Ask @m1g1m:

*میینفعش تقوول لححد بححبکک واانت مش شاایف منه ای حااجه تثبت الححب داا .. مینفعشش تقوول لححد اابعت مسچ وهواا فااتح طوول النهَاار ومشش معبررک ولماا تیجیی تکلمهه یررد ع قد الکلممه .. میینفعشش تقوول لححد اناا مححتااجک وهوو مشش مدییگ اای اهتمماام اوو انکک مجررد سسد خاانه مش ااککترر .. مینفععشش ححد یووحشک

( إبۣۗـۙنۣۗ آلَعۣۗـۙرب ۣۗ)

الادوات و المشاكل

بختصار
التوزيعة مخصصة لختبار الأختراق وعملية التوافق بينها وبين الادوات اياً كانت سواء ادوات مدمجة مع التوزيعة او ادوات هتقوم بتثبيتها انتَ ف نسبة التوافق كبيرة جداً وده هيقلل المشاكل ... و إن وجد بعض المشاكل ف هي ليست مشاكل معقدة ويمكن حلها
..
لكن العبث بالتوزيعة بدون علم
رح تكون توزيعة غير مستقرة بالنسبة لك
..

View more

Next