@Mimiuu_01

mi dzui la dc

What others replied to:

Giữa bạn thân và người yêu thì chọn ai ?

show all (15)

Giữa quần và áo thì bạn chọn mặc gì?
Nếu là bạn thân khác giới thì nên giữ khoảng cách khi có người yêu, còn bạn thân cùng giới mà tính nết không ra gì thì bỏ đi nhé =))
Giữa bạn thân và người yêu thì chọn ai
cậu phải biết cân đo và hài hoà , nếu bên nào cho cậu nhiều niềm tin thì cậu nhỉn lên 1 chút về phía đó chứ đừng chọn cả 70% cậu nhé. Đây là tớ chỉ cậu cách giữ cả bạn thân , ngyeu
B và bạn kia chơi thân lâu chưa, và đã bao h làm điều gì cho b chưa
Còn ny b và b yêu bao lâu, và anh ấy đã làm gì cho b chưa

Language: English