@ghost141_

Ghost

Ask @ghost141_

Sort by:

LatestTop

Opowiedz jakąś przygodę z życia

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇦🇱🇲🇴🇸🇹 🇪🇻🇪🇷🇾🇹🇭🇮🇳🇬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇮🇳 🇲🇾 🇱🇮🇫🇪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇮🇸 🇹🇴🇵 🇸🇪🇨🇷🇪🇹…
⠀⠀⠀⠀
Opowiedz jakąś przygodę z życia

#16

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇦 🇲🇦🇸🇰 🇹🇪🇱🇱🇸 🇺🇸 🇲🇴🇷🇪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇹🇭🇦🇳 🇦 🇫🇦🇨🇪.
⠀⠀⠀⠀

People you may like

♕⠀⋰⠀power⠀or⠀family? wchich⠀side⠀will⠀you⠀choose⠀♕⠀⋰⠀ ⠀ https://justpaste.it/9xfs6 ⠀⋰⠀Zapraszam do zajęcia księcia Altana i wcielenia się w postaci OC ;) ღ @ERA_OF_D4MNED

ERA_OF_D4MNED’s Profile Photo♕⠀⋰⠀⠀ᴱᴿᴬ⠀ᴼᶠ⠀ᵁᴹᵁᵀ
powerorfamily wchichsidewillyouchoose  httpsjustpasteit9xfs6 Zapraszam do

Mission 001


⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɢʜᴏsᴛ/sᴏᴀᴘ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴍɪssɪᴏɴ 001/1/2023
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/mi1-day11-2023
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @s0ap_
Mission 001

#15

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇦 🇼🇦🇷🇷🇮🇴🇷 🇸🇪🇪🇰🇸 🇹🇴 🇦🇨🇹
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇷🇦🇹🇭🇪🇷 🇹🇭🇦🇳 🇹🇦🇱🇰.
⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⚜⠀∫ ALLUREOFDARKNESSヽGROUP: Zapraszamy serdecznie do grupki, zrzeszającej postaci ze świata fantasty. Każdy znajdzie tutaj swoje miejsce! ♥ Zachęcamy do przejrzenia listy poszukiwanych postaci i poszerzenia naszego grona; https://justpaste.it/cpx3q@TVDGR0UP

TVDGR0UP’s Profile Photo⚜⠀∫⠀ᴀʟʟᴜʀᴇ ᴏғ ᴅᴀʀᴋɴᴇss - ɢʀᴏᴜᴘ
ALLUREOFDARKNESSヽGROUP Zapraszamy serdecznie do grupki zrzeszającej postaci ze

#14

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇯🇺🇸🇹 🇧🇪🇨🇦🇺🇸🇪 🇮 🇩🇴🇳·🇹 🇸🇭🇴🇼 🇮🇹
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇩🇴🇪🇸🇳·🇹 🇲🇪🇦🇳 🇮 🇩🇴🇳·🇹 🇫🇪🇪🇱 🇮🇹.
⠀⠀⠀⠀

#12

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇧🇪🇮🇳🇬 🇦 🇸🇴🇱🇩🇮🇪🇷 🇮🇸 🇲🇴🇷🇪 🇹🇭🇦🇳 🇨🇴🇺🇷🇦🇬🇪﹐
🇮🇹·🇸 🇸🇦🇨🇷🇮🇫🇮🇨🇮🇳🇬 🇾🇴🇺🇷🇸🇪🇱🇫 🇫🇴🇷 🇸🇴🇲🇪🇹🇭🇮🇳🇬 🇬🇷🇪🇦🇹🇪🇷 🇹🇭🇦🇳 🇾🇴🇺🇷🇸🇪🇱🇫.
⠀⠀⠀⠀

Mission 001


⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɢʜᴏsᴛ/sᴏᴀᴘ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴍɪssɪᴏɴ 001/1/2023
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/mi1-day9-2023
⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @s0ap_
Mission 001

#10

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I ᴅᴏɴ·ᴛ ᴛʀᴜsᴛ ᴇᴀsɪʟʏ﹐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sᴏ ᴡʜᴇɴ I ᴛᴇʟʟ ʏᴏᴜ I ᴛʀᴜsᴛ ʏᴏᴜ﹐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅᴏɴ·ᴛ ᴍᴀᴋᴇ ᴍᴇ ʀᴇɢʀᴇᴛ ɪᴛ.
⠀⠀⠀⠀
I ᴅᴏɴᴛ ᴛʀᴜsᴛ ᴇᴀsɪʟʏ 
sᴏ ᴡʜᴇɴ

Next

Language: English