@vva1489

daniel vũ

What others replied to:

Tháng cô hồn đen vl ^^ có cách nào giúp bình thường lại không đây ^^ chứ đen như này trong một tháng chắc chết quá ^^

show all (7)

Có thể mấy ngày đầu đen thôi cứ quên đi càng áp đặt snghi tháng cô hồn càng thấy mình đen đó or bạn có thể gg cách giải hạn :)

Language: English