có mấy ông trên này cứ bị làm sao =)))))) rep ask nghe muốn đấm vào mặt vl

💬️ Answer this question
Tui cũng gặp toàn như z luôn nên thực sự mong bạn sẽ gặp được 1 ng rep Ask có tâm trên Ask.fm nhé :))) tui cũng mong mình tìm được, mấy nay cũng toàn gì đâu không à 🥲

Next

Language: English