@Miahbanchanh

Manh Manh

What others replied to:

Cho mình hỏi khi cả 2 có cuộc hẹn từ trước đến hẹn vô tình đồng nghiệp gủ nhậu thì bạn chọn cuộc hẹn nào?

show all (37)

Cuộc hẹn từ trước. Sao bạn lại hủy hẹn với người mà bạn đã thống nhất gặp vì một lời rủ ngẫu nhiên?

Language: English