@infestissumams

⸸,SHE-DEVIL.

Ask @infestissumams

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀swiss⠀ ghoul ⠀ [⠀from arabic: 〃غول,⠀ghūl〃⠀] ⠀ is⠀a⠀ ⠀ ⠀ ⠀multighoul,⠀ meaning he is multi-purpose,⠀ like pine-⠀ ⠀ ⠀⠀ sol.⠀⊳⠀ @TENEBR0SE

⠀ ⠀chapter⠀₀₁⠀⊳⠀ https://jpst.it/3l2qD. ⠀ now⠀ there⠀ is ⠀ ⠀ ⠀ ⠀nothing⠀between⠀us,⠀⠀from⠀now⠀our⠀merge⠀is
⠀ ⠀eternal.⠀ can't⠀you⠀see⠀that⠀you're⠀lost?⠀can't⠀you
⠀ ⠀see⠀that⠀you're⠀lost without⠀me?⠀⠀⛧
swiss ghoul  from arabic غولghūl  isa   multighoul

⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀ the⠀fire⠀ghoul⠀ [⠀from arabic: 〃غول,ghūl〃⠀] ⠀is⠀a⠀ ⠀ ⠀ ⠀ demon-like being or monstrous humanoid.⠀⊳⠀ @heIIi0n

⠀ ⠀ chapter⠀₀₁⠀⊳⠀ https://jpst.it/3l0NN.⠀though⠀my ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ memories have faded,⠀⠀they come back to haunt me
⠀ ⠀ once again.⠀⠀⠀and though my mind is somewhat jaded ⠀ ⠀ ⠀ now,⠀it's time for me to strike again.⠀⠀⛧
thefireghoul from arabic غولghūl isa    demonlike

CO TO ZA ZXJXBXSTA POSTAĆ? 😍

midnightxqueen’s Profile Photoᵖᵃʳᵗʸ ᗢ Hardy
[ MESSAGE FROM THE CLERGY ]︰siostra imperatorka to postać z lore szwedzkiego zespołu ghost.jej postać pojawia się w materiałach,które w charakterystyczny sposób przedstawiają losy wokalisty zespołu,czyli papy.nowy krążek zespołu = nowy papież.można to przyrównać do kadencji papieży w kościele katolickim.w zespole są również bezimienni ghule.po więcej szczegółów zapraszam tutaj︰ https://cutt.ly/1wsJmh8x albo, jeśli wolisz memiczną wersję wideo,to odsyłam cię tutaj︰ https://cutt.ly/kwsJR0O8

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀ sister imperator [⠀latin⠀for 〃commander〃⠀] is the head ⠀⠀ of the clergy and the implied former lover of papa nihil.

⠀⠀ chapter⠀₆₆₆⠀⊳⠀bewitched.⠀belial,behemoth,⠀
⠀⠀ beelzebub,⠀asmodeus, satanas, lucifer.hail⠀satan,⠀⠀ archangelo.hail⠀satan,welcome⠀year⠀zero.⠀⠀⛧
sister imperator latinfor commander is the head  of the clergy

Language: English