@kochaneksehzade

⸻ Musa Ağa ❂

Ask @kochaneksehzade

Sort by:

LatestTop

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ «⠀ https://justpaste.it/hailtotheking05 ⠀»

dancingwithshadow’s Profile Photo⠀❂ r h a n⠀∫⠀ˢᵒᵘˡ⠀ᵒᶠ⠀ᶜʰᵃᵒˢ⠀❜

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/MusaWychodzizFriendzonu_06
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀ @dancingwithshadow ⠀⠀✩⠀ ⭑ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ «⠀ https://justpaste.it/hailtotheking03 ⠀»

dancingwithshadow’s Profile Photo⠀❂ r h a n⠀∫⠀ˢᵒᵘˡ⠀ᵒᶠ⠀ᶜʰᵃᵒˢ⠀❜

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⋆⠀⋆⠀⋆⠀⋆⠀⋆⠀───────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀ @dancingwithshadow
⠀⠀⠀⠀─────────────────────── ⋆⠀⋆⠀⋆⠀⋆⠀⋆
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀https://justpaste.it/MusaWychodzizFriendzonu_04
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⋆⠀⋆⠀⋆⠀⋆⠀⋆⠀───────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ «⠀ https://justpaste.it/hailtotheking01 ⠀»

dancingwithshadow’s Profile Photo⠀❂ r h a n⠀∫⠀ˢᵒᵘˡ⠀ᵒᶠ⠀ᶜʰᵃᵒˢ⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⋆⠀⋆⠀⋆⠀⋆⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀https://justpaste.it/MusaWychodzizFriendzonu
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⋆⠀⋆⠀⋆⠀⋆⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀@dancingwithshadow
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⋆⠀⋆⠀⋆⠀⋆⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Długa modlitwa ku chwale pana obowiązkowo na kolanach 😘

dancingwithshadow’s Profile Photo⠀❂ r h a n⠀∫⠀ˢᵒᵘˡ⠀ᵒᶠ⠀ᶜʰᵃᵒˢ⠀❜
Wiadomo, jak modlitwy to tylko na kolanach. Na kolanach i do rana. I żeby nikt nie przeszkadzał, żeby ta łaska na pewno na nas spłynęła 😘

i obnażać nasze złe czyny przed stwórcą, licząc, że nas obdaruje swą łaską ((:

dancingwithshadow’s Profile Photo⠀❂ r h a n⠀∫⠀ˢᵒᵘˡ⠀ᵒᶠ⠀ᶜʰᵃᵒˢ⠀❜
Łaska stwórcy na pewno na nas spłynie, o to nie musimy się martwić. W końcu będziemy się modlić bardzo żarliwie i obnażać nie tylko złe czyny.

Musa! ❤❥❦❧☄ Liczę na twoją obecność na wieczornych modlitwach w mojej komnacie, będziemy razem oczyszczać duszę i ciało z grzechu

dancingwithshadow’s Profile Photo⠀❂ r h a n⠀∫⠀ˢᵒᵘˡ⠀ᵒᶠ⠀ᶜʰᵃᵒˢ⠀❜
Sehzade! ❤❥❦❧☄ Jak mógłbym odmówić nocnych modlitw swojemu kraszowi? Będziemy musieli się długo modlić, aby się dokładnie oczyścić.

Language: English