@BR0KENCHAINS

⠀⠀⠀✞⠀》ダイアウルフ⠀

Ask @BR0KENCHAINS

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀✞⠀》ˢᵗᵃʳˢ ᶜᵃᶰ’ᵗ ˢʰᶤᶰᵉ ʷᶤᵗʰᵒᵘᵗ ᵈᵃʳᵏᶰᵉˢˢˑ WORD FOR TODAY: LOVE

⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀Daishō
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ Daishō ⁽大小˒ ᵈᵃᶤˢʰᵒ⁾ ⁻ ˡᶤᵗᵉʳᵃˡˡʸ "ᵇᶤᵍ⁻ˡᶤᵗᵗˡᵉ"
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵀʰᵉ ᵉᵗʸᵐᵒˡᵒᵍʸ ⠀ᵒᶠ ⠀ᵗʰᵉ ʷᵒʳᵈ ᵈᵃᶤˢʰᵒ ᵇᵉᶜᵒᵐᵉˢ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵃᵖᵖᵃʳᵉᶰᵗ ⠀⠀ʷʰᵉᶰ ⠀⠀ᵗʰᵉ ⠀⠀ᵗᵉʳᵐˢ ⠀⠀ᵈᵃᶤᵗᵒ˒
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵐᵉᵃᶰᶤᶰᵍ ⠀⠀ˡᵒᶰᵍ ⠀⠀ˢʷᵒʳᵈ˒ ⠀⠀ᵃᶰᵈ⠀⠀ˢʰᵒᵗᵒ˒
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵐᵉᵃᶰᶤᶰᵍ ⠀⠀ˢʰᵒʳᵗ ⠀⠀ˢʷᵒʳᵈ˒ ⠀⠀ᵃʳᵉ⠀⠀ᵘˢᵉᵈ;
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵈᵃᶤᵗᵒ ⁺ ˢʰᵒᵗᵒ = ᵈᵃᶤˢʰᵒˑ ⠀ᴬ⠀ᵈᵃᶤˢʰᵒ ᶤˢ ᵗʸᵖᶤᶜᵃˡˡʸ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵈᵉᵖᶤᶜᵗᵉᵈ⠀⠀ᵃˢ ⠀ᵃ ⠀ᵏᵃᵗᵃᶰᵃ ⠀ᵃᶰᵈ ⠀ʷᵃᵏᶤᶻᵃˢʰᶤˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵀʰᶤˢ ᶤˢ ᵈᵃᶤˢʰᵒˑ ⠀ᴼᶰᵉ ᶠᵒʳ ʷᵃʳ˒ ⠀ᵒᶰᵉ ᶠᵒʳ ʰᵒᶰᵒʳˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᴼᶰᵉ ᵗᵒ ᵏᶤˡˡ˒ ᵒᶰᵉ ᵗᵒ ᵈᵉᶜᵃᵖᶤᵗᵃᵗᵉˑ ᴼᶰᵉ ᶠᵒʳ ᵐᵘʳᵈᵉʳ˒
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵒᶰᵉ ⠀ᶠᵒʳ ⠀ˢᵘᶤᶜᶤᵈᵉˑ⠀ᴷᵃᵗᵃᶰᵃ ⠀ᵃᶰᵈ⠀ʷᵃᵏᶤᶻᵃˢʰᶤˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵀʰᶤˢ ⠀ᶰᵉᵛᵉʳ ⠀ˡᵉᶠᵗ⠀⠀ᵃ⠀⠀ʷᵃʳʳᶤᵒʳ'ˢ⠀⠀⠀ˢᶤᵈᵉ˒
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵉᵛᵉᶰ ᶤᶰ ʰᶤˢ ˢˡᵉᵉᵖˑ ⠀ᴵᵗ ʷᵃˢ ʰᶤˢ ʰᵒᶰᵒʳ ᵃᶰᵈ ʰᵉᵃʳᵗˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᴹʸ⠀ᵘᶰᶜˡᵉ⠀ᵗᵒˡᵈ⠀ᵐᵉ ᵗʰᵉ ᵈᵃᶤˢʰᵒ ʷᵃˢ ᵐᶤᶰᵉ ᶰᵒʷˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᴮᵉᶜᵃᵘˢᵉ⠀⠀⠀ᴵ⠀⠀ʷᵃˢ⠀⠀ᵗʰᵉ ⠀⠀ᵒᶰᵉ ⠀⠀ʷᶤᵗʰ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵃ⠀⠀⠀ᶠᵃᵐᶤˡʸ⠀⠀⠀ᵗᵒ⠀⠀⠀ˡᵒᵒᵏ ⠀⠀⠀⠀⠀ᵃᶠᵗᵉʳˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ @M0NSTERINCVGE is my heart.
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀

View more

ˢᵗᵃʳˢ ᶜᵃᶰᵗ ˢʰᶤᶰᵉ ʷᶤᵗʰᵒᵘᵗ ᵈᵃʳᵏᶰᵉˢˢˑ WORD FOR TODAY LOVE

⠀⠀⠀✞⠀》ᴼᶰ ᵗʰᵉ ᵒᵗʰᵉʳ ˢᶤᵈᵉ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵐᶤʳʳᵒʳˑ WORD FOR TODAY: MISTAKES

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀Rōnin
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ Rōnin ⠀ ⁽浪人˒ "ᵈʳᶤᶠᵗᵉʳ"⠀ᵒʳ⠀"ʷᵃᶰᵈᵉʳᵉʳ"⁾
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵀʰᵉ ⠀ʷᵒʳᵈ ʳᵒᶰᶤᶰ ˡᶤᵗᵉʳᵃˡˡʸ⠀ᵐᵉᵃᶰˢ "ʷᵃᵛᵉ ᵐᵃᶰ"ˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵᵗ ᶤˢ ᵃᶰ⠀⠀ᶤᵈᶤᵒᵐᵃᵗᶤᶜ⠀ᵉˣᵖʳᵉˢˢᶤᵒᶰ ᶠᵒʳ "ᵛᵃᵍʳᵃᶰᵗ"
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵒʳ ⠀ "ʷᵃᶰᵈᵉʳᶤᶰᵍ ᵐᵃᶰ"˒⠀ ˢᵒᵐᵉᵒᶰᵉ ʷʰᵒ ᶠᶤᶰᵈˢ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵗʰᵉ ⠀ ʷᵃʸ ⠀ ʷᶤᵗʰᵒᵘᵗ⠀ᵇᵉˡᵒᶰᵍᶤᶰᵍ ᵗᵒ ᵒᶰᵉ ᵖˡᵃᶜᵉˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵀʰᵉ ᵗᵉʳᵐ⠀ᵒʳᶤᵍᶤᶰᵃᵗᵉᵈ ᶤᶰ ⠀ᵗʰᵉ ᴺᵃʳᵃ⠀ᵃᶰᵈ ᴴᵉᶤᵃᶰ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵖᵉʳᶤᵒᵈˢ˒ ⠀ʷʰᵉᶰ ᶤᵗ ʳᵉᶠᵉʳʳᵉᵈ ᵗᵒ⠀ᵃ ˢᵉʳᶠ ʷʰᵒ ʰᵃᵈ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᶠˡᵉᵈ ⠀ᵒʳ ⠀ᵈᵉˢᵉʳᵗᵉᵈ ⠀ʰᶤˢ ⠀ᵐᵃˢᵗᵉʳ'ˢ ⠀⠀ˡᵃᶰᵈˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵᶰ ᵐᵉᵈᶤᵉᵛᵃˡ⠀ᵗᶤᵐᵉˢ˒ ⠀ᵗʰᵉ ᴿᵒᶰᶤᶰ ʷᵉʳᵉ ᵈᵉᵖᶤᶜᵗᵉᵈ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵃˢ ⠀⠀ᵗʰᵉ⠀⠀ˢʰᵃᵈᵒʷˢ⠀⠀⠀ᵒᶠ ⠀⠀⠀ˢᵃᵐᵘʳᵃᶤ˒
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵐᵃˢᵗᵉʳ⁻ˡᵉˢˢ ⠀⠀⠀ᵃᶰᵈ⠀⠀ˡᵉˢˢ⠀⠀⠀ʰᵒᶰᵒʳᵃᵇˡᵉˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵᵗ ⠀ᵗʰᵉᶰ ⠀ᶜᵃᵐᵉ ᵗᵒ⠀ᵇᵉ⠀ᵘˢᵉᵈ ᶠᵒʳ ⠀ᵃ ˢᵃᵐᵘʳᵃᶤ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ʷʰᵒ⠀⠀⠀⠀ʰᵃᵈ⠀⠀⠀⠀⠀ᶰᵒ ⠀⠀⠀⠀⠀ᵐᵃˢᵗᵉʳ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⁽ʰᵉᶰᶜᵉ ⠀ᵗʰᵉ ⠀ᵗᵉʳᵐ⠀"ʷᵃᵛᵉ ᵐᵃᶰ"⠀ᶤˡˡᵘˢᵗʳᵃᵗᶤᶰᵍ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᵒᶰᵉ⠀⠀ʷʰᵒ⠀⠀⠀ᶤˢ ⠀⠀⠀ˢᵒᶜᶤᵃˡˡʸ ⠀⠀⠀ᵃᵈʳᶤᶠᵗ⁾ˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ So who I really am?
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀

View more

ᴼᶰ ᵗʰᵉ ᵒᵗʰᵉʳ ˢᶤᵈᵉ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵐᶤʳʳᵒʳˑ WORD FOR TODAY MISTAKES

Twoje miejsce na przemyślenia. Twoje miejsce na wszystko, co chcesz.

valkyr_’s Profile PhotoValkyr
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀No time to die
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶠᵒᵒˡ ⠀⠀ᵐᵉ⠀⠀ᵒᶰᶜᵉ˒⠀⠀ᶠᵒᵒˡ ⠀⠀ᵐᵉ ⠀⠀ᵗʷᶤᶜᵉ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴬʳᵉ ⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ⠀⠀⠀ᵈᵉᵃᵗʰ ⠀⠀ᵒʳ ⠀⠀ᵖᵃʳᵃᵈᶤˢᵉˀ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴺᵒʷ⠀⠀ʸᵒᵘ'ˡˡ⠀⠀ᶰᵉᵛᵉʳ ⠀⠀ˢᵉᵉ ⠀⠀ᵐᵉ ⠀⠀ᶜʳʸ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵀʰᵉʳᵉ'ˢ ⠀⠀ʲᵘˢᵗ ⠀⠀ᶰᵒ ⠀⠀ᵗᶤᵐᵉ ⠀⠀ᵗᵒ ⠀⠀ᵈᶤᵉ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://tiny.pl/cz488
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Billie Eilish.
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀
Twoje miejsce na przemyślenia 
Twoje miejsce na wszystko co chcesz

~New year, new me - masz jakieś noworoczne postanowienia?

valkyr_’s Profile PhotoValkyr
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ Shōgatsu
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Shōgatsu⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀san-ga-nichi
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁽ 正月 三が日 ⠀ˢʰᵒᵍᵃᵗˢᵘ ⠀⠀ˢᵃᶰ⁻ᵍᵃ⁻ᶰᶤᶜʰᶤ;
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ˡᶤᵗᵉʳᵃˡˡʸ ᵗʰʳᵉᵉ ⠀ᵈᵃʸˢ ᵒᶠ ᴶᵃᶰᵘᵃʳʸ⁾ ⠀⁻⠀ ᴶᵃᵖᵃᶰᵉˢᵉ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴺᵉʷ ᵞᵉᵃʳ ⠀⁽ᵗʰᵉ ᵖʰʳᵃˢᵉ ᵒ⁻ˢʰᵒᵍᵃᵗˢᵘ ᶤˢ ᶜᵒᵐᵐᵒᶰˡʸ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵘˢᵉᵈ˒ ⠀ʷʰᵉʳᵉ ⠀ᵒ⁻ ⠀ᶤˢ ⠀ᵃᶰ ⠀ʰᵒᶰᵒʳᶤᶠᶤᶜ ᵖʳᵉᶠᶤˣ⁾ˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵᵗ'ˢ ⠀ᵃ ⠀ᶠᵒʳᵐᵃˡ ⠀ᵖᵘᵇˡᶤᶜ⠀ʰᵒˡᶤᵈᵃʸ⠀⠀ᶜᵉˡᵉᵇʳᵃᵗᵉᵈ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵒᶰ ⠀⠀⠀ᴶᵃᶰᵘᵃʳʸ ¹˒ ⠀⠀⠀ᵇᵘᵗ⠀⠀⠀ᵗʳᵃᵈᶤᵗᶤᵒᶰᵃˡˡʸ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵃᶰᵈ ⠀⠀⠀⠀⠀ᵒᶠ ⠀⠀⠀⠀ᵛᵃʳᶤᵒᵘˢ ⠀⠀⠀ᶰᵃᵗᵘʳᵉˢ˒
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶤᵗ'ˢ ⠀⠀⠀ᶜᵉˡᵉᵇʳᵃᵗᵉᵈ ⠀⠀⠀ᵘᶰᵗᶤˡ⠀⠀⠀ᴶᵃᶰᵘᵃʳʸ ³ˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵᵗ ⠀ᶤˢᶰ'ᵗ ⠀ᵒᶰˡʸ ⠀ᵃ ᵗᶤᵐᵉ ᵒᶠ ᶠᵘᶰ ⠀ᵃᶰᵈ ᵐᵉᵉᵗᶤᶰᵍˢ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʷᶤᵗʰ ⠀ˡᵒᵛᵉᵈ ᵒᶰᵉˢ˒ ⠀ᵇᵘᵗ ⠀ᵃˡˢᵒ ⠀ᵃ ᶜʰᵃᶰᶜᵉ⠀ᵗᵒ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵖᵘᵗ ⠀ᵃᶰ ⠀ᵉᶰᵈ⠀ᵗᵒ ⠀ᵒˡᵈ ⠀ᵐᵃᵗᵗᵉʳˢ˒⠀ˢᵗᵃʳᵗ ⠀ˡᶤᶠᵉ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵃᶰᵉʷ ⠀ᵃᶰᵈ ᵉᶰˢᵘʳᵉ ⠀ʰᵃᵖᵖᶤᶰᵉˢˢ ᶤᶰ ⠀ᵗʰᵉ⠀ᶠᵘᵗᵘʳᵉˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴹᵃᵐʸ⠀⠀⠀ᵗʸˡᵏᵒ ⠀⠀ʲᵉᵈᶰᵒ ⠀⠀⠀ᵖᵒˢᵗᵃᶰᵒʷᶤᵉᶰᶤᵉ˒
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ być bardziej otwartym.
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀

View more

New year new me   masz jakieś noworoczne postanowienia

⠀⠀⠀✞⠀》ᴬ ᵐᶤˢˢᶤᶰᵍ ᵖᵃʳᵗ ᵒᶠ ʸᵒᵘʳ ᵐᶤᶰᵈˑ WORD FOR TODAY: D3VTH

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀Shinigami
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Shinigami ⁽ 死神˒ ˡᶤᵗᵉʳᵃˡˡʸ "ᵈᵉᵃᵗʰ ᵍᵒᵈ" ᵒʳ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ "ᵈᵉᵃᵗʰ ˢᵖᶤʳᶤᵗ"⁾⠀ᵃʳᵉ ᵍᵒᵈˢ ᵒʳ ˢᵘᵖᵉʳᶰᵃᵗᵘʳᵃˡ ˢᵖᶤʳᶤᵗˢ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵗʰᵃᵗ ⠀ᶤᶰᵛᶤᵗᵉ ⠀ʰᵘᵐᵃᶰˢ⠀ᵗᵒʷᵃʳᵈ ᵈᵉᵃᵗʰ ᶤᶰ ᶜᵉʳᵗᵃᶤᶰ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵃˢᵖᵉᶜᵗˢ ⠀ᵒᶠ ⠀ᴶᵃᵖᵃᶰᵉˢᵉ⠀ʳᵉˡᶤᵍᶤᵒᶰ⠀ᵃᶰᵈ ᶜᵘˡᵗᵘʳᵉˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ˢʰᶤᶰᶤᵍᵃᵐᶤ⠀ʰᵃᵛᵉ⠀ᵇᵉᵉᶰ⠀ᵈᵉˢᶜʳᶤᵇᵉᵈ ᵃˢ ᵐᵒᶰˢᵗᵉʳˢ˒
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʰᵉˡᵖᵉʳˢ˒⠀ᵃᶰᵈ ᶜʳᵉᵃᵗᵘʳᵉˢ ᵒᶠ ᵈᵃʳᵏᶰᵉˢˢˑ ˢʰᶤᶰᶤᵍᵃᵐᶤ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵃʳᵉ⠀⠀ᵘˢᵉᵈ⠀⠀ᶠᵒʳ ⠀⠀ᵗᵃˡᵉˢ⠀⠀ᵃᶰᵈ ⠀ʳᵉˡᶤᵍᶤᵒᶰˢ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᶤᶰ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴶᵃᵖᵃᶰᵉˢᵉ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶜᵘˡᵗᵘʳᵉˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵀʰᵉ ⠀ᵈᵃʸ ⠀ᵒᶠ ᵐʸ ⠀ᵇʳᵒᵗʰᵉʳ'ˢ ⠀ᵈᶤˢᵃᵖᵖᵉᵃʳᵃᶰᶜᵉ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ and perhaps his de*vth.
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀
ᴬ ᵐᶤˢˢᶤᶰᵍ ᵖᵃʳᵗ ᵒᶠ ʸᵒᵘʳ ᵐᶤᶰᵈˑ WORD FOR TODAY DVTH

⠀⠀⠀

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ Yūrei
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Yūrei (幽霊)ᵃʳᵉ ᶠᶤᵍᵘʳᵉˢ ᶤᶰ ᴶᵃᵖᵃᶰᵉˢᵉ ᶠᵒˡᵏˡᵒʳᵉ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵃᶰᵃˡᵒᵍᵒᵘˢ ᵗᵒ⠀ᵗʰᵉ ⠀ᵂᵉˢᵗᵉʳᶰ⠀ᵐᵒᵈᵉˡ ᵒᶠ ᵍʰᵒˢᵗˢˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵀʰᵉ ⠀ᶰᵃᵐᵉ ⠀ᶜᵒᶰˢᶤˢᵗˢ⠀⠀ᵒᶠ ⠀⠀ᵗʷᵒ ⠀⠀ᵏᵃᶰʲᶤ˒
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 幽 ⁽ʸū⁾˒ ⠀ᵐᵉᵃᶰᶤᶰᵍ⠀"ᶠᵃᶤᶰᵗ"⠀ᵒʳ ⠀"ᵈᶤᵐ" ᵃᶰᵈ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 霊 ⁽ʳᵉᶤ⁾˒ ⠀⠀ᵐᵉᵃᶰᶤᶰᵍ⠀⠀"ˢᵒᵘˡ"⠀ᵒʳ ⠀"ˢᵖᶤʳᶤᵗ"ˑ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ but I'm a black wolf.
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀
Yūrei

Language: English