ⠀⠀ ᵃᶰᵈ⠀⠀ ˢᵒᵐᵉᵗᶤᵐᵉˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᶤ⠀⠀ ⠀ᶜᵃᶰ'ᵗ⠀⠀ ⠀ᵗᵉˡˡ⠀⠀⠀ʰᵉˡˡ⠀⠀⠀ᶠʳᵒᵐ⠀⠀⠀ʰᵒᵐᵉ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2L2mj ⠀⠀⠀⠀ ━━━━️━️━️━━━━━️
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━️━️━️━━━━ ⠀⠀⠀»⠀⠀⠀ @WARRIXRKING
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴅᴜꜱᴛʏꜱᴏᴜʟꜱ
 ᴛʜᴇ   ʀᴇᴅ

Higher, further, faster. .★. ʷᵃⁿⁿᵃ ᶠˡʸˀ

star__dust__rebel’s Profile Photoᴍ ᴏ ᴏ ɴ ᴄ ʜ ɪ ʟ ᴅ ︽✵︽

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀With⠀ ⠀⠀you,⠀⠀ ⠀Captain?⠀⠀⠀Always
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀and⠀⠀⠀forever.⠀⠀⠀⠀ ───── ⠀⠀⠀⠀✵
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ˢᵒᵐᵉᵈᵃʸ ⠀ ᵗʰᵉʸ'ˡˡ ⠀ ᵃˢᵏ⠀ ᵘˢ⠀ ʷᵃˢ⠀ ᶤᵗ⠀ ʷᵒʳᵗʰ⠀ ᶤᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵗᵒ ⠀⠀ ᵇᵉ ⠀⠀ ᵒᶠ ⠀⠀ ˢᵉʳᵛᶤᶜᵉ⠀ ⠀ᶤᶰ⠀⠀ ᵗʰᵉ⠀⠀ ᵉᶰᵈ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Higher further faster   ʷᵃⁿⁿᵃ ᶠˡʸˀ

⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀◐ ⠀╱ ╱⠀ ✪⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀#ᴅᴇᴀᴅʟɪᴇꜱᴛꜱɪɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴇᴠᴇʀʏ ⠀⠀⠀⠀⠀ᴛɪᴍᴇ⠀⠀⠀⠀⠀ɪ⠀ ⠀⠀⠀⠀ꜰᴀɪʟ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵗʰᵉʳᵉ ⠀⠀ᶤˢ ⠀⠀ᵒᶰᵉ ⠀⠀ᵐᵒʳᵉ ⠀⠀ˢˡᵉᵉᵖˡᵉˢˢ ⠀⠀ᶰᶤᵍʰᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵘᶰᵈᵉʳ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ʰᵃᵘᶰᵗᵉᵈ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ˢᵏᶤᵉˢ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2KkuR ⠀ ⠀ ⠀ ━━━━️━️━️━━━━━️
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━️━️━️━━━ ⠀⠀⠀»⠀⠀⠀ @MINDC0NTROL
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴅᴇᴀᴅʟɪᴇꜱᴛꜱɪɴ
 ᴇᴠᴇʀʏ ᴛɪᴍᴇɪ

⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⧗ ⠀╱ ╱⠀ ✪ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ #ꜰɪᴛーʟᴏᴠᴇʀꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ꜱᴘᴏᴋᴇɴ⠀⠀ᴡᴏʀᴅꜱ⠀⠀ᴍᴀᴅᴇ⠀⠀ᴏꜰ⠀⠀ᴛʀᴜꜱᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵗᵘʳᶰᶤᶰᵍ ⠀⠀⠀ ᵈʳᵉᵃᵐˢ ⠀⠀⠀ ᶤᶰ ⠀⠀⠀ ᵗʰᵉ ⠀⠀⠀ ᵈᵘˢᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ʷʰᵉᶰ ⠀⠀ ᵃˡˡ ⠀⠀ ᵒᵘʳ ⠀ ⠀ ᵇʳᶤᵈᵍᵉˢ ⠀ ⠀ ᵃʳᵉ ⠀ ᵇᵘʳᶰᵗ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2FB_2 ⠀ ⠀ ⠀ ━━━━️━️━️━━━━━️
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━️━️━️━━━━ ⠀⠀⠀⠀»⠀⠀⠀⠀ @S0VIETSPY
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ꜰɪᴛーʟᴏᴠᴇʀꜱ

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Co takiego Steve widzi we wczesnych porankach, kiedy na niebie pojawiają się pierwsze promienie słońca i co takiego urzeka go w nocy, kiedy na ciemnym firmamencie pojawiają się pierwsze gwiazdy?

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀⠀⠀⠀W tym momencie chciałbym serdecznie podziękować każdej osobie, która zdecydowała się poświęcić swój czas na napisanie pytania i jednocześnie przeprosić, że z takim opóźnieniem na nie odpowiedziałem. Dziękuję również Tobie, Reiso, że po raz kolejny postanowiłaś wziąć na barki ciężar odpowiedzialności za zorganizowanie zabawy. Jesteś niezastąpiona. 💙
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀Poranek zawsze kojarzy mu się z kolejną szansą. Nieważne jak tragicznie było poprzedniego dnia, bo teraz – w tym momencie, w którym nawet ptaki milczą, jakby także napawały się widokiem nader kruchych promieni na zaciemnionym niebie – nie liczy się nic więcej, prócz powoli wschodzącego słońca. Rogers uwielbia obserwować jak cienka linia horyzontu, która biegnie idealnie pomiędzy i momentalnie kojarzy mu się z wyrwą pomiędzy przeszłością a przyszłością, stopniowo zaczyna się wytracać. Panujący na niebie chaos wkrótce przeistacza się w idealny porządek, ponieważ bez porządku nie byłoby chaosu i odwrotnie – i to właśnie jest piękno, które urzeka go za każdym razem. W pierwszych promieniach – w tych kruchych, delikatnych, ledwie widocznych nawet dla niego, mimo że serum znacząco wzmocniło jego wzrok – widzi bestialsko rodzącą się nadzieję, którą następnie dzieli się z innymi.
⠀⠀⠀⠀⠀Noc natomiast jest jego wyrzeczeniem. Zaprzeczeniem prawd, które niezłomnie wyznaje w trakcie dnia. Błyszczące gwiazdy słyszały zdecydowanie więcej jego modlitw niż niejeden kapelan, słyszały zdecydowanie więcej obietnic niż niejeden tłum przed mównicą, były świadkami zdecydowanie większej ilości łez niż niejeden pogrzeb, poznały zdecydowanie więcej jego grzechów niż niejeden przyjaciel. Noc jest dla Rogersa oczyszczeniem. Rozgrzeszeniem z popełnionych błędów, chwilową namiastką wybaczenia, którego nie jest w stanie sam sobie podarować, bo ciągle i ciągle uważa, że nie zasłużył – bo gdyby było inaczej, to prosiłby nieme gwiazdy o choćby jednosłowne wybaczenie? Powierzałby im swoje obawy, licząc na cudowne rozwiązanie? Gdyby było inaczej – czekałby przez całą noc na choćby stłumiony śmiech gwiazd? Nie, bo nauczyłby się wreszcie, że za każdym razem odpowie mu cisza. Wie zatem tylko, że cisza jest jedyną reakcją, na jaką tak naprawdę zasługuje.
⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀Dziękuję za pytanie. ♡

View more

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Opisz pokrótce relacje Kapitana Ameryki nabyte w aktywnych wątkach.

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀⠀⠀⠀Jestem absolutnie tragiczny w podobnych opisach, więc to dopiero będzie wyzwanie... XD

J. BARNES : @REDSTVR
⠀⠀⠀⠀⠀Zimowy Żołnierz nie okazuje żadnej skruchy – to pozbawiona emocji broń, która oczekuje na rozkaz. Zadaniem Kapitana Ameryki jest natomiast ochrona ludzi – nie ma więc powodów do odczuwania wstydu.
⠀⠀⠀⠀⠀Rzeczywistość jednak wkrótce okazuje się zgoła odmienna. Niezamknięte sprawy z przeszłości zaczynają coraz bardziej ciążyć na sumieniach i koniec końców przychodzi moment, w którym dwójka byłych przyjaciół, lecz o dziwo nie wrogów, jest skazana na wzajemną pomoc.

M. CARTER : @rightpartner
⠀⠀⠀⠀⠀Współczesność nieodzownie rządzi się swoimi prawami. Jednak pomimo upływu czasu jedna zasada pozostała niezmienna – w obliczu nadciągającego zagrożenia, należy skorzystać ze wszystkich dostępnych środków zaradczych.
⠀⠀⠀⠀⠀Agentka Carter oraz Kapitan Ameryka zostają wciągnięci w sam środek nietypowych wydarzeń, które skutecznie zweryfikują ich wiedzę odnośnie człowieczeństwa.

W. MAXIMOFF : @Duchess__Of__Destruction
⠀⠀⠀⠀⠀Połowa populacji zniknęła w wyniku pstryknięcia bezwzględnego Tytana, pozostawiając Mścicieli podzielonych oraz zdruzgotanych jak jeszcze nigdy przedtem. Każdy postanawia udać się we własną stronę, poszukać czegokolwiek w miejscach, w których nie pozostało już nawet nic.
⠀⠀⠀⠀⠀Ostatnią deską ratunku niespodziewanie okazuje się najmłodsza członkini drużyny – Szkarłatna Wiedźma, po której ślad urywa się jednak na Madripoorze. Kapitan Ameryka ma za zadanie odnaleźć Maximoff, co wcale nie będzie takie proste.

C. DANVERS : @star__dust__rebel
⠀⠀⠀⠀⠀Cały świat pod władzą jednego człowieka? W przeszłości już tego próbowano – z marnym skutkiem. Teraz jednak znalazł się ktoś znacznie ambitniejszy i szalony – ktoś, kto nie zamierza zadowalać się wyłącznie swoim światem, skoro może sięgnąć po cały wszechświat.
⠀⠀⠀⠀⠀Kapitan Marvel jest charakterna, więc każdy wie, że nie będzie współpracować po dobroci z generałem Rossem. Zapracowanie na jej zaufanie będzie trudne, lecz Kapitan Ameryka zamierza podjąć się tego zadania, bo w końcu łączy ich coś więcej niż wspólny tytuł – łączy ich wspólny przyjaciel, Phil Coulson.

Y. BELOVA : @Russkaya__Balerina
⠀⠀⠀⠀⠀Czego Czarna Wdowa może szukać w Stanach Zjednoczonych? Odpowiedź jest tylko jedna – swojego nowego celu.
⠀⠀⠀⠀⠀Steve Rogers dowiaduje się o ataku przeprowadzonym na swojego przyjaciela, Falcona – który od niedawna sprawuje również funkcję drugiego Kapitana Ameryki. Postanawia osobiście zająć się tą sprawą i chociaż za wszelką cenę stara się nie kierować wzburzonymi emocjami, tak doskonale wie, że prędzej czy później jego złość znajdzie stosowne ujście. I nie będzie ono jakkolwiek pokojowe.

⠀⠀⠀⠀⠀Tutaj znajduje się reszta :
https://ask.fm/SLVRSTR/answers/169666364398

View more

⠀⠀⠀⠀⠀

X. WENWU : @WARRIXRKING
⠀⠀⠀⠀⠀Za każdym czynem stoi emocja, za każdą wojną natomiast – nadmiernie emocjonalny człowiek. Tęsknota oraz żal okazują się mieszanką wybuchową, szczególnie kiedy doda się do nich praktycznie nieograniczoną potęgę.
⠀⠀⠀⠀⠀Kapitan Ameryka otrzymuje zadanie poskromienia przywódcy chińskiej organizacji Ten Rings – Mandaryna. Nikt nie zawraca sobie głowy dyplomacją, ponieważ jest na nią zdecydowanie za późno. Liczy się wyłącznie uzyskanie stosownego efektu. Rogers ulega jednak swojej naiwności, słysząc prawdziwe motywacje Wenwu, przez co wpada w zastawioną przez niego pułapkę. Od tego momentu rozpoczyna się koszmar, którego motyw przewodni stanowi czerwień.

N. ROMANOVA : @S0VIETSPY
⠀⠀⠀⠀⠀Czy marzenie o świecie pozbawionym wojen – w którym bezpieczeństwo stanowi niepodważalny fundament, nie natomiast domniemany skutek dalekosiężnych działań – faktycznie może się spełnić?
⠀⠀⠀⠀⠀Kapitan Ameryka zna odpowiedź. W dodatku jest zdeterminowany, by za wszelką cenę udowodnić swoim byłym towarzyszom, że służba w szeregach HYDRY to jedyne właściwe rozwiązanie. Żałuje jednak, że Czarna Wdowa – notabene jedna z najbliższych mu osób – nie podziela jego zdania i wszystko wskazuje na to, że będzie działać przeciwko niemu.

DRUIG : @MINDC0NTROL
⠀⠀⠀⠀⠀Kontrolowanie ludzi bez ich zgodny jest sprzeczne z prawem. Bierne obserwowanie jak stopniowo zaczynają się wybijać – sprzeczne z moralnością.
⠀⠀⠀⠀⠀Do niedawna Kapitan Ameryka nie miał pojęcia o istnieniu grupy zwanej Eternals. Do niedawna również świat wydawał się stabilny – naznaczony przysłowiowym szaleństwem, ale w dalszym ciągu znamiennie stabilny. Wszystko zmienia się, kiedy pogrążony w tajemniczym szaleństwie Scott zostaje znaleziony przez Druiga we własnej wiosce.

⠀⠀⠀⠀⠀Zabrakło mi miejsca, dlatego postanowiłem podzielić odpowiedź na dwie części.
⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀Dziękuję za pytanie. ♡

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀❍ ⠀╱ ╱⠀ ✪ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀#ᴅᴜꜱᴛʏꜱᴏᴜʟꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴄᴜʀꜱᴇ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴇ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʀᴜᴛʜ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᶜᵘʳˢᵉ⠀⠀ᵗʰᵉ⠀⠀ᵈᵃʸ⠀⠀ᶠᵒʳ⠀⠀ᵖʳᵒᵐᶤˢᵉˢ⠀⠀ᵒᶠ⠀⠀ˡᶤᵍʰᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵃᶰᵈ ⠀ ᵖˡᵉᵃˢᵃᶰᵗ ⠀ ˡᶤᵃʳˢ ⠀ ᶤᶰ ⠀ ᶜˡᵃᵘˢᵗʳᵒᵖʰᵒᵇᶤᶜ ⠀ᶰᶤᵍʰᵗ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2E60j ⠀⠀ ⠀⠀ ━━━━️━️━️━━━━━️
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━️━️━️━━━━ ⠀⠀⠀»⠀⠀⠀ @WARRIXRKING
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴅᴜꜱᴛʏꜱᴏᴜʟꜱ

Duma.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴏɴᴇ-ꜱʜᴏᴛ ⠀╱ ╱ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ꜱɪʟᴠᴇʀꜱᴛᴀʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴛʜɪꜱ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ɴᴀʀᴄɪꜱꜱɪꜱᴍ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ɪꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵃ⠀⠀⠀ˢʸˢᵗᵉᵐ⠀⠀⠀ᵗᵒ⠀⠀⠀ᶤᶰᵗᶤᵐᶤᵈᵃᵗᵉ ⠀⠀ᵉʳᵖᵉᵗᵘᵃᵗᶤᶰᵍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵒᵛᵉʳᶜᵒᵐᵖᵉᶰˢᵃᵗᶤᶰᵍ⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘʳ⠀⠀⠀⠀ˢᵉˡᶠ ⠀⠀ ⠀ʰᵃᵗᵉ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━️━️━️━️━️ ⠀ https://jpst.it/2HQqc ⠀ ━━️━️━️━️━️
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Duma

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀★ ⠀╱ ╱⠀ ✪ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀#ʙʀᴠᴋᴇɴꜱᴛᴠʀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ɪɴ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴇ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴇɴᴅ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ʷᵉ'ʳᵉ⠀ᵃˡˡ⠀ ʲᵘˢᵗ⠀ ᶜʰᵃˡᵏ⠀ ˡᶤᶰᵉˢ⠀ ᵒᶰ⠀ ᵗʰᵉ⠀ ᶜᵒᶰᶜʳᵉᵗᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵈʳᵃʷᶰ⠀⠀ᵒᶰˡʸ⠀ ⠀ᵗᵒ⠀⠀⠀ᵇᵉ⠀⠀⠀ʷᵃˢʰᵉᵈ⠀⠀⠀ᵃʷᵃʸ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2GiBb ⠀⠀⠀⠀ ━━━━️━️━️━━━━━️
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━️━️━️━━━━━━━━️ ⠀⠀⠀»⠀⠀⠀ @REDSTVR
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ʙʀᴠᴋᴇɴꜱᴛᴠʀ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀४⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀✪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀#ᴅᴏᴜʙʟᴇーᴛʀᴏᴜʙʟᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵗʰᵉʳᵉ'ˢ ⠀ ᵃ⠀ ⠀ᵐᵘʳᵐᵘʳ⠀⠀ᵒᶠ⠀⠀ˢᶤˡᵉᶰᵗ⠀⠀ᵉᵐᵖᵗᶤᶰᵉˢˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵃ⠀ ᵇʳᵉᵃᵗʰ⠀ ᵒᶠ⠀ ˡᵒᶰᵉˡᶤᶰᵉˢˢ⠀ ᶤᶰ⠀ ᶠʳᶤᵍʰᵗᵉᶰᵉᵈ ⠀ ˡᵘᶰᵍˢ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2GXM2 ⠀⠀ ⠀━━━━️━️━️━━━━━️
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━━️━️━️━━━━━️ ⠀⠀⠀⠀ @THE__VARIANT
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴅᴏᴜʙʟᴇーᴛʀᴏᴜʙʟᴇ

⠀✪⠀───⠀Don't do anything stupid 'till I get back.⠀

REDSTVR’s Profile PhotoBARNES ; thief with depression

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀How can I?⠀You're taking all the stupid
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀with⠀ ⠀ ⠀⠀you.⠀⠀⠀⠀──────⠀⠀⠀⠀★
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵈᵒ ⠀ʸᵒᵘ ⠀ ʳᵉᵐᵉᵐᵇᵉʳ⠀⠀ᵗʰᵉ⠀⠀ᵍᵒᵒᵈ⠀⠀ᵒˡᵈ⠀⠀ᵈᵃʸˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ʷʰᵉᶰ ʷᵃʳ ʷᵃˢ ᵒᶰˡʸ⠀ ᵘᶰˢᵃᶠᵉ⠀ ᶤᶠ⠀ʷᵉ⠀ʷᵉʳᵉ⠀ᵃ⠀ᶜᶤᵛᶤˡˢ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Dont do anything stupid till I get back

⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⧗⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀✪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀#ꜰɪᴛーʟᴏᴠᴇʀꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵒᵘʳ ᵗᶤᵐᵉ ⠀ᶤˢ ⠀ᵍᵒᶰᵉ⠀ᵃᶰᵈ⠀ᵒᶰˡʸ⠀ᵗʰᶤᶰᵍ⠀ʷᵉ⠀ᶜᵃᶰ⠀ᵈᵒ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᶤᵗ'ˢ⠀⠀ʷʳᶤᵗᵉ⠀⠀ᵃ⠀ ⠀ᵗʳᵃᵍᶤᶜ⠀ ⠀ᵉᶰᵈᶤᶰᵍ⠀ ⠀ᶠᵒʳ⠀ ⠀ᵘˢ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2ACwM ⠀⠀ ⠀━━━━━️━️━️━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━━️━️━️━━━━━━━⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @S0VIETSPY
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ꜰɪᴛーʟᴏᴠᴇʀꜱ
 ᵒᵘʳ


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✵⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀✪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ #ᴀᴍᴇʀɪᴄᴀɴᴇᴀɢʟᴇꜱ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᶤ ᵈᶤᵈᶰ'ᵗ ᵍᶤᵛᵉ ᵘᵖ⠀ᵗʰᵉ⠀ᶠᶤᵍʰᵗ⠀ᵇᵘᵗ⠀ᶤ⠀ˢᵃᵛᵉ⠀ᵐʸ⠀ᵇʳᵉᵃᵗʰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵗʰᵉʳᵉ'ˢ ⠀ ᶰᵒ ⠀ ᵗᵒᵈᵃʸ ⠀ ᶤᶠ⠀ ᵗʰᵉʳᵉ'ˢ⠀ ᶰᵒ⠀ ᵗᵒᵐᵒʳʳᵒʷ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2C64p ⠀⠀ ⠀━━━━━️━️━️━━━━━️
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━━️━️━️━━━━━️⠀⠀⠀ @star__dust__rebel
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᴀᴍᴇʀɪᴄᴀɴᴇᴀɢʟᴇꜱ
 ᶤ


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀४⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀✪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀#ᴅᴏᴜʙʟᴇーᴛʀᴏᴜʙʟᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᶤ⠀ ⠀ᵈᵒᶰ'ᵗ⠀ ⠀ᵏᶰᵒʷ⠀ ⠀ᶤᶠ⠀⠀ʸᵒᵘ'ᵛᵉ⠀⠀ᵇᵉᵉᶰ⠀⠀ᵗᵒˡᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵇᵘᵗ⠀ ⠀ˡᶤᶠᵉ⠀ ⠀ᶤᶰ⠀ ⠀ ʰᵉˡˡ⠀ ⠀ᶤˢ⠀ ⠀ᵐᶤᵍʰᵗʸ⠀ ⠀ᶜᵒˡᵈ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2C65i ⠀⠀ ⠀ ━━━━━️━️━️━━━━━️
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀━━━━━️━️━️━━━━━️ ⠀⠀⠀⠀ @THE__VARIANT
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᴅᴏᴜʙʟᴇーᴛʀᴏᴜʙʟᴇ
 ᶤ


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀⠀✪⠀⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀⠀⠀ʷᵒʳᶰ ᵒᵘᵗ ᶠᵃᶜᵉˢ ʷᵒʳᶰ ᵒᵘᵗ ᵖˡᵃᶜᵉˢ⠀ᵃˡˡ ᵃʳᵒᵘᶰᵈ ᵘˢ
⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ᱬ⠀⠀ ⠀⠀ᵃʳᵉ ⠀ᶠᵃᵐᶤˡᶤᵃʳ ⠀ᶠᵃᶜᵉˢ ⠀ʷᶤᵗʰ ⠀ᶰᵒ ⠀ᵉˣᵖʳᵉˢˢᶤᵒᶰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∙⠀ ⠀ ⠀⠀W ⠀⠀⠀ I ⠀⠀⠀ T ⠀⠀⠀ C ⠀⠀⠀ H
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2B25E ⠀ ∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀∙ ⠀∙⠀ @Duchess__Of__Destruction
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ʷᵒʳᶰ ᵒᵘᵗ ᶠᵃᶜᵉˢ ʷᵒʳᶰ

On your right, Captain. ♡

Duchess__Of__Destruction’s Profile Photo⠀♕⠀﹕⠀harbinger of CHAOS.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀⠀✪⠀⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀⠀⠀ʷᵉ ʷᶤˡˡ ˢᵗᵃᶰᵈ⠀ˢᶤᵈᵉ⠀ᵇʸ⠀ˢᶤᵈᵉ⠀ᶰᵒ ᵐᵃᵗᵗᵉʳ ʷʰᵃᵗ
⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ♡ ⠀ ⠀ ⠀ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ⠀⠀⠀ᵃᵛᵉᶰᵍᵉʳˢ⠀⠀⠀ᵃˡˢᵒ⠀⠀⠀ᵐᵉᵃᶰˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∙ ⠀ ⠀ ⠀ F ⠀⠀ A ⠀⠀ M ⠀⠀ I ⠀⠀ L ⠀⠀ Y
⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
On your right Captain


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀⠀✪⠀⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀⠀⠀ᶤᵗ'ˢ⠀⠀⠀⠀⠀ᵃ⠀⠀ ⠀⠀⠀ˡᵒᶰᵉˡʸ⠀⠀⠀⠀⠀ʳᵒᵃᵈ
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ★⠀⠀ ⠀⠀ᵃᶰᵈ⠀⠀ᶤ⠀ ⠀ʷᵒᶰᵈᵉʳ⠀ ⠀ʷʰᵃᵗ⠀⠀ʸᵒᵘ⠀⠀ᵗʰᶤᶰᵏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∙⠀ ⠀ ⠀⠀B⠀⠀R⠀⠀O⠀⠀T⠀⠀H⠀⠀E⠀⠀R
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2A4dZ ⠀ ∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙⠀⠀ @REDSTVR
⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᶤᵗˢᵃ


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀⠀✪⠀⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀⠀⠀ʷʰᵉᶰ⠀⠀ ᵗʰᵉ⠀⠀ ˢᶤˡᵉᶰᶜᵉ⠀⠀ ʷᶤˡˡ⠀⠀ ʳᵉˢᵒᵘᶰᵈ
⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ᱬ ⠀ ⠀ ⠀ ᶤᵈʸˡˡᶤᶜ⠀⠀⠀ᵈʳᵉᵃᵐˢ⠀ ⠀⠀ᵃʳᵉ⠀⠀⠀ᶜˡᵃᶰᵈᵉˢᵗᶤᶰᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∙⠀ ⠀ ⠀⠀W ⠀⠀⠀ I ⠀⠀⠀ T ⠀⠀⠀ C ⠀⠀⠀ H
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/2zq5T ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙⠀⠀ @Duchess__Of__Destruction
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ʷʰᵉᶰ ᵗʰᵉ

❯❯❯ ZABAWA. Kochani, przed Wami kolejna zabawa, a jednocześnie przyjemne rozpoczęcie weekendu. Szczegóły znajdziecie tutaj: https://jpst.it/2x9xF. Zachęcamy do wzięcia udziału! Mamy nadzieję, że już niebawem poznamy Wasze preferencje. Miłego wieczoru! ♡

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL⠀HEROES⠀TEAM
ZABAWA Kochani przed Wami kolejna zabawa a jednocześnie przyjemne rozpoczęcie


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀⠀✪⠀⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∙⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᶤˢ⠀ᶤˢ⠀ᵗʰᵉ⠀⠀ʷᵃʸ⠀⠀ᵗʰᵉ⠀⠀ʷᵒʳˡᵈ⠀⠀ᵉᶰᵈˢ
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀🛡⠀⠀ ⠀⠀ᵃᶰᵈ ⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ⠀⠀⠀ᶜᵃᶰᶰᵒᵗ ⠀⠀ ʷᵃᵏᵉ⠀⠀ ᵘᵖ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∙⠀ ⠀ ⠀⠀P⠀⠀A⠀⠀R⠀⠀T⠀⠀N⠀⠀E⠀⠀R
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/2xVsn⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙⠀ @rightpartner
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Next

Language: English