Здравейте, Greenteam, пиша ви по повод засаждане на дръвчета! С няколко колеги си говорихме да реализираме подобна инициятива под формата на team building, отново около София, но може би на есен. И тъй като сме малка фирма и нямаме много опит, се надявах да споделите знание и да ни дадете малко съве

Ще бъдем честни. Към нас е имало десетки подобни въпроси. Много компании искат да си правят тийм билдинг чрез залесяване, но това за нас не е толкова просто нещо.
1. Ние имаме инструменти и ги събираме от 2009г. Това е важна част от условието да се кандидатства към дадена акция.
2. Имаме няколко лесовъда, които дават инструктажи и координират самите акции. Опитът е решаващ за почти всички мероприятия и наши кандидатури за терен.
3. Земята невинаги е най-големия проблем, но и тя е предизвикателство. Ние пишем писма до институции и всеки път борбата не е лесна. Срещаме се многократно с директори, лесовъди и отговорници отговарящи за тези мероприятия.
4. Ние не само залесяваме, но и учим хората как да го правят най-качествено и ефективно. Самото залесяване изисква спазване на много детайли, които е желателно да знаете отлично! За целта директно ви препоръчваме да си наемете лесовъд, който да ви помага и координира.
5. Трябва да познавате дървесните видове и тяхната биологична специфика. Кога, къде и как е подходящо да се засажда. Всяка една акция е строго специфична и индивидуална. В голяма част от акциите ние си осигуряваме посадъчния материал, пътувайки до някой от разсадниците в страната(пример: Последно до разсадник в Етрополе). В друга част ние сме партньори на държавни или общински институции и те ни осигуряват посадъчния материал.
6. За всяка наша акция има обучение, което се провежда за координатори и задължителни формуляри за всички доброволци. Това дава много високо ниво на осъзнатост и яснота по време на самото залесяване.
7. Ако залесяванията се извършват на обществен а не на частен терен, ще е нужно да направите Лесоустройствен проект (в повечето случаи се прави за 10г. напред) или да се впишете в съществуващ такъв. Това е задача, която изисква много синхронизации с Държавните Горски стопанства или други подобни институции.
Успех в начинанието!