@BruceLeeDukAnk

Juky Đăng Anh

What others replied to:

Ny là con trai mà hủy kb, block là sao v

show all (6)

Gọi điện, gặp nó trực tiếp mà hỏi :v mấy ông yêu đương kiểu gì lên mạng hỏi là sao :v có vấn đề với nhau thì giải quyết với nhau chứ

Language: English