What others replied to:

có mấy ông trên này cứ bị làm sao =)))))) rep ask nghe muốn đấm vào mặt vl

show all (26)

Language: English