@NEv0idTIVE

ASTRAL⠀✦⠀ASSASSIN

Ask @NEv0idTIVE

Sort by:

LatestTop

💙

BLVE__MEANIE’s Profile Photonebula ─── ⋆✩⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ come, my sister. give me your hand,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ t o g e t h e r ⠀ ⠀we ⠀will ⠀conquer
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ the ⠀ U⠀ N⠀ I⠀ V⠀ E⠀ R⠀ S⠀ E⠀▬
come my sister give me your

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀Nareszcie udało mi się odpowiedzieć na wszystkie ⠀⠀⠀⠀⠀pytania z wieczorku.
⠀⠀⠀⠀⠀Znajdziecie je tutaj: http://tiny.cc/ansv 👽 🖤
Nareszcie udało mi się odpowiedzieć na wszystkie pytania z

🖤

DAYWXLKER’s Profile Photo⠀` ⠀` ⠀a r c h a n g e l .⠀
⠀⠀⠀⠀⠀

People you may like

Czy jako autor/ka masz jakiś wizerunek/celebrytę, za którym szczególniej przepadasz?

Niezmiennie: Ana de Armas, Jenna Ortega, Jennifer Lawrence, Johnny Depp, Aaron Taylor-Johnson, Luke Evans, Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Tom Hiddleston, Keanu Charles Reeves

+ 2 💬 messages

read all

🤍

BLVE__MEANIE’s Profile Photonebula ─── ⋆✩⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🖤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Hello, my sister. This heart means you
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀missed as I ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hello my sister This heart

Shrek is Love, Shrek is Life.

SLVRSTR’s Profile PhotoROGERS ; moony old man
That's it!
Shrek make every day a shrexy day.
Shrek is Love Shrek is Life

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ─⠀⠀ ✦⠀ ⠀─ ─ ─ ─────⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✧⠀ GAMORA ⠀ & ⠀ BUCKY
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BARNES⠀ ✧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✧ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⊹ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ @REDSTVR
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀we⠀⠀ entered a⠀⠀ forbidden place
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀from⠀⠀⠀ ⠀ which ⠀⠀⠀ ⠀there ⠀⠀is
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀no turning ⠀⠀back,⠀⠀⠀no⠀⠀ return
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✧⠀⠀⠀⠀ ✦⠀ ⠀⠀⠀⠀ ✧ ⠀⠀ ⠀⠀⠀✦⠀ ⠀⠀ ✧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀they ⠀⠀will ⠀⠀bury ⠀⠀⠀ us ⠀⠀alive
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀our ⠀⠀sins, ⠀⠀and the ⠀⠀desire for
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀revenge ⠀⠀⠀ will split ⠀⠀our skulls
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀─ ─ ─ ─⠀ Universe⠀ ⠀ Story⠀ ─ ─ ─ ─
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵍ͙ᵃ͙ˡ͙ᵃ͙ᶜ͙ᵗ͙ᶤ͙ᶜ͙ ͙ᵃ͙ˢ͙ˢ͙ᵃ͙ˢ͙ˢ͙ᶤ͙ᶰ͙ ⠀ & ⠀ ʷ͞ᶤ͞ᶰ͞ᵗ͞ᵉ͞ʳ͞ ͞ˢ͞ᵒ͞ˡ͞ᵈ͞ᶤ͞ᵉ͞ʳ͞ ⠀ ⠀ ⠀in
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊹⠀ ⠀ ⠀ "DUST OF OUR MEMORIES"⠀⊹
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀004⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://justpaste.it/5ew0j
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ─⠀⠀ ✦⠀ ⠀─ ─ ─ ─────

≀ ᴅᴢɪᴇᴡᴄᴢʏɴᴀ ᴢ ᴅᴢɪᴡɴᴇɢᴏ, ᴍᴏʀᴅᴇʀᴄᴢᴇɢᴏ ᴅᴏᴍᴜ ᴢᴀᴘʀᴀꜱᴢᴀ ᴅᴏ ᴡꜱᴘÓʟɴᴇᴊ ʜɪꜱᴛᴏʀɪɪ. ᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍᴇ ♡ PS dziękuję jeśli udostępnisz.

natsubatsuuu’s Profile Photo-ˋˏ ᴠɪᴏʟᴇᴛ ℋᴀʀᴍᴏɴ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ✦POWODZENIA✧
ᴅᴢɪᴇᴡᴄᴢʏɴᴀ ᴢ ᴅᴢɪᴡɴᴇɢᴏ ᴍᴏʀᴅᴇʀᴄᴢᴇɢᴏ ᴅᴏᴍᴜ ᴢᴀᴘʀᴀꜱᴢᴀ ᴅᴏ ᴡꜱᴘÓʟɴᴇᴊ ʜɪꜱᴛᴏʀɪɪ
ᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍᴇ

⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ─⠀⠀ ✦⠀ ⠀─ ─ ─ ─────⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✧⠀ GAMORA ⠀ & ⠀ CAROL
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀DANVERS⠀ ✧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✧ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⊹⠀ ⠀⠀ @star__dust__rebel
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀reality ⠀⠀⠀is⠀⠀⠀ only ⠀ an arbitrary
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀boundary ⠀⠀⠀⠀holding ⠀⠀ ⠀⠀⠀ the
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✧⠀⠀⠀⠀ ✦⠀ ⠀⠀⠀⠀✧ ⠀⠀ ⠀⠀⠀✦⠀⠀⠀⠀ ✧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀immensity ⠀⠀⠀ of ⠀⠀⠀⠀ imagination
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀in heavy ⠀ shackles ⠀⠀⠀of limitation
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀─ ─ ─ ─⠀ Universe ⠀ Story⠀ ─ ─ ─ ─
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵍ͙ᵃ͙ˡ͙ᵃ͙ᶜ͙ᵗ͙ᶤ͙ᶜ͙ ͙ᵃ͙ˢ͙ˢ͙ᵃ͙ˢ͙ˢ͙ᶤ͙ᶰ͙ ⠀ & ⠀ ᶜ͞ᵃ͞ᵖ͞ᵗ͞ᵃ͞ᶤ͞ᶰ͞ ͞ᵐ͞ᵃ͞ʳ͞ᵛ͞ᵉ͞ˡ͞ ⠀ ⠀ in
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊹⠀ ⠀ ⠀ " GRAVITY SOLSTICE "⠀ ⠀ ⠀ ⊹
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀003⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/21flm
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ─⠀⠀ ✦⠀ ⠀─ ─ ─ ─────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

(⠀ᵐᵃʳᵛᵉˡ⠀)⠀ Wymień : → 3 ulubione postaci żeńskie → 3 ulubione postaci męskie → 3 ulubione filmy z uniwersum mcu → 3 ulubione filmy spoza mcu → ulubiony serial a na koniec wstaw swój ulubiony temat muzyczny z któregoś filmu Marvela!

POSTACI ŻEŃSKIE:
✦ Gamora,
✦ Hela,
✦ Raven Darkholme (Mystique).
POSTACI MĘSKIE:
✧ Loki,
✧ Peter Quill (Star-Lord),
✧ Ultron , Moon Knight, Silver Surfer, Magneto, Wolverine oraz niedawno pojawił się jeszcze ktoś nowy, ale na razie zostawiam to w tajemnicy 😈
ULUBIONE FILMY Z MCU:
✦ Guardians of the Galaxy vol. 1 & vol. 2,
✦ Thor & Thor: The Dark World, (w sumie Ragnarok też mi ostatnio dobrze siedzi),
✦ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.
ULUBIONE FILMY:
✧ Maleficent & Maleficent: Mistress of Evil & Cruella,
✧ Interstellar & Marsjanin & Passengers & Contact (1997),
✧ Queen of the Damned & Dracula Untold & Only Lovers Left Alive & DragonHeart (1996) & The Addams Family (1991) & The Golden Compass & The Hunger Games & The Great Gatsby <3 & Joe Black <3 & Zootopia ;3 & Up ;3 & Coco ;3 & Wrath of Man & and others... (serce by mnie bolało gdybym serio wymieniła tylko 3) 🙊
ULUBIONY SERIAL:
✦ Loki (mcu),
✧ Star Trek: Discovery & Orange is the new black & Dark & His Dark Materials & Breaking Bad & Community & The 100 & The Umbrella Academy & Trailer Park Boys & Unfabulous & Drake&Josh & Miodowe lata XD 🙊
! kolejność przypadkowa !
THEME SONG BE LIKE (MCU):
https://www.youtube.com/watch?v=YzX05yJXD5M&ab_channel=MarkMothersbaugh-TopicNEv0idTIVE’s Video 169257284907 YzX05yJXD5MNEv0idTIVE’s Video 169257284907 YzX05yJXD5M

View more

NEv0idTIVE’s Video 169257284907 YzX05yJXD5MNEv0idTIVE’s Video 169257284907 YzX05yJXD5M

#INMARVXLWXTRUST only! ⠀ → ⠀(🎃 spooky season) Uzupełnij template ( https://jpst.it/2EfCB ).

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL'S SUPERHEROES.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ✧ 🎃 ✧ ─ ─ ─────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
INMARVXLWXTRUST only  spooky season Uzupełnij template httpsjpstit2EfCB

#INMARVXLWXTRUST only! ⠀ → ⠀(🎃 spooky season)⠀So... what's it like, being a vampire? Uzupełnij template! ( https://jpst.it/2F06B )

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL'S SUPERHEROES.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ✧ 🎃 ✧ ─ ─ ─────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Has ⠀⠀ anyone ⠀heard of...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀' ⠀Vlad ⠀⠀ the ⠀⠀ Imp4ler,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Son ⠀⠀ of ⠀the Dragon ⠀' ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ✧ 🦇 ✧ ─ ─ ─────
INMARVXLWXTRUST only  spooky seasonSo whats it like being a vampire Uzupełnij

🎃 ‣ ℬoo! ❜⠀:⠀halloween moodboard

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ✧ 🎃 ✧ ─ ─ ─────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ℬoo halloween moodboard

🎃 ‣ ℬoo! ❜⠀:⠀your personal demons

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ✧ 🎃 ✧ ─ ─ ─────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀──── ─✦ ᵖᵘᵐᵖᵏᶤᶰ ᵇᵒᵒ'ᵐᵇ ✦─ ────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Paradoxically, ⠀⠀ my personal
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀demons ⠀become calm in the
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀fall and winter. ⠀ Together we
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀admire ⠀the⠀ melancholy ⠀of
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀dimed colors.⠀We stare at the
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀leafless⠀ trees, ⠀ the ⠀world
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀shrouded in darkness. We are
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀lost in the⠀ effect of⠀ passing.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀The raven's ⠀murmur ⠀pierces
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the cold space. Heavy⠀chains
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀will return when the sun shines
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀again and extinguish ⠀the last
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀glow ⠀ of ⠀⠀ ⠀⠀⠀ the ⠀⠀stars.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ✧ 👻 ✧ ─ ─ ─────
ℬoo your personal demons

#INMARVXLWXTRUST only! ⠀ → ⠀(🎃 spooky season) Co Twoja postać lubi najbardziej w świętowaniu Halloween?

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL'S SUPERHEROES.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ✧ 🎃 ✧ ─ ─ ─────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀──── ─✦ ᵖᵘᵐᵖᵏᶤᶰ ᵇᵒᵒ'ᵐᵇ ✦─ ────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀A walk through ⠀the graveyard
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀bathed ⠀ in fog, scaring others
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀with a ghostly variant, pumpkin
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀decorating, picking ⠀ &⠀eating
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sweets, ⠀ lighting candles ⠀ &
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sitting ⠀ by⠀⠀ ⠀⠀⠀ abandoned
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀tombstones, nightmare⠀parties
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀costume ⠀ are ⠀⠀ cool ⠀⠀ too.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ✧ 👻 ✧ ─ ─ ─────
INMARVXLWXTRUST only  spooky season Co Twoja postać lubi najbardziej w

#INMARVXLWXTRUST only! ⠀→ ⠀Piosenka na dziś.

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL'S SUPERHEROES.

❛「 ǫ & ᴀ 」:⠀obchodzimy światowy dzień zwierząt, pochwal się pupilem swojej postaci!

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ─⠀⠀ ✦⠀ ⠀─ ─ ─ ─────⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ǫ ᴀ obchodzimy światowy dzień zwierząt pochwal się pupilem swojej postaci


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ─⠀⠀ ✦⠀ ⠀─ ─ ─ ─────⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✧⠀ GAMORA⠀ ⠀ & ⠀ ⠀ LOKI
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LAUFEYSON
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✧ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⊹ ⠀ @MISCHIEFMVSTER
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the universe⠀ is ⠀⠀ chaotic enigma
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀clusters ⠀⠀ of ⠀⠀ flashing ⠀⠀ lights
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀they ⠀⠀ don't⠀⠀ mean ⠀⠀ salvation
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✧⠀⠀⠀⠀ ✦⠀ ⠀⠀⠀⠀✧ ⠀⠀ ⠀⠀⠀✦⠀⠀⠀⠀ ✧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀everything⠀ doesn't⠀ make⠀ sense
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀anymore,⠀ better ask⠀no questions
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and ⠀⠀ you'll ⠀⠀ get ⠀⠀ no⠀⠀⠀ lies
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀─ ─ ─ ─⠀ Universe⠀ ⠀ Story⠀ ─ ─ ─ ─
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵍ͙ᵃ͙ˡ͙ᵃ͙ᶜ͙ᵗ͙ᶤ͙ᶜ͙ ͙ᵃ͙ˢ͙ˢ͙ᵃ͙ˢ͙ˢ͙ᶤ͙ᶰ͙ ⠀ & ⠀ ᵍ͞ᵒ͞ᵈ͞ ͞ᵒ͞ᶠ͞ ͞ᵐ͞ᶤ͞ˢ͞ᶜ͞ʰ͞ᶤ͞ᵉ͞ᶠ͞ ⠀ ⠀ in
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊹⠀ ⠀ ⠀ ⠀"LOST IN MADNESS"⠀⠀⠀⠀ ⊹
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀001 ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://justpaste.it/2qyak
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ─⠀⠀ ✦⠀ ⠀─ ─ ─ ─────

❛ ̶ ̶ᵗ̶ ̶ᵉ̶ ̶ᵐ̶ ̶ᵖ̶ ̶ˡ̶ ̶ᵃ̶ ̶ᵗ̶ ̶ᵉ̶ ❀ https://cutt.ly/fWKzrAg ⋆ uzupełnij template i podziel się efektem!

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ─⠀⠀ ✦⠀ ⠀─ ─ ─ ─────⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ᵗ ᵉ ᵐ ᵖ ˡ ᵃ ᵗ ᵉ 
httpscuttlyfWKzrAg uzupełnij template i podziel się efektem

⠀⠀⠀⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ─⠀⠀ ✦⠀ ⠀─ ─ ─ ─────⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✧⠀ GAMORA⠀ & NATASHA
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ROMANOVA⠀ ✧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✧ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⊹ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ @S0VIETSPY
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀We⠀⠀ were ⠀⠀darkness ⠀⠀ chained
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀to⠀⠀ existence.⠀⠀ An ⠀ unmatched
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀force⠀⠀ ⠀⠀⠀ plundering ⠀⠀⠀ reality.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✧⠀⠀⠀⠀ ✦⠀ ⠀⠀⠀⠀✧ ⠀⠀ ⠀⠀⠀✦⠀⠀⠀⠀ ✧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀incredible, ⠀⠀ when ⠀⠀ we⠀ learned
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀to ⠀⠀ suffer ⠀⠀⠀ ⠀with⠀⠀⠀ ⠀ others
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀our⠀souls⠀⠀have ⠀been⠀ sacrificed
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀─ ─ ─ ─⠀ Universe⠀ ⠀ Story⠀ ─ ─ ─ ─
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵍ͙ᵃ͙ˡ͙ᵃ͙ᶜ͙ᵗ͙ᶤ͙ᶜ͙ ͙ᵃ͙ˢ͙ˢ͙ᵃ͙ˢ͙ˢ͙ᶤ͙ᶰ͙ ⠀ & ⠀ ᵇ͞ˡ͞ᵃ͞ᶜ͞ᵏ͞ ͞ʷ͞ᶤ͞ᵈ͞ᵒ͞ʷ͞ ⠀⠀⠀⠀ in
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊹⠀ ⠀ ⠀ "SOULS OF INFINITY"⠀⠀⠀⠀ ⊹
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀001⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://justpaste.it/7q2a0
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ─⠀⠀ ✦⠀ ⠀─ ─ ─ ─────

╰─❀ ; Twój ukochany wizerunek przeciwnej płci:

(jest ich wiele, ale nie zaszkodzi podzielić się chociaż jednym)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡
Twój ukochany wizerunek przeciwnej płci

+ 4 💬 messages

read all

⠀⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ─⠀⠀ ✦⠀ ⠀─ ─ ─ ─────⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✧⠀ GAMORA ⠀ & ⠀ BUCKY
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BARNES⠀ ✧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✧ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⊹ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ @REDSTVR
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ever⠀⠀⠀ since⠀⠀⠀ we⠀⠀⠀ became
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀part⠀⠀of⠀⠀the⠀⠀endless ⠀⠀⠀chain
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀of⠀⠀⠀ ⠀life⠀⠀⠀ and⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ death
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✧⠀⠀⠀⠀ ✦⠀ ⠀⠀⠀⠀ ✧ ⠀⠀ ⠀⠀⠀✦⠀ ⠀⠀ ✧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀We⠀⠀⠀ know⠀⠀⠀ nothing ⠀⠀⠀⠀ but
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀aggressive⠀⠀ ⠀interactions⠀⠀⠀ and
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀dangerous⠀⠀ combo⠀⠀ of weapons
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀─ ─ ─ ─⠀ Universe⠀ ⠀ Story⠀ ─ ─ ─ ─
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵍ͙ᵃ͙ˡ͙ᵃ͙ᶜ͙ᵗ͙ᶤ͙ᶜ͙ ͙ᵃ͙ˢ͙ˢ͙ᵃ͙ˢ͙ˢ͙ᶤ͙ᶰ͙ ⠀ & ⠀ ʷ͞ᶤ͞ᶰ͞ᵗ͞ᵉ͞ʳ͞ ͞ˢ͞ᵒ͞ˡ͞ᵈ͞ᶤ͞ᵉ͞ʳ͞ ⠀ ⠀ ⠀in
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊹⠀ ⠀ ⠀ "DUST OF OUR MEMORIES"⠀⊹
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀002⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ https://justpaste.it/2yc96 ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ─⠀⠀ ✦⠀ ⠀─ ─ ─ ─────

❛ ˢ ᵘ ᵐ ᵐ ᵉ ʳ ⠀ᶜ ᵃ ᵐ ᵖ ♡ ‣ https://rb.gy/bzotk6 ❜ uzupełnij template i pozwól nam lepiej poznać swoją postać!

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ─⠀⠀ ✦⠀ ⠀─ ─ ─ ─────⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ˢ ᵘ ᵐ ᵐ ᵉ ʳ ᶜ ᵃ ᵐ ᵖ  httpsrbgybzotk6 uzupełnij template i pozwól nam lepiej

⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ─⠀⠀ ✦⠀ ⠀─ ─ ─ ─────⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✧⠀ GAMORA ⠀ & ⠀ CAROL
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀DANVERS⠀ ✧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✧ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⊹⠀ ⠀⠀ @star__dust__rebel
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀everything⠀⠀⠀⠀is⠀⠀⠀born⠀⠀⠀⠀of
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀flames⠀⠀⠀ and⠀⠀⠀ ashes,⠀⠀⠀ ⠀ if⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you⠀⠀⠀ ⠀ don't⠀⠀⠀ want⠀ ⠀ ⠀ ⠀to
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀be⠀⠀⠀⠀nameless⠀⠀⠀substructure
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✧⠀⠀⠀⠀ ✦⠀ ⠀⠀⠀⠀ ✧ ⠀⠀ ⠀⠀⠀✦⠀ ⠀⠀ ✧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you⠀⠀⠀⠀must⠀⠀⠀fight⠀⠀⠀ fiercely
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀until⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀last⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ star
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀dies⠀⠀⠀⠀and⠀⠀⠀⠀the⠀⠀ darkness
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀will ⠀⠀ ⠀⠀⠀ prevail⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ again
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀─ ─ ─ ─⠀ Universe ⠀ Story⠀ ─ ─ ─ ─
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵍ͙ᵃ͙ˡ͙ᵃ͙ᶜ͙ᵗ͙ᶤ͙ᶜ͙ ͙ᵃ͙ˢ͙ˢ͙ᵃ͙ˢ͙ˢ͙ᶤ͙ᶰ͙ ⠀ & ⠀ ᶜ͞ᵃ͞ᵖ͞ᵗ͞ᵃ͞ᶤ͞ᶰ͞ ͞ᵐ͞ᵃ͞ʳ͞ᵛ͞ᵉ͞ˡ͞ ⠀ ⠀ in
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊹⠀ ⠀ ⠀ " GRAVITY SOLSTICE "⠀ ⠀ ⠀ ⊹
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀001⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/8stsi
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───── ─ ─ ─⠀⠀ ✦⠀ ⠀─ ─ ─ ─────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more

Next

Language: English