@poeta_z_manisy

⸻ ƴɑɦƴɑ ᵖᵒᵉᵗ ♠

Ask @poeta_z_manisy

Sort by:

LatestTop

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Yαhчα & Mαhıdevrαn

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀https://justpaste.it/tajne_lisciki_01
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Jαk mαm dotrzeć do Cıebıe
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - nıe ɯıem
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Jαk mαm Cıę zrozumıeć,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - pчtαm sıę sıebıe
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Odpoɯıαdα mı głuchα cıszα...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀ @Poison_and_Wine ⠀⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Yαhчα  Mαhıdevrαn

⠀⌠ ⠀✉⠀⠀;⠀ https://justpaste.it/2lo8r ⠀⌡

Little__Wrecked__Heart’s Profile Photo⊰⠀ʀᴀᴢɪʏᴇ⠀⭒⠀sᴜʟᴛᴀɴ⠀╱⠀♠
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Yahya_Raziye_04
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀zmącony spokój
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀wzburzone łzawe fale
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ze żródłem w zaszklonych tęczówkach
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀tworzą rzeki na policzkach
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i kto by pomyślał że to przez ciebie
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀bo nas opuściłeś
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀mój przyjacielu
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀mój bracie
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀nasza nadziejo
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀ @Little__Wrecked__Heart ⠀⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀
httpsjustpasteit2lo8r

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Yahya ⠀ & ⠀ Rumeysa

poeta_z_manisy’s Profile Photo⸻ ƴɑɦƴɑ ᵖᵒᵉᵗ ♠
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀https://justpaste.it/Yahya_x_Rumeysa_02
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀part two ⠀⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀ @xbroken__lionessx ⠀⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Yahya    Rumeysa

⠀⌠ ⠀✉⠀⠀;⠀ https://justpaste.it/6t5p6 ⠀⌡

Little__Wrecked__Heart’s Profile Photo⊰⠀ʀᴀᴢɪʏᴇ⠀⭒⠀sᴜʟᴛᴀɴ⠀╱⠀♠
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Yahya_Raziye_02
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᙁᥲᑯⱬɩᥱʝᥲ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᙅɩᥴᖾᥲ ρɾⱬყʝᥲᥴɩółƙᥲ ᥒᥲ⳽ ω⳽ⱬყ⳽tƙɩᥴᖾ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ρoᑯtɾⱬყຕᥙʝąᥴᥲ ᥒᥲ ᑯᥙᥴᖾᥙ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀tᥱɾᥲⱬ ᥙຕᥲɾłᥲ tᥲ, ᥴo ɠɩᥒɩᥱ o⳽tᥲtᥒɩᥲ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑ ⠀⠀✩⠀⠀⠀ @Little__Wrecked__Heart ⠀⠀✩⠀ ⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀
httpsjustpasteit6t5p6

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ↪ ⠀ ⠀ᴹᵘˢᵗᵃᶠᵒ˒ ᵖʳᶻʸʲᵃᶜᶤᵉˡᵘˑˑˑˑ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀─────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴍʏśʟɪ ᴍᴏᴊᴇ ᴡᴢʙᴜʀᴢᴏɴᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴏ ᴘᴏᴊąć ɴɪᴇ ᴘᴏᴛʀᴀғɪę
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛᴇɢᴏ ᴡsᴢʏsᴛᴋɪᴇɢᴏ﹐ ᴄᴏ sɪę ᴅᴢɪᴇᴊᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ sᴍᴜᴛᴇᴋ ᴊᴇsᴛ ᴡ ᴍᴏᴊᴇᴊ ɢłᴏᴡɪᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʙᴏ ᴄʜʏʙᴀ ɴɪᴋᴛ ɴɪᴇ ʀᴏᴢᴜᴍɪᴇ ᴛᴇɢᴏ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡsᴢʏsᴛᴋɪᴇɢᴏ﹐
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴄᴏ ᴍɪ śᴍɪᴇʀć Tᴡᴏᴊᴀ ᴜᴄᴢʏɴɪłᴀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴍᴏ́ᴊ ᴘʀᴢʏᴊᴀᴄɪᴇʟᴜ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────── ⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀⠀⠀
ᴹᵘˢᵗᵃᶠᵒ ᵖʳᶻʸʲᵃᶜᶤᵉˡᵘˑˑˑˑ

+ 2 💬 messages

read all

Language: English