@Scilivio

Đỗ Hoàng Long

What others replied to:

Mình muốn bố mẹ ly hôn ...

show all (7)

Nếu bạn cảm thấy đó là điều tốt nhất dành cho gia đình bạn. Mình cũng từng muốn bố mẹ li hôn . Nhưng đến giờ họ vẫn chưa lí hôn vì lí do họ muốn mình có gia đình hạnh phúc. Thật sự thì mình luôn tự hỏi họ muốn cho mình hay cho họ?

Language: English