@LootasLaConCong

Đến một lúc nào đó

What others replied to:

Nếu muốn, người ta sẽ tìm cách. Nếu không muốn, người ta sẽ tìm lý do. Đơn giản vậy thôi nhưng em cố chấp không hiểu.

show all (5)

Language: English