@Thanhhhien03

Ngoan Hien

❤️ Likes
show all
Thanhhhien03’s Profile Photo

What others replied to:

Nếu muốn, người ta sẽ tìm cách. Nếu không muốn, người ta sẽ tìm lý do. Đơn giản vậy thôi nhưng em cố chấp không hiểu.

show all (5)

Language: English