@phuonganh2003hh

Phuong Anh Nguyễn Thị

Cứ một mình đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, tự mình cho là đúng. Nhưng rồi lại tự dằn vặt làm đau khổ bản thân.

Ewwww, tôi cũng từng giống bạn đấy. Và sau nhiều lần thế thì kinh nghiệm của tôi là để thoát ra khỏi trạng thấy bế tắc vl đấy thì bạn cần có người bạn tin tưởng, và quan trọng là nó phải suy nghĩ được hơn bạn để bạn nói ra những cái trong lòng mình í.
Đỉnh cực, lời khuyên từ những ng giỏi hơn mình sẽ luôn giúp mk không ít thì nhiều nhó💃
Chúc may mắn hén😼😼

What others replied to:

Cứ một mình đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, tự mình cho là đúng. Nhưng rồi lại tự dằn vặt làm đau khổ bản thân.

show all (13)

Language: English