Co masz, ale chciał(a)byś się tego pozbyć?

💬️ Answer this question
PL: Zaburzenia psychiczne, weltschmerz i niechęć do świata i ludzi.
Jak ja w 2024 nie zacznę terapii, to w najlepszym przypadku wyląduję w szpitalu po nieudanej próbie.
ENG: Mental disorders, weltschmerz and aversion to the world and people.
If I don't start therapy in 2024, at best I'll end up in hospital after a failed attempt.

Language: English