@vva1489

daniel vũ

Latest answers from daniel vũ

Bạn sẽ làm gì vào mùa hè này?

Học tiếng nhật và học lái máy xúc mặc kệ cái bọn mõm chó nó có nói gì đi nữa

Chia tay khi vẫn còn tình cảm, nếu chạm mặt nyc của các cậu trên sân trường, các cậu có đủ can đảm để nhìn vào mắt đối phương không?

Chào nhau rồi hỏi thăng luôn

Yayyyy mình định lập nhóm ib nch vui ý hihi. Ai muốn vào nhóm thì rep ask kèm fb nhaaaaaaa 💜🍘Mình sẽ addfr

Fb vũ văn an nhé

Language: English