@haocute1404

Nại

Đang trong quá trình trả nghiệp nên bất cảm thấy mọi thứ tệ hại. Ai đọc đc ask này mỗi ng 1 câu chửi mình đi. Để cho mình sớm trả bớt nghiệp trở lại cs yên bình plsssss

Không liên quan lắm nhưng đọc được ask này thế nực cười ghê!
Nghiệp là do mình tạo, muốn chuyển nghiệp thì tự mình phải tu, chứ không phải người khác chửi mình là được, người khác chửi thì chính họ đang tạo nghiệp, ngu gì mà chửi =)))
Bật mí nha, bạn có thể vào youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh để nghe các video, bạn sẽ sống đẹp và sớm chuyển hóa nghiệp dễ dàng đó!

+ 2 💬 messages

read all

What others replied to:

Đang trong quá trình trả nghiệp nên bất cảm thấy mọi thứ tệ hại. Ai đọc đc ask này mỗi ng 1 câu chửi mình đi. Để cho mình sớm trả bớt nghiệp trở lại cs yên bình plsssss

show all (9)

Một trong những cách trả nghiệp là mình nên phóng sanh, làm thiện, giúp đỡ người khác từ những điều nhỏ nhặt có thể, đi chùa hay nhà thờ cầu phúc, cầu an (cầu ở đây là cho mn chứ không phải cho bản thân mình) như vậy thì sẽ cảm thấy tích cực hơn đó ạ

Language: English