@dangbao0412

Bảo Đặng

What others replied to:

Theo mọi người thấy thì hãng trà sữa nào ok nhất và hãng nào không ok zayy

show all (16)

Thích trà thì qua Royaltea . Phúc Long , BobaBop
Thích sữa thì Bo BaBop , Koi
Đó là mấy hãng mình hay uống (◍ ˃̵͈̑ᴗ˂̵͈̑)

Language: English