@XuanHung646

Xuân Hùng

Kể từ giây phút gặp gỡ một ai đó... chúng ta không thể đơn độc nữa rồi... .. Lời nói dối tháng tư..

Không thấy sẽ không đau
Không gặp sẽ không biết
Không biết sẽ không nhớ
Và không nhớ sẽ không đau
Nói thì dễ nhưng làm thì khó
Khó đến thế nên lệ thường rơi
Vô tình lệ ra rơi vì người không nhớ ta
Lòng ta đau vì người không thương ta
Ta mãi là ta chẳng thể là chúng ta
Đau không ???
Không tôi quen rồi
Đời vô thường nhưng ta không vô tâm

What others replied to:

Kể từ giây phút gặp gỡ một ai đó... chúng ta không thể đơn độc nữa rồi... .. Lời nói dối tháng tư..

show all (6)

Dù gì đi nữa tháng tư vẫn là một kỉ niệm rất đẹp. 30 ngày, 720 tiếng, 43 200 phút, 2592000 giây người bước vào cuộc đời tôi, làm tôi vui, làm tôi buồn, và đi mất.
Tháng tư là tháng tôi sẽ nhớ nhất năm này, tôi biết rõ vậy.

Language: English