Theo mọi người thấy thì hãng trà sữa nào ok nhất và hãng nào không ok zayy

💬️ Answer this question
Trà sữa hok phải là thứ mình thích uống. Với 1 đứa mỗi năm suýt bị thần chết hốt 2 lần thì việc ăn uống với mình cũng phải cẩn thận tối đa.

Language: English