@W0LFBL00D

ヽ⠀ᴘʀᴏᴍɪsᴇ ᴍᴇ, ⁿ͟ᵉ͟ᵈ͟

Ask @W0LFBL00D

Sort by:

LatestTop

Jakie wizerunki męskie polecasz dla postaci ze swoich pomysłów?

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⊰⠀♚⠀⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ◟ヽ‌‌‌‌‌‌‌ ᴄᴀʀᴍᴠɴ ❜ ˎˊ˗. ◞⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ Jeśli chodzi o pomysłu spisane tutaj :
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────────
⠀◟ https://ask.fm/XBLUEVELVETX/answers/173629299425 ◞⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ To⠀oczywiście⠀wszystko⠀zależy⠀od
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ pomysłu jak i od samego nastawienia
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ autora, bo to on musi się⠀dobrze czuć
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ w⠀⠀wizerunku.⠀⠀Osobiście⠀⠀m o g ę
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ wymienić⠀kilku⠀⠀panów,⠀⠀na⠀widok
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ których⠀mdleję⠀⠀a⠀jest⠀⠀to : ⠀⠀⠀♚⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ Jeremy Strong⠀;⠀Jacob Elordi ; Cillian
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ Murphy⠀;⠀⠀Colin⠀Farrell⠀;⠀⠀ Michiel
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ Huisman⠀ ;⠀Harry Lloyd⠀;⠀Jude Law
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ Aaron Taylor Johnson; Sebastian Stan
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ Oscar Isaac;⠀Matthew McConaughey
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ I oczywiście,⠀zapraszam do kontaktu!
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ .⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀

View more

Jakie wizerunki męskie polecasz dla postaci ze swoich pomysłów

Masz u mnie gwiazdkę już na start. ❤

midnightxqueen’s Profile Photoᴳᵃᵗᵃ ᗢ negra
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⊰⠀♚⠀⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ◟ヽ‌‌‌‌‌‌‌ ᴄᴀʀᴍᴠɴ ❜ ˎˊ˗. ◞⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀AWWW, DZIĘKUJĘ!
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Bardzo mi miło i zapraszam⠀do kontaktu
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ każdego, kto lubi klimaty⠀Westeros⠀oraz
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ do czytania⠀historii Lyanny⠀(jeśli uda mi
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ się ją rozwinąć) lub innych moich postaci.
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Wykorzystam⠀ to⠀⠀p y t a n i e⠀;⠀⠀żeby
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ poinformować,⠀że jeśli⠀ktoś jest skłonny
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ do⠀wspólnego⠀⠀tworzenia to⠀p r o s zę
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ zerknąć⠀na pomysły⠀na historie⠀;⠀które
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ kiedyś⠀spisałam⠀na⠀⠀innym⠀koncie⠀♚
⠀ ⠀ ⠀
https://ask.fm/XBLUEVELVETX/answers/173629299425
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀
Masz u mnie gwiazdkę już na start

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⊰⠀♚⠀⊱ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀BUT THERE'S⠀A⠀SADDER⠀STORY
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀PROMISE ME,⠀NED,⠀PROMISE ME
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ᵈᵒ⠀ʸᵒᵘ⠀ʷᵃⁿᵗ⠀ᵗᵒ ᵏⁿᵒʷ⠀ ᵗʰᵉ ʰᵒʳʳⁱᵇˡᵉ⠀ ᵗ ʳ ᵘ ᵗ ʰ?
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ⁱ ᶜᵃⁿ'ᵗ⠀ᵉᵛᵉⁿ⠀ʳᵉᵐᵉᵐᵇᵉʳ⠀ʷʰᵃᵗ⠀ˢʰᵉ ˡᵒᵒᵏᵉᵈ⠀ˡⁱᵏᵉ.
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ⁱ ᵒⁿˡʸ ᵏⁿᵒʷ ˢʰᵉ ʷᵃˢ ᵗʰᵉ ᵒⁿᵉ ᵗʰⁱⁿᵍ⠀ⁱ ᵉᵛᵉʳ⠀ʷᵃⁿᵗᵉᵈ.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.
⠀ ⠀ ⠀ https://youtu.be/oXjR44rjs0Q?si=KaQSojMMBrSllv5JW0LFBL00D’s Video 173501749215 oXjR44rjs0QW0LFBL00D’s Video 173501749215 oXjR44rjs0Q
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀

{ fiction } post a photo from your character's past :

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⊰⠀♚⠀⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀FATHER NEVER TALKED ABOUT HER
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ THEY SAY⠀SHE⠀W A S⠀BEAUTIFULL
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ᵗʰᵉʳᵉ ⁱˢ ᵃ ʳᵒᵃᵈʷᵃʸ, ᵐᵘᵈᵈʸ ᵃⁿᵈ ᶠᵒˣᵍˡᵒᵛᵉᵈ⠀;⠀ⁿᵉᵛᵉʳ ⁱ'ᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ʰᵃᵈ ˡⁱᶠᵉ ᵉⁿᵒᵘᵍʰ ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ ⁱˢ ˢᶜʳᵉᵃᵐⁱⁿᵍ ᵒᵘᵗ ⠀;⠀ᵃⁿᵈ ⁱⁿ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ᵃ ᶠᵉʷ⠀ᵈᵃʸˢ⠀ⁱ⠀ʷᵒᵘˡᵈ ᵇᵉ ᵗʰᵉʳᵉ, ˡᵒᵛᵉ, ʷʰᵃᵗᵉᵛᵉʳ ʰ ᵉ ʳ ᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ᵗʰᵃᵗ'ˢ⠀ˡᵉᶠᵗ⠀ᵒᶠ⠀ᵐ ᵉ⠀ⁱˢ⠀ʸ ᵒ ᵘ ʳ ˢ⠀ʲᵘˢᵗ ᵃˢ⠀ⁱᵗ⠀ʷ ᵃ ˢ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀
fiction  post a photo from your characters past

https://justpaste.it/6q8nh ⠀⌁⠀⠀Lumos!⠀Uroczyście przysięgam, że knuje coś niedobrego!⠀Najbardziej rozbudowane, żywe rp o tematyce HP właśnie świętuje przekroczenie progu 2500 odpisów, zapraszamy .ᐟ

MlSCHIEF__MANAGED’s Profile Photo⠀mischief⠀managed⠀⠀⌁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊰⠀♚⠀⊱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
httpsjustpasteit6q8nh LumosUroczyście przysięgam że knuje coś

♕⠀⋰⠀Hope⠀is⠀a⠀waking⠀dream⠀♕⠀⋰⠀ ⠀ https://justpaste.it/ey6ri ⠀⋰⠀17 lat po Sułtanie Kiralu, na tronie zasiada jego syn - Sułtan Umut. Czy zdoła udźwignąć koronę? Zapraszam do zaktualizowanego RP o tematyce osmańskiej. Rezerwacje już jutro { 15.03 } o 16:00 ! ღ @ERA_OF_D4MNED

ERA_OF_D4MNED’s Profile Photo♕⠀⋰⠀⠀ᴱᴿᴬ⠀ᴼᶠ⠀ᵁᴹᵁᵀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊰⠀♚⠀⊱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
Hopeisawakingdream  
  httpsjustpasteitey6ri  17 lat po Sułtanie Kiralu na

◜﹡.⠀#allureofdarknessヽgroup⠀━⠀ to drzwi do świata magii, nadprzyrodzonych istot i nieświadomych wielu spraw śmiertelników... Odważysz się pociągnąć za klamkę i wejść do środka?⠀⚜⠀:⠀zapraszamy postaci ze wszystkich seriali/filmów fantastycznych... miejsce znajdzie się dla każdego! :>

TVDGR0UP’s Profile Photo⚜⠀∫⠀ᴀʟʟᴜʀᴇ ᴏғ ᴅᴀʀᴋɴᴇss - ɢʀᴏᴜᴘ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊰⠀♚⠀⊱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
allureofdarknessヽgroup to drzwi do świata magii nadprzyrodzonych istot i

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⊰⠀♚⠀⊱
⠀⠀◟ https://justpaste.it/L0VEISSWEETDEARESTNED__00 ◞⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ YOU SAW HER BEAUTY
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ BUT⠀NOT THE IRON UNDERNEATH
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ᵇᵉᵃᵘᵗⁱᶠᵘˡ, ᵃⁿᵈ ʷⁱˡˡᶠᵘˡ⠀;⠀ᵃⁿᵈ ᵈˣˣᵈ ᵇᵉᶠᵒʳᵉ ʰᵉʳ ᵗⁱᵐᵉ.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀
httpsjustpasteitL0VEISSWEETDEARESTNED00

Language: English