@Quynhanhrin56

Quỳnh Anh Rin

What others replied to:

Chẳng biết sao nữa, cậu muốn nói gì không

show all (15)

Lễ lạc thì nó phải dui nịck thì nó mới hay chứ cứ người người nhà nhà kỷ niệm rồi so quà so chị nào đẹp hơn anh nào giàu hơn rồi buồn thì chỉ có con buôn là hào hứng. Khổ, bao năm không thấy kêu ca năm nay lại hết lần này tới lần khác mưa bong bóng. Chạ biết làm sao mới vui lòng =))))
mình muốn nói, mình thấy rất là mệt, mọi thứ như chậm dần, bản thân thì như mắc kẹt dưới hố sâu tiêu cực, thật sự chán nản.

Language: English