@pistanthro_phobia

Aѕlan ⠀₍ ♠ ₎⠀ Paşa

Ask @pistanthro_phobia

Sort by:

LatestTop

⠀⌠ ⠀✉⠀⠀;⠀ https://justpaste.it/4dh1q ⠀⌡

Little__Wrecked__Heart’s Profile Photo⊰⠀ʀᴀᴢɪʏᴇ⠀⭒⠀sᴜʟᴛᴀɴ⠀╱⠀♠
⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀.⠀.
Kiedy⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀liście ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀żółtawym ⠀⠀⠀⠀⠀odblaskiem
spełzną⠀⠀ ⠀⠀na⠀⠀⠀ dół ⠀⠀⠀na⠀⠀⠀ ściśnięte⠀⠀⠀ pięście,
w⠀⠀ mgłach⠀⠀⠀⠀ daleko⠀⠀⠀⠀ zagubiona⠀⠀⠀⠀⠀⠀radość,
w ⠀⠀mgłach⠀⠀⠀⠀ daleko⠀⠀⠀⠀ zagubione⠀⠀⠀⠀ szczęście.
. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀.⠀. ⠀.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2VRY0
⠀⠀
httpsjustpasteit4dh1q

⠀⠀⠀⠀⠀❪ ❀ ❫ ⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/7i5v4

lovely__butterfly’s Profile Photo♠⠀⠀❛ ⠀Hatice ⠀❜
⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀.⠀.
Serce⠀⠀⠀⠀⠀ ustało, ⠀⠀⠀⠀⠀pierś⠀⠀⠀⠀ już ⠀⠀⠀⠀lodowata,
Ścięły ⠀⠀⠀⠀się⠀⠀⠀ ⠀usta ⠀⠀⠀⠀i ⠀⠀⠀⠀oczy ⠀⠀⠀⠀zawarły;
Na ⠀⠀świecie⠀⠀ jeszcze, ⠀⠀lecz⠀⠀ już⠀⠀ nie ⠀dla ⠀świata!
Cóż⠀⠀ to ⠀⠀za⠀⠀ człowiek?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Umarły.
⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀.⠀.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2VLxS
httpsjustpasteit7i5v4

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❛ @lovely__butterfly

⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀.⠀.
Kiedy ⠀⠀wnoszę⠀⠀ do ⠀⠀⠀lasu⠀⠀ znój ⠀⠀mego⠀⠀żywota
I ⠀twarz⠀ tak⠀⠀ niepodobną⠀⠀ do⠀ ⠀tego, ⠀⠀co⠀⠀ leśne,
Widzę ⠀otchłań,⠀ co ⠀skomląc,⠀ w ⠀gęstwinie⠀ się⠀ miota
I ⠀⠀rozrania⠀⠀⠀ o ⠀⠀⠀sęki ⠀⠀⠀swe ⠀⠀żale ⠀⠀bezkreśne.
⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀.⠀.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2VfXj
lovelybutterfly

⠀⌠ ⠀✉⠀⠀;⠀ https://justpaste.it/7f7cw ⠀⌡

Little__Wrecked__Heart’s Profile Photo⊰⠀ʀᴀᴢɪʏᴇ⠀⭒⠀sᴜʟᴛᴀɴ⠀╱⠀♠
⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀.⠀.
⠀Gorzko⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ pachną⠀⠀⠀⠀⠀⠀samotną⠀⠀⠀⠀⠀jesienią
⠀te⠀⠀⠀⠀⠀ wieczory⠀⠀⠀⠀⠀bez ⠀⠀⠀⠀⠀Ciebie ⠀⠀⠀⠀umarłe,
⠀kiedy⠀⠀⠀⠀ marzę⠀⠀⠀⠀⠀⠀ zaplątany ⠀⠀⠀w⠀⠀⠀⠀jesień,
⠀kiedy⠀⠀⠀ serce⠀⠀⠀mnie ⠀⠀⠀dławi ⠀⠀⠀pod ⠀⠀⠀gardłem.
⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀.⠀.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2Ve38
⠀⠀
httpsjustpasteit7f7cw

⠀⌠ ⠀✉⠀⠀;⠀ https://justpaste.it/6mnq6 ⠀⌡

Little__Wrecked__Heart’s Profile Photo⊰⠀ʀᴀᴢɪʏᴇ⠀⭒⠀sᴜʟᴛᴀɴ⠀╱⠀♠
⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀.⠀.
Dziś⠀⠀⠀ dla ⠀⠀⠀miłości⠀⠀⠀ nie⠀⠀⠀ róże,⠀⠀⠀ lecz⠀⠀ osty,
Nie⠀⠀ masz⠀ już⠀ dla⠀⠀niej⠀ łatwych⠀ dróg⠀ i⠀ prostych!
Kto⠀⠀ dzisiaj ⠀⠀kocha,⠀⠀ ⠀nie ⠀⠀wie, ⠀⠀co⠀ ⠀spoczynek,
Co ⠀⠀⠀chleb ⠀⠀bez ⠀⠀ości ⠀i ⠀co ⠀⠀dzień⠀⠀ bez⠀ troski.
⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀. ⠀.⠀.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2UYQI
⠀⠀
httpsjustpasteit6mnq6

Language: English