@BRUTALXHONESTY

♕⠀৲⠀pearl of family⠀✦⠀ℬ.

Ask @BRUTALXHONESTY

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀

⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀(⠀05⠀)⠀- ̗̀⠀♡⠀ @Lady_of_Destruction
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᴹᵃᵏᵉ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘʳˢᵉˡᶠ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ᶤᶰᵈᶤˢᵖᵉᶰˢᵃᵇˡᵉ˒
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᵃᶰᵈ⠀⠀ᶰᵒ⠀⠀ᵒᶰᵉ⠀⠀⠀ʷᶤˡˡ⠀⠀⠀ᶠᶤᶰᵈ⠀⠀ᶜᵃᵘˢᵉ⠀⠀ᵗᵒ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/3BFXl ⠀∫ ⠀ᵉˣᶜˡᵘᵈᵉ⠀⠀⠀ʸᵒᵘ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀ ♕
05 LadyofDestruction

⠀⠀⠀⠀

⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀(⠀03⠀)⠀- ̗̀⠀♡⠀ @Lady_of_Destruction
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᴸᵒʸᵃˡᵗʸ⠀⠀ ᶤˢ ⠀⠀ᵉᵛᵉʳʸᵗʰᶤᶰᵍ˒⠀⠀ ᵇᵘᵗ ⠀⠀ ᵉᵛᵉʳʸᵗʰᶤᶰᵍ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/3B0fE ⠀⠀∫ ⠀ ᶤˢᶰ'ᵗ ⠀⠀ˡᵒʸᵃˡ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀ ♕
03 LadyofDestruction
  ᴸᵒʸᵃˡᵗʸ ᶤˢ

⠀⠀⠀⠀

⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀(⠀01⠀)⠀- ̗̀⠀♡⠀ @Lady_of_Destruction
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᴼᶰᶜᵉ ⠀ ʸᵒᵘ ⠀ʰᵃᵈ ⠀ᵖᵒʷᵉʳ˒ ʸᵒᵘ ᵉᶰᵈᵉᵈ ᵘᵖ ʰᵃᵛᶤᶰᵍ ᵗᵒ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᵈᵉᵖᵉᶰᵈ ⠀ᵒᶰ ⠀ᶤᵗˑ⠀ᴱᵛᵉᶰᵗᵘᵃˡˡʸ˒⠀ˡᶤᵏᵉ ᵃᶰʸᵗʰᶤᶰᵍ ᵉˡˢᵉ˒ ᶤᵗ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/3zPfH ⠀∫ ⠀ᵒʷᶰᵉᵈ⠀⠀⠀ ʸᵒᵘ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀ ♕
01  LadyofDestruction
  ᴼᶰᶜᵉ ʸᵒᵘ ʰᵃᵈ

Related users

⠀⠀⠀⠀

⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀(⠀OS⠀)⠀- ̗̀⠀ ⠀♡⠀sᴇʜᴢᴀᴅᴇ ᴇʀᴅᴇᴍ ᴇsᴄᴀᴘᴇᴅ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ᴾᵉᵃᶜᵉ ᵇᵉ ʷᶤᵗʰ ʸᵒᵘ˒ ˢᵒᵘˡ ᵈᶤᵛᶤᶰᵉ˒ ʷᵃᵏᵉ ᵃᵍᵃᶤᶰ˒ ᶤᶰ ᵖᵃʳᵃᵈᶤˢᵉ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ᶜʳᵒʷᶰᵉᵈ ⠀⠀ᶤᶰ⠀⠀ ᵍˡᵒʳʸ⠀ ⠀ ᶠᵉᵃʳ⠀⠀⠀ ᶰᵒ ⠀⠀⠀ᵐᵒʳᵉ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ᵂᶤᶰᵗᵉʳ'ˢ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵐᶤˢᵉʳʸ ⠀⠀⠀⠀⠀ᴼʳ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵗʰᵉ
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/3ynPM ⠀∫⠀ ⠀ᶜᵒᵐᶤᶰᵍ⠀ ʷᵃʳ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀ ♕
OS sᴇʜᴢᴀᴅᴇ ᴇʀᴅᴇᴍ ᴇsᴄᴀᴘᴇᴅ
  ᴾᵉᵃᶜᵉ ᵇᵉ ʷᶤᵗʰ ʸᵒᵘ ˢᵒᵘˡ

ღ⠀:⠀Gdybyś miał* podsumować swoją postać jednym zdaniem, jak by ono brzmiało?

ERA_OF_D4MNED’s Profile Photo♕⠀⋰⠀⠀ᴱᴿᴬ⠀ᴼᶠ⠀ᴷᴵᴿᴬᴸ⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⋆⠀৲⠀⠀ ᵞᵒᵘ ᵈᶤᵈᶰ'ᵗ ᵇʳᵉᵃᵏ ʰᵉʳ ᵈᵃʳˡᶤᶰᵍ˒
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ᵈᵒᶰ'ᵗ ᵒʷᶰ ᵗʰᵃᵗ ᵏᶤᶰᵈ ᵒᶠ ᵖᵒʷᵉʳ
ღGdybyś miał podsumować swoją postać jednym zdaniem jak by ono brzmiało

ღ⠀:⠀Gdyby Twoja postać mogła zamienić się ciałami z dowolną osobą na jeden dzień, kto by to był? I dlaczego?

ERA_OF_D4MNED’s Profile Photo♕⠀⋰⠀⠀ᴱᴿᴬ⠀ᴼᶠ⠀ᴷᴵᴿᴬᴸ⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⋆⠀৲⠀⠀ ᴹʸˢˡᵉ˒ ᶻᵉ ʷʸᵇʳᵃˡᵃᵇʸᵐ ᴬˢˡᶤʰᵃᶰ˒ ᵃᵇʸ ᵖʳᶻᵉᵏᵒᶰᵃᶜ ˢᶤᵉ˒
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʲᵃᵏ ᵖʳᵉᶻᵉᶰᵗᵒʷᵃˡᵒ ˢᶤᵉ ʲᵉʲ ᶻʸᶜᶤᵉ ᶰᵃ ᴷʳʸᵐᶤᵉ
ღGdyby Twoja postać mogła zamienić się ciałami z dowolną osobą na jeden dzień

ღ⠀:⠀W jakiej postaci historycznej widzisz podobieństwo do swojej postaci?

ERA_OF_D4MNED’s Profile Photo♕⠀⋰⠀⠀ᴱᴿᴬ⠀ᴼᶠ⠀ᴷᴵᴿᴬᴸ⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⋆⠀৲⠀⠀ ᴹᶤʰʳᶤᵐᵃʰ ˢᵘˡᵗᵃᶰ⠀:

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⋆⠀৲⠀⠀ ᵖᵒˢᶤᵃᵈᵃˡᵃ ᶜᶻʷᵒʳᵏᵉ ᵇʳᵃᶜᶤ
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⋆⠀৲⠀⠀ ᶻᵒˢᵗᵃˡᵃ ᵛᵃˡᶤᵈᵉ ˢᵘˡᵗᵃᶰ ᵈˡᵃ ˢʷᵒʲᵉᵍᵒ ᵇʳᵃᵗᵃ
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⋆⠀৲⠀⠀ ᵐᶤᵃˡᵃ ᵈᵒᵇʳᵉ ʳᵉˡᵃᶜʲᵉ ᶻ ᵇʳᵃᵗᵉᵐ ᶤ ʷˢᵖᶤᵉʳᵃˡᵃ ᵍᵒ
ღW jakiej postaci historycznej widzisz podobieństwo do swojej postaci

ღ⠀:⠀Jaka jest według Ciebie najbardziej wyjątkowa cecha charakteru Twojej postaci?

ERA_OF_D4MNED’s Profile Photo♕⠀⋰⠀⠀ᴱᴿᴬ⠀ᴼᶠ⠀ᴷᴵᴿᴬᴸ⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⋆⠀৲⠀⠀ ᶰᵃʲᵇᵃʳᵈᶻᶤᵉʲ ʷʸʲᵃᵗᵏᵒʷᵃ ᶜᵉᶜʰᵃ ᶜʰᵃʳᵃᵏᵗᵉʳᵘ ᵇᶤᶰᵃʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʲᵉˢᵗ ʲᵉʲ ˡᵒʲᵃˡᶰᵒˢᶜ ʷᵒᵇᵉᶜ ʳᵒᵈᶻᶤᶰʸ ᶤ ʷᵒᵇᵉᶜ ᵈʸᶰᵃˢᵗᶤᶤ
ღJaka jest według Ciebie najbardziej wyjątkowa cecha charakteru Twojej postaci

ღ⠀:⠀Jaka postać z bajki jest odbiciem twojej postaci?

ERA_OF_D4MNED’s Profile Photo♕⠀⋰⠀⠀ᴱᴿᴬ⠀ᴼᶠ⠀ᴷᴵᴿᴬᴸ⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⋆⠀৲⠀⠀ᴮᵉˡˡᵉ ᶻ ᵀʰᵉ ᴮᵉᵃᵘᵗʸ ᴬᶰᵈ ᵀʰᵉ ᴮᵉᵃˢᵗ:
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⋆⠀৲⠀⠀ ᵇᶤᶰᵃʸ ᶻᵃᵏᵒᶜʰᵘʲᵉ ˢᶤᵉ ʷ ᵇᵉˢᵗᶤᵃᶜʰ
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⋆⠀৲⠀⠀ ʳᵃᵈᶻᶤ ˢᵒᵇᶤᵉ ᶻ ᶰᶤᵐᶤ ⁽ ʲᵉʲ ᵇʳᵃᶜᶤᵃ ♡ ⁾
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⋆⠀৲⠀⠀ᶤ ᵈᵃˡᵃᵇʸ ˢᶤᵉ ᶻᵃᵐᵏᶰᵃᶜ ᶻ ᵇᵉˢᵗᶤᵃ˒
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃᵇʸ ʳᵃᵗᵒʷᵃᶜ ˢʷᵒʲᵃ ʳᵒᵈᶻᶤᶰᵉ
ღJaka postać z bajki jest odbiciem twojej postaci

ღ⠀:⠀Gdybyś mógł* napisać książkę o życiu swojej postaci, jaki nosiłaby tytuł?

ERA_OF_D4MNED’s Profile Photo♕⠀⋰⠀⠀ᴱᴿᴬ⠀ᴼᶠ⠀ᴷᴵᴿᴬᴸ⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⋆⠀৲⠀⠀"⠀ᵗʰᵉ ᵖʳᶤᶰᶜᵉˢˢ ʷʰᵒ ᶠᵃˡˡ ᶤᶰ ˡᵒᵛᵉ ᵗᵒᵒ ᵉᵃˢᶤˡʸ⠀"
ღGdybyś mógł napisać książkę o życiu swojej postaci jaki nosiłaby tytuł

⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀(⠀11⠀)⠀- ̗̀⠀ ⠀♡⠀ @blood__knight
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᴵ ˢᵉᵉ ᵗʰᵉ ᵖᵃʳᵗᶤᵉˢ ᵃᶰᵈ ᵗʰᵉ ᵈᶤᵃᵐᵒᶰᵈˢ ˢᵒᵐᵉᵗᶤᵐᵉˢ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ʷʰᵉᶰ ᴵ ᶜˡᵒˢᵉ ᵐʸ ᵉʸᵉˢ˒ ˢᶤˣ ᵐᵒᶰᵗʰˢ ᵒᶠ⠀ ᵗᵒʳᵗᵘʳᵉ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ʰᵉ⠀ˢᵒˡᵈ⠀ᵃˢ⠀ˢᵒᵐᵉ⠀⠀ᶠᵒʳᵇᶤᵈᵈᵉᶰ⠀⠀ᵖᵃʳᵃᵈᶤˢᵉ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᴵ⠀⠀ˡᵒᵛᵉᵈ⠀ʰᶤᵐ⠀ᵗʳᵘˡʸ˒⠀ᵍᵒᵗᵗᵃ⠀⠀ˡᵃᵘᵍʰ⠀⠀ᵃᵗ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/3wXTu ∫ ᵗʰᵉ ˢᵗᵘᵖᶤᵈᶤᵗʸ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀ ♕
11  bloodknight
  ᴵ ˢᵉᵉ ᵗʰᵉ ᵖᵃʳᵗᶤᵉˢ ᵃᶰᵈ ᵗʰᵉ

⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀(⠀09⠀)⠀- ̗̀⠀ ⠀♡⠀ @blood__knight
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᴵ⠀ᵃᵐ⠀ʷᶤᵗʰ⠀ʸᵒᵘ˒ ᴵ ʷᶤˡˡ ᶜᵃʳʳʸ ʸᵒᵘ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ ᶤᵗ ᵃˡˡ˒
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᴵ ʷᵒᶰ'ᵗ ˡᵉᵃᵛᵉ ʸᵒᵘ˒ ᴵ ʷᶤˡˡ ᶜᵃᵗᶜʰ ʸᵒᵘ˒⠀ʷʰᵉᶰ⠀ʸᵒᵘ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᶠᵉᵉˡ ˡᶤᵏᵉ ˡᵉᵗᵗᶤᶰᵍ ᵍᵒ ᶜᵃᵘˢᵉ⠀ʸᵒᵘ'ʳᵉ⠀ᶰᵒᵗ˒⠀ ʸᵒᵘ'ʳᵉ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/3wH7V ∫⠀ ᶰᵒᵗ⠀ᵃˡᵒᶰᵉ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀ ♕
09  bloodknight
  ᴵᵃᵐʷᶤᵗʰʸᵒᵘ ᴵ ʷᶤˡˡ

⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀(⠀07⠀)⠀- ̗̀⠀ ⠀♡⠀ @blood__knight
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᴵᶠ ᵗʰᵉʳᵉ ᶤˢ ᵒᶰᵉ ᵗʰᶤᶰᵍ ᴵ ᵏᶰᵒʷ ᵗᵒ ᵇᵉ ᵗʳᵘᵉ˒ ᶤᵗ ᶤˢ ᶰᵒ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᵐᵃᵗᵗᵉʳ ʰᵒʷ ᵇᶤᵍ ʸᵒᵘʳ ᵉᵐᵖᶤʳᵉ⠀ᵇᵉᶜᵒᵐᵉˢ˒⠀ᶤᵗ⠀ᶤˢ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᶰᵒᵗʰᶤᶰᵍ⠀ᶤᶠ⠀⠀ʸᵒᵘ⠀ʰᵃᵛᵉ⠀ᶰᵒ⠀ᵒᶰᵉ⠀ᵗᵒ⠀ˢʰᵃʳᵉ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/3vXtP ∫⠀⠀ᶤᵗ⠀⠀ ʷᶤᵗʰ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀ ♕
07  bloodknight
  ᴵᶠ ᵗʰᵉʳᵉ ᶤˢ ᵒᶰᵉ ᵗʰᶤᶰᵍ ᴵ

⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀(⠀05⠀)⠀- ̗̀⠀ ⠀♡⠀ @blood__knight
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᴬˡˡ⠀ ⠀ ʰᵃᵖᵖʸ⠀ ⠀ ᶠᵃᵐᶤˡᶤᵉˢ⠀ ⠀ ᵃʳᵉ⠀ ⠀ ᵃˡᶤᵏᵉ;
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᵉᵃᶜʰ⠀ ᵘᶰʰᵃᵖᵖʸ⠀ ᶠᵃᵐᶤˡʸ⠀ᶤˢ⠀ᵘᶰʰᵃᵖᵖʸ⠀ᶤᶰ⠀ ᶤᵗˢ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/3ufMK ∫⠀⠀ᵒʷᶰ⠀ ʷᵃʸ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀ ♕
05  bloodknight
  ᴬˡˡ ʰᵃᵖᵖʸ ᶠᵃᵐᶤˡᶤᵉˢ

Idealny wizerunek dla starszej odsłony Twojej postaci?

⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡
Idealny wizerunek dla starszej odsłony Twojej postaci

+ 2 💬 messages

read all

⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀(⠀03⠀)⠀⠀⠀- ̗̀⠀ ⠀♡⠀ @blood__knight
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᶠᵃᵐᶤˡʸ⠀ ᶤˢ⠀ ˢᵘᵖᵖᵒˢᵉᵈ⠀ ᵗᵒ⠀ ᵇᵉ⠀ᵒᵘʳ⠀ˢᵃᶠᵉ⠀ʰᵃᵛᵉᶰ˒
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᵇᵘᵗ ˢᵒᵐᵉᵗᶤᵐᵉˢ ᶤᵗ'ˢ ᵗʰᵉ⠀ᵖˡᵃᶜᵉ⠀ʷʰᵉʳᵉ⠀ʷᵉ⠀ᶠᶤᶰᵈ ᵗʰᵉ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/3ufy8 ∫⠀ᵈᵉᵉᵖᵉˢᵗ⠀ʰᵉᵃʳᵗᵃᶜʰᵉ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀ ♕
03  bloodknight
  ᶠᵃᵐᶤˡʸ ᶤˢ ˢᵘᵖᵖᵒˢᵉᵈ

⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀(⠀01⠀)⠀- ̗̀⠀ ⠀♡⠀ @blood__knight
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᴵᶠ ᵗʰᵉʳᵉ ᶤˢ ᵒᶰᵉ ᵗʰᶤᶰᵍ ᴵ ᵏᶰᵒʷ ᵗᵒ ᵇᵉ ᵗʳᵘᵉ˒ ᶤᵗ ᶤˢ ᶰᵒ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᵐᵃᵗᵗᵉʳ ʰᵒʷ ᵇᶤᵍ ʸᵒᵘʳ ᵉᵐᵖᶤʳᵉ⠀ᵇᵉᶜᵒᵐᵉˢ˒⠀ᶤᵗ⠀ᶤˢ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᶰᵒᵗʰᶤᶰᵍ⠀ᶤᶠ⠀⠀ʸᵒᵘ⠀ʰᵃᵛᵉ⠀ᶰᵒ⠀ᵒᶰᵉ⠀ᵗᵒ⠀ˢʰᵃʳᵉ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/3u3yv ∫⠀⠀ᶤᵗ⠀⠀ ʷᶤᵗʰ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀ ♕
01  bloodknight
  ᴵᶠ ᵗʰᵉʳᵉ ᶤˢ ᵒᶰᵉ ᵗʰᶤᶰᵍ ᴵ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴋᴇᴇᴘ ᴛʜᴇ ғᴀɪᴛʜ. ⎛ ᶠᵒˡˡᵒʷᵉᵈ ⎞

FXRGIVEURSIN’s Profile Photo⠀ ⁄ ⠀sister IRENE
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀(⠀ℬ⠀)⠀- ̗̀⠀ ᶤ ʷᶤˡˡ˒⠀ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ⠀ᵒᶰˡʸ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ᶠᵃᶤᵗʰ⠀⠀⠀ᵐᵃᵈᵉ⠀⠀⠀ ᵐᵉ ⠀⠀ˢᵘʳᵛᶤᵛᵉ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ᵗʰᵉ ʰᵉˡˡ ᵐʸ⠀ᶠᵃᵗʰᵉʳ⠀ᵖᵘᵗ⠀ᵐᵉ⠀ᵗʳᵒᵘᵍʰᵗ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⁽⁽⠀ ᶠᵃᶤᵗʰ⠀ᶤᶰ ᵐʸˢᵉˡᶠ⠀ᵃᶰᵈ⠀ʳᵉᵛᵉᶰᵍᵉ⠀⁾⁾
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ᶠᵒˡˡᵒʷᵉᵈ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ᵇᵃᶜᵏ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀⠀♕
ᴋᴇᴇᴘ ᴛʜᴇ ғᴀɪᴛʜ ᶠᵒˡˡᵒʷᵉᵈ

⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀(⠀03⠀)⠀- ̗̀⠀⠀⠀♡⠀ @midnight__kiss
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᴵᵗ’ˢ⠀⠀ˢᵗʳᵃᶰᵍᵉ ⠀⠀ʰᵒʷ ⠀⠀ʷᵉ⠀ ᶠᶤᶰᵈ⠀ ᵗʰᵉ⠀ᵇᵉˢᵗ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᵒᶠ⠀⠀⠀⠀ᶠʳᶤᵉᶰᵈˢ⠀⠀⠀ᶤᶰ⠀⠀⠀⠀ᵗʰᵉ⠀⠀⠀⠀ᵐᵒˢᵗ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/3t5nN ∫ ᵘᶰᵉˣᵖᵉᶜᵗᵉᵈ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀ ♕
03 midnightkiss
  ᴵᵗˢˢᵗʳᵃᶰᵍᵉ ʰᵒʷ

⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀(⠀01⠀)⠀- ̗̀⠀⠀♡⠀ @ORIGINAL_SINNER
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᵞᵒᵘʳ⠀⠀ʰᵉᵃʳᵗ⠀⠀ʷᵃˢ⠀⠀ᵍˡᵃˢˢ˒⠀⠀ᴵ⠀⠀ᵈʳᵒᵖᵖᵉᵈ⠀⠀ᶤᵗ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᴸᵒᵛᵉ⠀⠀⠀ˢˡᶤᵖᵖᵉᵈ⠀⠀⠀ᵇᵉʸᵒᶰᵈ⠀⠀ ʸᵒᵘʳ⠀⠀⠀ʳᵉᵃᶜʰᵉˢ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᴬᶰᵈ⠀⠀⠀ᴵ⠀⠀⠀ᶜᵒᵘˡᵈᶰ'ᵗ⠀⠀⠀ᵍᶤᵛᵉ⠀⠀ ᵃ⠀⠀⠀ʳᵉᵃˢᵒᶰ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᵞᵒᵘ⠀⠀⠀⠀ʷᵒᶰ'ᵗ⠀⠀⠀ʳᵉᵐᵉᵐᵇᵉʳ⠀⠀⠀ ᵃˡˡ⠀⠀⠀⠀ᵐʸ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/3rXT9 ∫ᶜʰᵃᵐᵖᵃᵍᶰᵉ⠀ᵖʳᵒᵇˡᵉᵐˢ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀ ♕
01 ORIGINALSINNER

⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀(⠀01⠀)⠀- ̗̀⠀⠀⠀♡⠀ @midnight__kiss
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᴵᵗ’ˢ⠀⠀ˢᵗʳᵃᶰᵍᵉ ⠀⠀ʰᵒʷ ⠀⠀ʷᵉ⠀ ᶠᶤᶰᵈ⠀ ᵗʰᵉ⠀ᵇᵉˢᵗ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᵒᶠ⠀⠀⠀⠀ᶠʳᶤᵉᶰᵈˢ⠀⠀⠀ᶤᶰ⠀⠀⠀⠀ᵗʰᵉ⠀⠀⠀⠀ᵐᵒˢᵗ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/3rU38 ∫ ᵘᶰᵉˣᵖᵉᶜᵗᵉᵈ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀ ♕
01 midnightkiss
  ᴵᵗˢˢᵗʳᵃᶰᵍᵉ ʰᵒʷ

⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀(⠀01⠀)⠀- ̗̀⠀⠀⠀ @XQUEENOFLIGHTX
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᶠᵃᵐᶤˡʸ⠀ ᶤˢ⠀ ˢᵘᵖᵖᵒˢᵉᵈ⠀ ᵗᵒ⠀ ᵇᵉ⠀ᵒᵘʳ⠀ˢᵃᶠᵉ⠀ʰᵃᵛᵉᶰ˒
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ᵇᵘᵗ ˢᵒᵐᵉᵗᶤᵐᵉˢ ᶤᵗ'ˢ ᵗʰᵉ⠀ᵖˡᵃᶜᵉ⠀ʷʰᵉʳᵉ⠀ʷᵉ⠀ᶠᶤᶰᵈ ᵗʰᵉ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/3rQSN ∫ ᵈᵉᵉᵖᵉˢᵗ⠀ʰᵉᵃʳᵗᵃᶜʰᵉ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀ ♕
01 XQUEENOFLIGHTX
  ᶠᵃᵐᶤˡʸ ᶤˢ ˢᵘᵖᵖᵒˢᵉᵈ ᵗᵒ

⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀

⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀(⠀ℬ⠀)⠀- ̗̀⠀ ᵇᵉ ᶜᵃʳᵉᶠᵘˡ ᵒᶠ⠀ᵗʰᵃᵗ⠀ᵍᶤʳˡ˒
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ᵗʰᵉʳᵉ’ˢ ᵃ ᶠᶤʳᵉ ᵇᵘʳᶰᶤᶰᵍ ᵇᵉʰᶤᶰᵈ ʰᵉʳ ᵉʸᵉˢ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ˢʰᵉ⠀⠀ᵐᵃᵏᵉˢ⠀ ⠀⠀ᵏᶤᶰᵍᵈᵒᵐˢ⠀⠀ ᶠᵃˡˡ˒
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ᵃᶰᵈ ᵐᵒᶰˢᵗᵉʳˢ ʷᶤˢʰ ᵗʰᵉʸ’ᵈ ᶰᵉᵛᵉʳ⠀ᵇᵉᵉᶰ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ᵇᵒʳᶰˑ⠀ˢʰᵉ’ˢ ᶰᵒᵗ ʲᵘˢᵗ⠀ᵃ⠀ʷᵃʳʳᶤᵒʳ;⠀ˢʰᵉ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ᶤˢ⠀ᵃ ᵈʳᵃᵍᵒᶰˑ ᵃᶰᵈ ˢʰᵉ ᶤˢ⠀ᶰᵒᵗ ᵃᶠʳᵃᶤᵈ ᵗᵒ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ᵇᵘʳᶰ⠀⠀ʸᵒᵘʳ⠀ʰᵉᵃᵛᵉᶰ⠀ᵗᵒ⠀ᵗʰᵉ⠀ᵍʳᵒᵘᶰᵈ
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀⠀♕
ℬ ᵇᵉ ᶜᵃʳᵉᶠᵘˡ ᵒᶠᵗʰᵃᵗᵍᶤʳˡ
  ᵗʰᵉʳᵉˢ ᵃ ᶠᶤʳᵉ

Language: English