@mia0753

mia0753

What others replied to:

phản bội người yêu mình thật lòng để đến với ng khác. Sống như vậy hp không?

show all (17)

Không thể không thừa nhận rằng bản chất của con người là ích kỉ, tuy nhiên ai sống trái với lương tâm là chuyện của họ, còn ta cứ làm những việc không thẹn với lòng mình là được.
mỗi người có 1 lựa chọn mà, bạn đã có lựa chọn cho bản than mình như vậy rồi thì phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình chứ. Chung sống với nó và không hối hận mới là việc bạn phải quan tâm đấy.
Bạn hãy nhìn ở góc độ khác, bạn đã đáp ứng đủ nhu cầu của người yêu bạn, nhưng người ấy không đáp ứng được nhu cầu của bạn, nên bạn chọn người khác để đáp ứng nhu cầu của bạn. Đương nhiên là... Không rồi ~ Có câu "Nếu bạn gây tổn thương đến một người, một ngày nào đó người tổn thương sâu nhất là chính bạn."

Language: English