@P0TI0N

⠀⠀⠀₊˚. ⋆ ⠀k!ller⠀⠀shangri-lah

Ask @P0TI0N

Sort by:

LatestTop

🖤

M00NAGE__DAYDREAM’s Profile PhotoCOWBOY⠀;⠀d'un nouvelle vague⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I⠀⠀⠀just⠀⠀⠀want⠀⠀to turn you down. I just
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀want to turn you around. Oh, you ain't never
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀had⠀⠀nothin' I⠀⠀wanted, but... I want⠀it all
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Together⠀⠀⠀again⠀⠀⠀like⠀⠀the beginning.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀It all works somehow in the end. The things
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀we⠀⠀⠀did, the⠀⠀⠀things you hide. And for
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀record, it's between⠀⠀⠀you⠀and⠀I.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ijustwantto turn you down I

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ⱽ͟ᴬ͟ᴸ͟ᴱ͟ᴺ͟ᵀ͟ᴵ͟ᴺ͟ᴱ͟'͟ˢ͟ ͟ᴰ͟ᴬ͟ʸ ﹚ https://justpaste.it/IVHVALENTINE_to_Satine

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀It's⠀⠀time⠀to⠀start the⠀crazy
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀tea party with the Mad Hatter!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀here:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀001.⠀⠀⠀ https://jpst.it/3y25w
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀002.⠀⠀⠀ https://jpst.it/3AgRl
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ʟᴠᴄɪꜰⱽᴬᴸᴱᴺᵀᴵᴺᴱˢ ᴰᴬʸ  httpsjustpasteitIVHVALENTINEtoSatine

Related users

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ᴮ͟ᴱ͟ ͟ᴹ͟ᴵ͟ᴺ͟ᴱ͟ ͟ⱽ͟ᴬ͟ᴸ͟ᴱ͟ᴺ͟ᵀ͟ᴵ͟ᴺ͟ᴱ ﹚your perfect outfit for a valentine's date

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀And⠀⠀do⠀⠀you⠀⠀look⠀⠀in⠀to the⠀⠀mirror
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀to⠀⠀remind⠀⠀yourself⠀you're there. Or has
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀somebody's⠀⠀⠀goodnight⠀kisses got⠀that
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀covered? When⠀⠀I'm⠀⠀not⠀⠀being honest
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I⠀⠀pretend⠀⠀that you were just some lover
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
ʟᴠᴄɪꜰᴮᴱ ᴹᴵᴺᴱ ⱽᴬᴸᴱᴺᵀᴵᴺᴱ your perfect outfit for a valentines date

« question » new year. new chapter. blank space for quote, song, photo or whatever you want :

⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Longing. Longing⠀⠀ for⠀⠀ a⠀⠀ wave of love
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀to⠀⠀ swell⠀⠀ up⠀⠀ in⠀⠀ me⠀that's⠀⠀ what
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀makes me so clumsy: the lack⠀of⠀⠀pleasure
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀A⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ desire⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ to⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀love
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀The⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀d̲e̲s̲i̲r̲e̲⠀⠀⠀⠀⠀⠀to⠀⠀⠀love ⠀⋆ .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
question  new year new chapter blank space for quote song photo or whatever you

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀CHRISTMAS⠀⠀STORY

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/3vjPs ヽ special⠀edition
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀take a place my friend.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀get⠀⠀as⠀wild as time
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀to HELL I will all send.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀have it darker to night
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀J I N G L E⠀⠀⠀H E L L
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀J I N G L E⠀⠀⠀H E L L
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⊰⠀ @M00NAGE__DAYDREAM ⠀⋆ .ᐟ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
CHRISTMASSTORY

+ 1 💬 message

read all

question : ♡ empty space for whatever you want ♡ photo/quote/thoughts/song :

question    empty space for whatever you want  photoquotethoughtssong

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ヽ⠀⠀into⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀abyss⠀⠀⠀⠀♱

⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⊰⠀ @M00NAGE__DAYDREAM ⠀⋆ .ᐟ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀When⠀night⠀comes⠀down, you lock
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the door. The⠀book⠀falls⠀to the floor
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀as darkness⠀⠀falls and waves roll by
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀seasons⠀⠀⠀change, the wind is⠀raw
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I rise like a bird In the⠀haze when the
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀first rays touch the sky and⠀the night
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀winds die⠀⠀⠀—— https://jpst.it/3rYzi
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ヽintotheabyss

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒( ᴴᴬᴸᴸᴼᵂᴱᴱᴺ ᵀᴵᴹᴱ )🎃 show everyone your favourite costume

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀♰ .ᐟ⠀you've⠀heard⠀me⠀saying
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀that smoking was my only vice
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀but⠀⠀now⠀⠀it⠀⠀⠀isn't⠀⠀true
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀I⠀beg of you,don't go⠀wasting
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀your⠀⠀emotion. lay⠀⠀all⠀your
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀bl♡♡d⠀⠀⠀⠀on⠀⠀⠀⠀me⠀⠀♰ .ᐟ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
ʟᴠᴄɪꜰ ᴴᴬᴸᴸᴼᵂᴱᴱᴺ ᵀᴵᴹᴱ  show everyone your favourite costume

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ヽ⠀⠀into⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀abyss⠀⠀⠀⠀♱

⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⊰⠀ @M00NAGE__DAYDREAM ⠀⋆ .ᐟ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I got⠀my sin and you got your sorrow
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀they're⠀⠀born from the din and come
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀out⠀at night and they claim a debt on
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the⠀rising⠀of⠀morrow. Only our love
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀can⠀suffice —— https://jpst.it/3oTqS
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Is⠀⠀it⠀⠀⠀true that our love will rule?
ヽintotheabyss

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Jeżeli ktoś chciałby stworzyć dla Ciebie konto, jaki wizerunek mógłby brać pod uwagę?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀୧ ⠀Mogę polecić kilka wizerunków, które mogłyby
⠀⠀⠀⠀skraść moje serduszko: Mads Mikkelsen, Matthew ⠀⠀⠀⠀Macfadyen & Phoebe Waller-Bridge
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Jeżeli ktoś chciałby stworzyć dla Ciebie konto jaki wizerunek

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Czy Twoja postać ma jakieś zboczenia/dziwactwa, do których wstydzi się przyznać?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀୧ ⠀Zabieranie dzieciom waty cukrowej / cukierków i dokuczanie im to jedno z natręctw Satine, nad którym traci kontrolę. Porwanie młodszej siostry również mogłabym zaliczyć do jednego z wielu dziwactw tej szalonej kobiety. Poza tym kiedy nikt nie widzi, notuje wiele ciekawych spostrzeżeń w swoim notatniku.
⠀⠀
Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Czy Twoja postać ma jakieś zboczeniadziwactwa do których wstydzi

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚(do postaci) Czego nie lubisz wspominać?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀୧ ⠀Okropnego dzieciństwa i przede wszystkim wpadnięcia w ręce nieodpowiednich osób, przez które rozwinęłam w sobie swoje m*rdercze pasje.
Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly do postaci Czego nie lubisz wspominać

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Co Satine najbardziej ceni w innych ludziach? Co ją przyciąga, a co odpycha?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀୧ ⠀Dobry gust to właśnie to, co Satine najbardziej ceni w innych. Nic nie boli jej tak bardzo jak źle dobrana stylizacja, wtedy też ciężko jest jej powstrzymać się od pozbycia się takiej osoby. Na podstawie wyglądu ocenia swoje ofiary, niekiedy zdarza się, że wbrew zasadom wcześniej wdaje się z nimi w przyjacielskie kontakty, aby móc zajrzeć do ich szafy.
Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Co Satine najbardziej ceni w innych ludziach Co ją przyciąga a co

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Czy Satine zdarza się oglądać bajki?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀୧ ⠀Zdarza się jej to całkiem często i zazwyczaj robi to po ciężkim dniu. Jedną z ulubionych bajek Satine jest „Gdzie jest Nemo?" (uwielbia przygody małego błazenka, z tą bajką ma również kilka ciekawych wspomnień) oraz Różowa Pantera. Bez końca mogłabym wymieniać resztę jej ulubionych kreskówek, jednak obawiam się, że wtedy zabrakłoby mi czasu. Kto wie, może również uda się jej wciągnąć kogoś jeszcze w swoje hobby?
Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Czy Satine zdarza się oglądać bajki

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Czy jest jakiś wątek o którym skrycie marzysz i chciałabyś go zrealizować?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀ ⠀⠀ ୧ ⠀⠀Mogę powiedzieć, że moje wszystkie skryte
⠀⠀ ⠀⠀ marzenia właśnie się spełniają. I jest⠀ to właśnie
⠀⠀ ⠀⠀ zasługa⠀ najcudowniejszej osoby ⠀⠀ na świecie
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀♡ @M00NAGE__DAYDREAM (i love u)
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Czy jest jakiś wątek o którym skrycie marzysz i chciałabyś go

+ 1 💬 message

read all

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Czego wstydzi się Satine?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀୧ ⠀⠀Myślę, że głównie swoich porażek, oraz naiwności, którą z biegiem czasu wytępiła. Satine ma również wiele sekretów natomiast Louise jest jedyną osobą, która je zna i przez przypadek mogłaby je zdradzić pewnej osobie. Między innymi bardzo wstydzi się też sekretów dotyczących pewnych romantycznych głupstw z czasów, gdy była szaloną romantyczką.
⠀⠀
Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Czego wstydzi się Satine

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Czy Satine wyznaje jakąś religię?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀୧ ⠀⠀Wątpię, aby była w stanie uwierzyć w coś tak bardzo jak w siebie. Szczególnie po jej ostatnim spotkaniu z Bogiem, niekoniecznie chciałaby je powtórzyć. Dlatego też na różnych wycieczkach z dala podziwia piękne kościoły, trzymając z dala.
⠀⠀
Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Czy Satine wyznaje jakąś religię

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Jaki dla Satine jest najlepszy sposób na spędzenie wolnego czasu?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀୧ ⠀⠀Jedynym z ulubionych sposobów Satine na spędzanie wolnego czasu są długie zakupy, podczas których często zdarza się jej przesadzić. Dokuczanie siostrze również jest jedną z uwielbianych przez nią rozrywek, przynajmniej wtedy ma pewność, że jej ukochana bliźniaczka nadal nie może przez nią spać spokojnie. Poza tym kocha spędzać czas przed lustrem, gdzie podziwia swoją urodę, opróżniając przy tym kolejną butelkę niesamowicie drogiego szampana.
Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Jaki dla Satine jest najlepszy sposób na spędzenie wolnego czasu

︑ Chérie, now it's clear that our love came in a bottle with a twist off cap and you're my Little Miss Sweet Dreams, Paris ♡

M00NAGE__DAYDREAM’s Profile PhotoCOWBOY⠀;⠀d'un nouvelle vague⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀My⠀dear, Captain Nemo is a
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀city⠀⠀⠀⠀of stars that shines
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀only⠀⠀⠀for⠀⠀⠀us ⠀⠀⠀♡⠀︑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀There's so⠀much that i can't
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀see. I⠀⠀felt it⠀from⠀the first
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀embrace⠀I shared⠀with you
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀That⠀now⠀⠀⠀our⠀⠀dreams
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀they've finally come true ☆︑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Chérie now its clear that our love came in a bottle with a twist off cap and

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ヽ⠀⠀into⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀abyss⠀⠀⠀⠀♱

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬ ✉︎ @M00NAGE__DAYDREAM
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀*ヽyou've⠀⠀got a sweet heart never
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀will⠀⠀you be⠀replaced⠀⠀love shines
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀when⠀i⠀⠀⠀think of⠀⠀you. on and on
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀it⠀⠀⠀⠀⠀⠀will⠀⠀⠀⠀always⠀⠀⠀⠀be ﹅
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❛ you cast a spell a magical revelation
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ and⠀⠀i⠀see⠀so⠀⠀well⠀my⠀ultimate
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ destination⠀ ノ https://jpst.it/3kZVk
ヽintotheabyss

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ヽ⠀⠀into⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀abyss⠀⠀⠀⠀♱

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬ ✉︎ @M00NAGE__DAYDREAM
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀*ヽtwo drifters, off to⠀see the world
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀there's⠀⠀such⠀a⠀lot⠀of world to see
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀we're⠀⠀after⠀⠀the⠀⠀same rainbows
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ ⠀ end⠀ waitin'⠀ round⠀ the⠀ ⠀bend
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀moon⠀river, wider⠀⠀than⠀⠀⠀⠀a mile
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i'm crossing⠀⠀⠀you in style someday
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀old dream maker, you⠀heart⠀breaker
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀wherever⠀⠀you're⠀⠀⠀goin, i'm⠀goin
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀your⠀⠀⠀way ノ https://jpst.it/3kt0f
ヽintotheabyss

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒ ﹙ character ﹚main theme song of your summer

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ヽ⠀⠀into⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀abyss⠀⠀⠀⠀♱

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬ ✉︎ @M00NAGE__DAYDREAM
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀*ヽcome little bit closer, hear⠀what i
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀have to say. when we were strangers
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i⠀⠀watched⠀⠀⠀⠀you⠀⠀⠀from⠀⠀afar
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ ⠀when we were lovers, i loved you
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀with all my heart. but⠀now it's gettin
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀late⠀and⠀the⠀moon is⠀climbin' high
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i⠀⠀want to see⠀you⠀⠀⠀dance again
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀because i'm stillノ https://jpst.it/3jy7T
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀still⠀⠀⠀in⠀⠀⠀love⠀⠀⠀with⠀⠀⠀⠀you
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀on⠀⠀⠀this⠀⠀⠀harvest⠀⠀moon ⠀ ⠀ ୧
ヽintotheabyss

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ヽ⠀⠀into⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀abyss⠀⠀⠀⠀♱

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬ ✉︎ @M00NAGE__DAYDREAM
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀*ヽ i think i loved you, in another life
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀where⠀i was the⠀sea, and you⠀were
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the shore. i wish you'd come with me
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀move⠀⠀with⠀ the⠀ ⠀ swells, my love
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❛ i⠀⠀love⠀⠀you⠀⠀too⠀much to⠀drift
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀completely. wait⠀⠀for me, i'll be back ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀because⠀⠀ you⠀⠀ hold⠀⠀ in my⠀tide
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i would⠀⠀die⠀⠀a⠀⠀⠀thousand times
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀just to see⠀⠀⠀ ノ https://jpst.it/3jcuD
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you⠀⠀⠀ in⠀⠀⠀ another⠀⠀⠀ life ⠀ ⠀ ୧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ヽintotheabyss

Next

Language: English