@noso4xll6

˳ ׄ ⟡ ⁀ TRISTAN LEE

Ask @noso4xll6

Sort by:

LatestTop

ANONYMOUS : walentynki już niedługo, wykorzystaj to pytanko, by oznaczyć swoją 💞

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀˳ ׄ ⟡ ⁀

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀hello⠀handsome⠀man!
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀I⠀thought⠀to⠀myself...
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀wouldn't⠀you⠀like⠀to
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀be⠀my⠀valentine?
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀{ @u_k_n_o_w }
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
ANONYMOUS  walentynki już niedługo wykorzystaj to pytanko by oznaczyć swoją

+ 2 💬 messages

read all

❃⠀「 character playlist 」⠀:⠀

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♫⠀MY PLAYLIST
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀_______________________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✦⠀yoojung - begin
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✦⠀onlyoneof - chrome arts
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✦⠀forestella - utopia
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✦⠀lana lubany - sold
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✦⠀victon - mayday
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
character playlist

No hej, ten facet jest śliczny, dziękuje.

u_k_n_o_w’s Profile PhotoYUNHO
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀˳ ׄ ⟡ ⁀

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀a co to za wyznania?
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀( nie to wcale nie tak, że
⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀potrzebowałem, żebyś to
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀powiedział 🤭)
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
No hej ten facet jest śliczny dziękuje

People you may like

Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

@SOVLOFASHES

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀˳ ׄ ⟡ ⁀

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀that's⠀because...
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀i'm⠀a⠀good⠀old-fashioned

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀lover boy..
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀{ https://tiny.pl/wl4x1 }
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
SOVLOFASHES

⠀⊱ ✉ ヽ#nicetomeetyou〃 childhood ⎰ Jakim dzieckiem była Twoja postać? Pokaż nam swoje wspomnienie z dzieciństwa!

ANGELESFORUM’s Profile Photoforum, let's play!
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀˳ ׄ ⟡ ⁀

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀od zawsze miałem parcie
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀na szkło i tak zostało do teraz
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀taki wygląd mój. i'm supermodel.
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀
ヽnicetomeetyou childhood  Jakim dzieckiem była Twoja postać Pokaż nam swoje

˳ ׄ ⟡ ⁀

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀you⠀⠀⠀⠀take⠀⠀⠀⠀root⠀⠀⠀in⠀⠀⠀my⠀⠀⠀heart
⠀⠀⠀⠀⠀⠀_______________⠀⠀⟡⠀⠀________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

⠀⠀⠀⠀⠀⠀{ @u_k_n_o_w }
⠀⠀⠀⠀⠀⠀my⠀⠀eyes⠀keep⠀⠀looking⠀⠀⠀at⠀⠀ you ⠀only
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀{ https://tiny.pl/wlf8z }
⠀⠀⠀⠀⠀⠀_______________⠀⠀⟡⠀⠀________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
youtakerootinmyheart

🌷#dlawygodnegomateraca

FRI3NDO’s Profile PhotoBᴇᴛᴛᴇʀ FRIEND⠀☆ ( u..25.03 )
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀˳ ׄ ⟡ ⁀

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀nie chce twoich kwiatków
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀chcesz zabrać mojego kota
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀żeby nakarmić swojego węża
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀a kisz mi z tym!
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀
dlawygodnegomateraca

+ 5 💬 messages

read all

˳ ׄ ⟡ ⁀

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀made⠀⠀⠀it⠀⠀feel⠀⠀like⠀⠀i⠀⠀was⠀⠀dreaming
⠀⠀⠀⠀⠀⠀_______________⠀⠀⟡⠀⠀________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

⠀⠀⠀⠀⠀⠀{ @u_k_n_o_w }
⠀⠀⠀⠀⠀⠀got⠀⠀⠀⠀⠀me⠀⠀⠀⠀riding⠀⠀⠀⠀to⠀⠀⠀⠀heaven
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀{ https://tiny.pl/wl78q }
⠀⠀⠀⠀⠀⠀_______________⠀⠀⟡⠀⠀________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
madeitfeellikeiwasdreaming

✉ nieznajomy pyta: crush w roleplay / oznacz!

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀˳ ׄ ⟡ ⁀

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀no dobra, to jedziemy z tym!
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀{ @u_k_n_o_w }
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀{ @nievelorio }
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀{ @R0YAL3LUE }
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀{ @SOVLOFASHES }

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀dużo się was nazbierało 😳
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
nieznajomy pyta crush w roleplay  oznacz

˳ ׄ ⟡ ⁀

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀please⠀⠀⠀⠀⠀⠀stay⠀⠀⠀⠀⠀⠀another⠀⠀⠀⠀⠀hour
⠀⠀⠀⠀⠀⠀_______________⠀⠀⟡⠀⠀________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

⠀⠀⠀⠀⠀⠀{ @u_k_n_o_w }
⠀⠀⠀⠀⠀⠀'cause⠀i⠀need⠀your⠀hands⠀on⠀my⠀⠀⠀scars
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀{ https://tiny.pl/wlx3g }
⠀⠀⠀⠀⠀⠀_______________⠀⠀⟡⠀⠀________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
pleasestayanotherhour

Jaki jest twój wizerunkowy crush?

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀˳ ׄ ⟡ ⁀

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀jak już wcześniej wspomniałem,
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀"umarłbym", gdyby ten wizerunek
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀pokawił się w tym miejscu!
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
Jaki jest twój wizerunkowy crush

⠀⠀⠀⠀ノ🌸⠀guilty pleasure song twojej postaci:

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀˳ ׄ ⟡ ⁀

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀i⠀just⠀want⠀to⠀touch⠀you⠀gently
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀don't⠀be⠀so⠀scared...

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀back⠀again.. back⠀again
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀showe⠀me⠀the⠀real⠀you
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀{ https://tiny.pl/wlx25 }
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀
ノguilty pleasure song twojej postaci

˳ ׄ ⟡ ⁀

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀but⠀⠀⠀⠀⠀you've⠀⠀⠀⠀got⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀music
⠀⠀⠀⠀⠀⠀_______________⠀⠀⟡⠀⠀________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

⠀⠀⠀⠀⠀⠀{ @u_k_n_o_w }
⠀⠀⠀⠀⠀⠀You've⠀got⠀the⠀music⠀in⠀you,⠀⠀don't⠀⠀you?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀{ https://tiny.pl/wpv6h }
⠀⠀⠀⠀⠀⠀_______________⠀⠀⟡⠀⠀________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
butyouvegotthemusic

@SOVLOFASHES

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀˳ ׄ ⟡ ⁀

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀something⠀bad⠀is⠀'bout⠀to
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀happend⠀to⠀me...

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀i⠀don't⠀know⠀it,⠀but⠀i⠀feel⠀it
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀coming...
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀{ https://tiny.pl/wp8l6 }
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
SOVLOFASHES

˳ ׄ ⟡ ⁀

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀˳ ׄ ⟡ ⁀

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀postanowiłem bardziej rozpisać
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀zarys poszukiwanych przeze mnie
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀postaci :D
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀osoby, które się zgłoszą mogą liczyć
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀na dużo zabawy, zapraszam.
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀{ https://tiny.pl/wp2s2 }
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
postanowiłem bardziej

Czy twoja postać ma zwierzątko? Jak tak, jakie?

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀˳ ׄ ⟡ ⁀

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀oczywiście, że ma!
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀moja słodka Kimchi!
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀czy nie jest rozkoszna?
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
Czy twoja postać ma zwierzątko Jak tak jakie

⠀⠀❝⠀widok z okna ⠀ ⁄ ⠀♡

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀˳ ׄ ⟡ ⁀

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀my⠀heart..⠀i⠀never⠀be..
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀i⠀never⠀see,⠀i⠀never⠀know..

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀oh,⠀heart... and⠀then⠀it⠀falls
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀i⠀then⠀i⠀fall.⠀and⠀then⠀i⠀know
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀{ https://tiny.pl/wp2ns }
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀
widok z okna

˳ ׄ ⟡ ⁀

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀don't⠀⠀let⠀⠀temptation⠀⠀bring⠀⠀you⠀⠀ down
⠀⠀⠀⠀⠀⠀_______________⠀⠀⟡⠀⠀________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

⠀⠀⠀⠀⠀⠀{ @u_k_n_o_w }
⠀⠀⠀⠀⠀⠀like⠀⠀citylights⠀⠀shine⠀⠀like⠀golden⠀dreams
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀{ https://tiny.pl/wpk2s }
⠀⠀⠀⠀⠀⠀_______________⠀⠀⟡⠀⠀________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
dontlettemptationbringyou

˳ ׄ ⟡ ⁀

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀when⠀⠀you’re⠀⠀free⠀⠀from⠀⠀any⠀⠀prejudice
⠀⠀⠀⠀⠀⠀_______________⠀⠀⟡⠀⠀________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

⠀⠀⠀⠀⠀⠀{ @u_k_n_o_w }
⠀⠀⠀⠀⠀⠀that⠀⠀point⠀⠀is⠀⠀the⠀beginning of everything
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀{ https://tiny.pl/wp4vq }
⠀⠀⠀⠀⠀⠀_______________⠀⠀⟡⠀⠀________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
whenyourefreefromanyprejudice

Podrzucisz jeszcze jakieś ciekawe wizerunki dla poszukiwanej postaci? :D

Oczywiście jak najbardziej :D
Christian Yu (aka DPR IAN ), Changkyun. Bangchan, Jackson Wang, Bible Sumettikul.
Podrzucisz jeszcze jakieś ciekawe wizerunki dla poszukiwanej postaci D

˳ ׄ ⟡ ⁀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀˳ ׄ ⟡ ⁀⠀ ⠀TAKE⠀YOUR⠀TIME⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀feels like gravity you keep drawing me
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀in closer › 〉 🕊️ .ೃ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────────
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Language: English