@thanhsgiangs

th.qianq

❤️ Likes
show all
thanhsgiangs’s Profile Photo

What others replied to:

Trước khi muốn làm ban bè tốt thì ít nhất bạn bè phải hiểu mình

show all (4)

Language: English