@GIBS0NGIRL

⠀❛⠀ヽ ᴋʀɪsᴛᴀ⠀⋆⠀ᵗʰᵉ ʷᵃⁱᵗʳᵉˢˢ.

Ask @GIBS0NGIRL

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✶ https://jpst.it/3JMmO
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀You're⠀⠀in⠀⠀the⠀wind,
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I'm⠀⠀in⠀⠀the⠀⠀⠀water
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Nobody's⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ son
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Nobody's⠀⠀⠀⠀daughter⠀❜
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⤿ @SACRED_PROFANE
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀

anonymous asks⠀⠀⋆⠀⠀wymarzony wizerunek na przyszłość?

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⤿ ʷᵃⁱᵗ, ᵐⁱᵃ ᵍᵒᵗʰ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
https://www.youtube.com/watch?v=s1vFVDlY2kEGIBS0NGIRL’s Video 173409883455 s1vFVDlY2kEGIBS0NGIRL’s Video 173409883455 s1vFVDlY2kE

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✶ https://jpst.it/3J65l
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀All the pretty stars shine
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀for⠀y o u⠀,⠀my⠀⠀l o v e
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I'm pretty⠀when⠀I⠀c r y,
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I'm pretty⠀when⠀I⠀c r y⠀❜
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⤿ @SACRED_PROFANE
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀

#mvrderヽinヽreykjavik⠀⠀⋆⠀⠀﹙ let's play mafia ﹚wytypuj kogoś kto, Twoim zdaniem, najbardziej nadawałby się na mvrdercę 💀

@SACRED_PROFANE -> podejrzanie mu z tych błękitnych oczu paczy, proszę się nim zająć (a nie mną! 😈)

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✶ https://jpst.it/3GXsR
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀And my arms are⠀tough
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀But⠀⠀they⠀c a n⠀ᵇ͟ᵉ͟ ͟ᵇ͟ᵉ͟ⁿ͟ᵗ͟
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀And⠀I⠀wanna⠀⠀f i g h t
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀But⠀I⠀can't⠀c o n t e nd⠀❜
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⤿ @SACRED_PROFANE
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✶ https://jpst.it/3G0hx
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mary⠀prays⠀t h e⠀rosary
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀for⠀⠀ m y ⠀broken⠀mind
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I said⠀ ⠀ '͟ ͟ᵈ͟ᵒ͟ⁿ͟'͟ᵗ͟ ͟ʷ͟ᵒ͟ʳ͟ʳ͟ʸ͟ ͟'͟ᵇ͟ᵒ͟ᵘ͟ᵗ͟ ͟ⁱ͟ᵗ͟ ͟'͟'
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I sing the⠀ body electric⠀❜
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⤿ @SACRED_PROFANE
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀

#mvrderヽinヽreykjavik⠀⠀⋆⠀⠀kim jest Twoja postać?

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✶ ᴋʀɪsᴛᴀ⠀ɢᴜðᴍᴜɴᴅsᴅᴏ́ᴛᴛɪʀ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Through⠀ the⠀⠀darkness
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀of⠀⠀⠀⠀future⠀⠀⠀ p a s t
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the magician longs to see
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀one⠀⠀⠀⠀chance⠀⠀⠀ out
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀between⠀⠀t wo ⠀ worlds
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀FIRE,⠀⠀WALK WITH ME!⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ヽ Krista jest młodą kelnerką w lokalnej restauracji, która nie cierpi małomiasteczkowego życia i chce wyrwać się z nudnej klatki w jakiej egzystuje od dzieciństwa, poznać szeroki świat i spełniać swoje marzenia, do których należy między innymi dostanie się na studia. Na tą chwilę jednak ledwie daje sobie radę z odłożeniem odpowiedniej ilości pieniędzy do spełnienia swoich planów, a więc dorabia na umilaniu czasu za pieniądze tym, których na to stać, przez co coraz bardziej zagłębia się w ciemniejszą stronę świata i samej siebie. Niedawno spotkała się z biznesmanem, który zatrzymał się na jedną noc w miasteczku podczas służbowej podróży. Ich wspólna jazda do hotelu w środku nocy skończyła się tragicznie, gdy pojazd wpadł do jeziora, a dziewczyna, której udało się wydostać pozostawiła mężczyznę w wodzie. Od tego momentu ma nadzieję, że nikt nie odkryje jej czarnego sekretu, jednego z wielu.

View more

mvrderヽinヽreykjavikkim jest Twoja postać

Language: English