@REDSTVR#40 🇵🇱

BARNES ; thief with depression

Ask @REDSTVR

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴛᴀʀɢᴇᴛ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @xGAMBITx
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴍɪꜱꜱɪᴏɴ : ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2TahA
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Why⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀disappear?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀The⠀⠀⠀⠀voices⠀⠀⠀⠀that⠀⠀⠀⠀I⠀⠀⠀⠀hear
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Calling⠀⠀⠀⠀⠀⠀me⠀⠀⠀⠀⠀⠀into⠀⠀⠀⠀⠀⠀the
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀D⠀⠀⠀A⠀⠀⠀R⠀⠀⠀K⠀⠀⠀N⠀⠀⠀E⠀⠀⠀S⠀⠀⠀S.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀#crimsonalienation⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀♤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴛᴀʀɢᴇᴛ

╰Została nam garstka bohaterów, która wciąż poszukuje swoich twórców. Każdy z nich posiada ciekawą historię, która stanowi furtkę dla przyszłych wątków. A ich z pewnością nie zabraknie, bo na postaci z listy czekają już nasi członkowie! Lista poszukiwanych postaci; https://justpaste.it/2pxe4 · · · ❜

EndWillCome’s Profile Photo╰ WORLD WAR II · · roleplay
Została nam garstka bohaterów która wciąż poszukuje swoich twórców Każdy z nich

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴛᴀʀɢᴇᴛ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @spiderbparker
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴍɪꜱꜱɪᴏɴ : ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2UzMc
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀My⠀⠀⠀⠀⠀head⠀⠀⠀⠀is⠀⠀⠀⠀a⠀⠀⠀⠀⠀maze
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀That⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀created
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Littered⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀with⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀empty
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀T⠀⠀⠀⠀H⠀⠀⠀⠀R⠀⠀⠀⠀E⠀⠀⠀A⠀⠀⠀⠀T⠀⠀⠀⠀S.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀#troublemakers⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀🕷
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴛᴀʀɢᴇᴛ

Related users

✉ ↳ : Czy Twoja postać byłaby zdolna do: zdrady, kradzieży, kłamstwa, zabójstwa. Uzasadnij swój wybór.

⠀⠀
⠀⠀★ ; Zdrady - absolutnie nie, James jest wierny, czy jeśli chodzi o własne ideały, czy o ludzi. Przyjaciół nigdy by nie zdradził z własnej woli.
⠀⠀★ ; Kradzieży - jak najbardziej. Bucky jest gotów do kradzieży, czy to kogoś, czy jeśli chodzi o jakieś dane, czy informacje.
⠀⠀★ ; Kłamstwa - tak. Niejednokrotnie zdarzyło mu się kłamać w różnych sprawach, najczęściej jednak kierując się dobrem danej osoby, bądź misji.
⠀⠀★ ; Zabójstwa - tak. Barnes jest jednak asasynem, więc niejednokrotnie musiał posunąć się do zabójstwa, jest ponadto weteranem wojennym, a wojna toczy się swoimi zasadami.
⠀⠀
Dziękuję za pytanie!
⠀⠀

Jak wrażenia po filmie "Thor: Love and Thunder"?

Bardzo pozytywne. Szedłem na ten film z nastawieniem, że będzie "średni", bądź nie tak dobry, jak poprzedni i miło się rozczarowałem. Motyw kóz, występujący również w mitologii, bardzo na plus, tak samo historia Valkyrie, ściągnięta z komiksu - również zasługuje na wzmiankę i na plusa. Poza tym kozy śmieszyły mnie przez cały film, nie dało się przejść obok nich i ich krzyków obojętnie.
Bardzo spodobał mi się też zabieg braku kolorów, nadało to filmowi mrocznego wydźwięku, o który chodziło. Sam antagonista również zasługuje tutaj na wzmiankę, bo był jedynym z tych, którzy bardzo przypadli mi do gustu. Był świetnie nakreślony i jego tragiczna historia została odpowiednio rozegrana.
Ze śmieszniejszych rzeczy bardzo podobała mi się relacja Thora z jego młotami, było to coś humorystycznego, co nie psuło w żadnym razie całego motywu filmu.
Muzyka również zasługuje tutaj na wzmiankę, bo była dobrana wręcz idealnie.
Podsumowując: szedłem na ten film z lekkim przestrachem, a dostałem więcej, niż oczekiwałem. Zdecydowanie było warto.

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴛᴀʀɢᴇᴛ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @TH3FVLCON
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴍɪꜱꜱɪᴏɴ : ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2RbY1
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Now⠀is⠀there⠀nothing we can do⠀or⠀say?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀To⠀⠀take⠀back⠀this⠀h*ll⠀that⠀we⠀⠀have
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀M⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀D⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀E?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀#capsburden⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀⩔
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴛᴀʀɢᴇᴛ

【⠀⠀✟⠀⠀】

DAYWXLKER’s Profile Photo⠀✟⠀:⠀mr. vengeance dhampir
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Hey,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Blade.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀De*th⠀⠀⠀⠀⠀⠀too⠀⠀⠀⠀⠀⠀must⠀⠀⠀⠀⠀⠀be
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀E⠀⠀⠀⠀⠀A⠀⠀⠀⠀R⠀⠀⠀⠀⠀N⠀⠀⠀⠀E⠀⠀⠀⠀⠀D.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀✟
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴛᴀʀɢᴇᴛ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @DAYWXLKER
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴍɪꜱꜱɪᴏɴ : ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2NJeC
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Woke⠀⠀up⠀again⠀in⠀⠀the⠀pouring⠀⠀rain,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀I⠀⠀⠀⠀feel⠀⠀⠀the⠀⠀⠀windows⠀⠀⠀⠀shake,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀thunder⠀⠀⠀⠀⠀⠀in⠀⠀⠀⠀⠀⠀my⠀⠀⠀⠀⠀⠀brain
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Every⠀⠀thought⠀⠀is⠀⠀like⠀⠀a⠀⠀hurricane
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Destroying⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀everything⠀⠀⠀⠀⠀⠀but
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀it⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀leaves⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀no
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀T⠀⠀⠀⠀⠀⠀R⠀⠀⠀⠀⠀⠀A⠀⠀⠀⠀⠀⠀C⠀⠀⠀⠀⠀⠀E.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀#nvghtcreatures⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀✟
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴛᴀʀɢᴇᴛ

Szukasz jakichś postaci?

Przypadkiem usunąłem sobie to pytanie (wiem, moje ogarnięcie w tych upałach powala), ale i tak na nie odpowiem.
Szukam kilku postaci, mianowicie:
▹Helmut Zemo (Baron Zemo);
▹John Walker (US Agent);
▹Tony Stark (Iron Man);
▹Peter Parker (Spider-Man).
Ale rozejrzyj się jeszcze po grupce, bo niemal każdy kogoś szuka. Między innymi Gambit ( @xGAMBITx ) zobaczyłby tutaj kogoś z mutantów, Carol ( @star__dust__rebel ) zobaczyłaby Thora, Valkyrie, Star Lorda, Yon Rogga, Michaela Rossi, Mavericka, Shazama, Wanda ( @Duchess__Of__Destruction ) tęskni za Magneto, Shaun ( @CallM3Shaun ) poszukuje Katy, a ja na swoim drugim koncie ( @WARRIXRKING ) szukam żony - Ying Li.
Do wyboru, ale najważniejsze, żebyś dobrałx sobie postać taką, która Tobie będzie pasować.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴛᴀʀɢᴇᴛ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @xGAMBITx
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴍɪꜱꜱɪᴏɴ : ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2RUMy
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Here⠀⠀⠀⠀⠀⠀on⠀⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀⠀⠀surface
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀everything⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀seems⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀fine,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀But⠀⠀⠀⠀here⠀⠀⠀beneath⠀⠀⠀my⠀⠀⠀⠀skin
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀I’m⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀running⠀⠀⠀⠀⠀⠀out⠀⠀⠀⠀⠀⠀of
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀T⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀M⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀E.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀#crimsonalienation⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀♤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴛᴀʀɢᴇᴛ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴛᴀʀɢᴇᴛ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @TH3FVLCON
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴍɪꜱꜱɪᴏɴ : ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2N447
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Like⠀⠀⠀a⠀⠀⠀candle⠀⠀in⠀⠀⠀the⠀⠀⠀night
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Fighting⠀⠀⠀⠀just⠀⠀⠀to⠀⠀⠀stay⠀⠀⠀⠀alive.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀I⠀⠀⠀know⠀⠀⠀you⠀⠀⠀still⠀⠀⠀can't⠀⠀⠀see,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀But⠀⠀hold⠀⠀onto⠀⠀me,⠀⠀you⠀⠀will⠀⠀be
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀F⠀⠀⠀⠀⠀⠀O⠀⠀⠀⠀⠀⠀U⠀⠀⠀⠀⠀⠀N⠀⠀⠀⠀⠀⠀D.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀#capsburden⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀⩔
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴛᴀʀɢᴇᴛ

You've got a gvn, I've got a gvn. Let's write a tragic ending, brother.

SLVRSTR’s Profile PhotoROGERS ; moony old man
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀You⠀⠀⠀⠀can⠀⠀⠀⠀bring⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀fire,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀I⠀⠀⠀⠀⠀can⠀⠀⠀⠀⠀bring⠀⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀B⠀⠀⠀⠀⠀⠀O⠀⠀⠀⠀⠀⠀N⠀⠀⠀⠀⠀⠀E⠀⠀⠀⠀⠀⠀S.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀✪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Youve got a gvn Ive got a gvn Lets write a tragic ending brother

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴛᴀʀɢᴇᴛ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @SAISONENENFER
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴍɪꜱꜱɪᴏɴ : ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2MnfE
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀No⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀one⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀knows,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀'Cause⠀⠀⠀my⠀⠀⠀scvrs⠀⠀⠀never⠀⠀⠀show
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀And⠀⠀⠀⠀no⠀⠀⠀one⠀⠀⠀believes⠀⠀⠀⠀me
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀My⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀demvns⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀are
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀I⠀⠀⠀N⠀⠀⠀V⠀⠀⠀I⠀⠀S⠀⠀I⠀⠀⠀B⠀⠀⠀L⠀⠀⠀E.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀#moonmadness⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀☥
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴛᴀʀɢᴇᴛ

https://cutt.ly/oneshoty ⟳〖 twoje prompty to: AU12 + B9 + B10 + D13 〗

WYZNANIA__TECHNIKA’s Profile Photo∗ wyznania technika.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ https://jpst.it/2J1j3
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Is⠀⠀⠀it⠀⠀⠀safer⠀⠀⠀where⠀⠀you⠀⠀⠀are?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Are⠀⠀you⠀⠀free⠀⠀from⠀all⠀your⠀⠀scars?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀I⠀⠀hope⠀you've⠀left⠀behind⠀your⠀⠀pain,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀But⠀⠀⠀⠀I⠀⠀⠀will⠀⠀⠀never⠀⠀⠀be⠀⠀⠀the
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀S⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀M⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀E.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀#REDSTVR⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀☭
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
httpscuttlyoneshoty  twoje prompty to AU12  B9  B10  D13

Jakie są Twoje wrażenia po obejrzeniu filmu "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"?

⠀⠀
⠀⠀★ Mózg mi trochę wyparował po tym filmie, ale w pozytywnym sensie. Postaram się nie zamieszczać zbyt wiele spoilerów, żeby nie zepsuć zabawy komuś, kto jeszcze nie miał okazji widzieć filmu, dlatego powiem tylko, że oba wątki jak najbardziej na plus dla mnie, super przeplatające się przez cały film i kończące w widowiskowy sposób. Było trochę łzawych momentów, które zdecydowanie złapały mnie za serducho i doskonale rozumiem niektóre motywy bardziej, niż bym się o to podejrzewał. Nowa bohaterka również pokazała trochę od siebie i to również uważam za plus, być może poza oczywistością gdzieś pod koniec. Ogólnie Multiverse of Madness dostarczył mi tego, czego oczekiwałem po tym filmie, a nawet dało jeszcze więcej od siebie, czego się nie spodziewałem, a co pozytywnie zaskoczyło.
⠀⠀

❤️❤️❤️

rightpartner’s Profile Photo﹙⠀peggy⠀⭑⠀agent⠀¹³ .⠀﹚
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Good⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀company⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀in⠀⠀a⠀⠀journey⠀makes⠀the⠀way⠀⠀seem
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀S⠀⠀⠀⠀H⠀⠀⠀⠀O⠀⠀⠀R⠀⠀⠀T⠀⠀⠀⠀E⠀⠀⠀⠀R.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀🛡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴛᴀʀɢᴇᴛ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @S0VIETSPY
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴍɪꜱꜱɪᴏɴ : ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2H6q_
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀You⠀⠀pulled⠀⠀my⠀heart⠀from⠀⠀the⠀⠀dirt,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀You⠀⠀held⠀my⠀⠀hand⠀through⠀this⠀⠀hell,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀You⠀⠀showed⠀⠀me⠀I⠀still⠀⠀have⠀⠀worth
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Because⠀⠀of⠀you⠀now⠀⠀I⠀can⠀fight⠀⠀for
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀M⠀⠀⠀⠀⠀Y⠀⠀⠀⠀⠀S⠀⠀⠀⠀E⠀⠀⠀⠀⠀L⠀⠀⠀⠀⠀F.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀#vvickedgame⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀⧗
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴛᴀʀɢᴇᴛ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴛᴀʀɢᴇᴛ :⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @Russkaya__Balerina
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴍɪꜱꜱɪᴏɴ : ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2J89w
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Have⠀⠀⠀⠀you⠀⠀⠀⠀ever⠀⠀⠀⠀felt⠀⠀⠀⠀lost,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Like⠀⠀⠀you⠀⠀don't⠀⠀⠀matter⠀⠀at⠀⠀⠀all,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Like⠀⠀you⠀⠀were⠀⠀born⠀⠀just⠀⠀to⠀⠀be
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀S⠀⠀⠀⠀C⠀⠀⠀⠀A⠀⠀⠀⠀R⠀⠀⠀E⠀⠀⠀⠀D⠀⠀⠀⠀?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀#deadlydance⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀ⴵ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
ᴛᴀʀɢᴇᴛ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Maybe⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you're⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀broken,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀maybe⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you're⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀shattered,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀With⠀⠀⠀no⠀⠀⠀reasons⠀⠀left⠀⠀⠀to⠀⠀⠀try.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀But⠀⠀⠀you⠀⠀⠀still⠀⠀have⠀⠀⠀so⠀⠀⠀much,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀so⠀⠀⠀⠀⠀⠀much⠀⠀⠀⠀⠀worth⠀⠀⠀⠀⠀saving,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀That⠀⠀⠀you⠀⠀⠀have⠀⠀⠀left⠀⠀⠀on⠀⠀⠀the
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀I⠀⠀⠀⠀⠀N⠀⠀⠀⠀⠀S⠀⠀⠀⠀⠀I⠀⠀⠀⠀⠀D⠀⠀⠀⠀⠀E.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀⩔
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @TH3FVLCON ⠀⁄⁄ ⠀ https://jpst.it/2LGxL
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀───────────── ★ ────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Don't⠀⠀pity⠀⠀me,⠀⠀here⠀in⠀⠀my⠀⠀cage
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀The⠀⠀darkness⠀⠀is⠀⠀my⠀⠀one⠀⠀escape.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀I'd⠀⠀⠀rather⠀⠀⠀be⠀⠀⠀numb⠀⠀⠀everyday,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Than⠀⠀live⠀⠀with⠀what's⠀⠀been⠀⠀done
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀T⠀⠀O⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀M⠀⠀E.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀∙⠀⠀☥
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @SAISONENENFER ⠀⁄⁄ ⠀ https://jpst.it/2Lru3
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Chętnie przygarnę kozę! xD

TH3FVLCON’s Profile PhotoWILSON ; flying bustard
Dobra, to dostaniesz kozę. XD

W ramach sankcji za skradzione długopisy - oddawaj kozę.

SLVRSTR’s Profile PhotoROGERS ; moony old man
@TH3FVLCON , chcesz kozę? XD

+ 6 💬 messages

read all

Next

Language: English