Ask @agent_ryan:

Related users

Oceniasz ludzi po wyglądzie? Jesteś otwarta na nowe znajomości? Jeśli tak to mogę do Ciebie pisać?

Każdy człowiek na początku ocenia ludzi po wyglądzie. Dlatego, że to pierwsze co widzimy. Ale nie uprzedzam się do ludzi ze względu na wygląd, jeśli to było celem tego pytania. Czy jestem otwarty na nowe znajomości? Trudno powiedzieć, bo ciężko mi je nawiązywać. Ale pisać zawsze możesz. Nikt nie zabrania.

View more

Oceniasz ludzi po wyglądzie Jesteś otwarta na nowe znajomości Jeśli tak to mogę

Next