@ainguyen520

Phương Nguyênn

What others replied to:

Giữa bạn thân và người yêu thì chọn ai ?

show all (15)

cậu phải biết cân đo và hài hoà , nếu bên nào cho cậu nhiều niềm tin thì cậu nhỉn lên 1 chút về phía đó chứ đừng chọn cả 70% cậu nhé. Đây là tớ chỉ cậu cách giữ cả bạn thân , ngyeu

Language: English