@REDSTVR#51 🇵🇱

BARNES ; thief with depression

Ask @REDSTVR

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴛᴀʀɢᴇᴛ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @yourwarhero
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴍɪꜱꜱɪᴏɴ : ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/3sEGn
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Chasing⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ghosts
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Chasing⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀dreams
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀What⠀⠀⠀⠀is⠀⠀⠀next,⠀⠀⠀what⠀⠀⠀might
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀B⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀E?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#shadowpast⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀☆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴛᴀʀɢᴇᴛ

Related users

#marvelヽValentine Special ⠀*⠀Co najbardziej szalonego Twój bohater zrobił z miłości?

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL'S SUPERHEROES.
⠀⠀
⠀⠀★ Pobił się z konkurentem o serce pięknej niewiasty.
⠀⠀

#marvelヽValentine Special ⠀*⠀Czy Twój bohater umówiłby się na randkę z kimś tej samej płci?

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL'S SUPERHEROES.
⠀⠀
⠀⠀★ Nie, Bucky jest heteroseksualny, więc w grę wchodzi tylko płeć piękna.
⠀⠀

#marvelヽValentine Special ⠀*⠀Idealna randka według Twojego bohatera.

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL'S SUPERHEROES.
⠀⠀
⠀⠀★ Bucky teraz postawiłby na coś prostego, jak piwo i planszówki, oraz szczera rozmowa.
⠀⠀

#marvelヽValentine Special ⠀*⠀Tekst na podryw w wykonaniu Twojego bohatera.

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL'S SUPERHEROES.
⠀⠀
⠀⠀★ Hey, I'm Bucky. What are you doing tonight?
⠀⠀

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ᴮ͟ᴱ͟ ͟ᴹ͟ᴵ͟ᴺ͟ᴱ͟ ͟ⱽ͟ᴬ͟ᴸ͟ᴱ͟ᴺ͟ᵀ͟ᴵ͟ᴺ͟ᴱ ﹚your perfect outfit for a valentine's date

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
ʟᴠᴄɪꜰᴮᴱ ᴹᴵᴺᴱ ⱽᴬᴸᴱᴺᵀᴵᴺᴱ your perfect outfit for a valentines date

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴛᴀʀɢᴇᴛ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @D0L0RYGL0RIA
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴍɪꜱꜱɪᴏɴ : ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/3whTI
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀A⠀⠀⠀silence⠀⠀I⠀⠀⠀will⠀⠀never⠀⠀⠀break
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Won't⠀⠀spill⠀the⠀secrets⠀I⠀have⠀locked
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀W⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Y.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀#dreamsandashes⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀🕷
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴛᴀʀɢᴇᴛ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴛᴀʀɢᴇᴛ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @THE_DARKCHYLDE
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴍɪꜱꜱɪᴏɴ : ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/3tsoz
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀You⠀⠀⠀⠀⠀let⠀⠀⠀⠀it⠀⠀⠀⠀all⠀⠀⠀⠀⠀replay,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀stuck⠀⠀⠀in⠀⠀⠀your⠀⠀⠀⠀darkest⠀⠀⠀days
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀You're⠀⠀⠀⠀paralyzed⠀⠀⠀⠀by⠀⠀⠀⠀shame,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀waiting⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀on⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀a
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀M⠀⠀⠀⠀I⠀⠀⠀⠀R⠀⠀⠀A⠀⠀⠀C⠀⠀⠀⠀L⠀⠀⠀⠀E.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀#demonicヽroulette⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀⛤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴛᴀʀɢᴇᴛ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴛᴀʀɢᴇᴛ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @VDUSSHKA
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴍɪꜱꜱɪᴏɴ : ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/38BZg
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Stay⠀⠀⠀⠀⠀⠀on⠀⠀⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀⠀⠀inside,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Don't⠀⠀⠀⠀let⠀⠀⠀your⠀⠀⠀⠀secret⠀⠀⠀out.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Reveal⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀landslide,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀That's⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀always
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀P⠀⠀⠀⠀O⠀⠀⠀⠀U⠀⠀⠀R⠀⠀⠀I⠀⠀⠀⠀N⠀⠀⠀⠀G.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀#deadlydance⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀ⴵ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴛᴀʀɢᴇᴛ

Barnula. ❤️

DAXXIVINCI’s Profile Photo✱ ﹐IRON PLAYBOY.
Co te Święta z Tobą zrobiły, Stark? Rozmiękczyły Cię w jakiś dziwny sposób, skoro cieszysz się na mój widok. Upiłeś się znowu?

+ 7 💬 messages

read all

♡「 question 」♡ ─ what's the meaning of your character's name?

⠀⠀
⠀⠀★ James mean "one who takes by the heel" or, more plainly, "supplanter, or "replacer." It's derived from the Latin Jacomus which also means "may God protect."
⠀⠀

#marvelヽmultiverse⠀*⠀Prezent świąteczny dla superbohatera.

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL'S SUPERHEROES.
⠀⠀
⠀⠀★ Drogi Lokitty!
W tym świątecznym dniu życzę Ci dużo śniegu, bo bez tego nie ma prawdziwych Świąt, mnóstwo lśniących światełek, co by robiły nastrój, mnóstwo pięknych ozdób, które udekorują Ci dom, a także mnóstwa weny do wszystkich Twoich historii, niekończących się pomysłów, których już teraz masz bez liku, więcej wiary w siebie, bo jesteś wspaniałą, ciepłą i niesamowicie empatyczną osobą, której przyda się porządny kop tam, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę i potrzebujesz tej wiary podawanej w wiadrach. Wesołych Świąt, przyjacielu i niech światło zawsze gości w Twoim sercu!
⠀⠀
marvelヽmultiversePrezent świąteczny dla superbohatera

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴛᴀʀɢᴇᴛ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @xGAMBITx
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴍɪꜱꜱɪᴏɴ : ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/3lUmC
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀I'll⠀⠀⠀⠀never⠀⠀⠀bow⠀⠀⠀down⠀⠀⠀⠀until
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀I'm⠀⠀⠀who⠀⠀⠀I'm⠀⠀⠀meant⠀⠀⠀to⠀⠀⠀be.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀My⠀⠀⠀⠀story⠀⠀⠀is⠀⠀⠀proud⠀⠀⠀because
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀it⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀came⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀from
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀T⠀⠀⠀⠀R⠀⠀⠀⠀A⠀⠀⠀G⠀⠀⠀E⠀⠀⠀⠀D⠀⠀⠀⠀Y.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀#crimsonalienation⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀♤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴛᴀʀɢᴇᴛ

↜ ♡ ↝

THE_DARKCHYLDE’s Profile Photo⠀⠀⠀ильяна ⛥ magik. ⸯ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀One⠀of⠀a⠀kind,⠀⠀a⠀special⠀kind⠀of⠀sick
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀What⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀if⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I'm
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀The⠀⠀kind⠀of⠀problem⠀nobody⠀can⠀fix?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀What⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀if⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I'm
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀A⠀pile⠀of pieces that aren't meant⠀to⠀fit?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Cause⠀⠀I've⠀⠀got⠀a⠀past⠀that⠀I⠀⠀can't
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀F⠀⠀⠀⠀O⠀⠀⠀⠀R⠀⠀⠀G⠀⠀⠀I⠀⠀⠀⠀V⠀⠀⠀⠀E.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴛᴀʀɢᴇᴛ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @X_DEADLY_REGENESIS
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴍɪꜱꜱɪᴏɴ : ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/3ktSS
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Now⠀⠀I⠀⠀lay⠀⠀me⠀⠀⠀down⠀⠀to⠀⠀sleep,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Six⠀⠀⠀⠀⠀feet⠀⠀⠀⠀⠀down⠀⠀⠀⠀⠀beneath
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀C⠀⠀⠀O⠀⠀⠀N⠀⠀⠀C⠀⠀⠀R⠀⠀⠀E⠀⠀⠀T⠀⠀⠀E.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#beastincage⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀✘
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴛᴀʀɢᴇᴛ

Next

Language: English