@missingperson20657

little xeoxeo

What others replied to:

Con trai có quan trọng vấn đề con gái còn zin hay k ?

show all (17)

Tùy quan điểm mỗi người thôi bạn. Nhưng với mình thì người đến sau sẽ luôn tốt hơn người đến trước, vậy nên mình không ngại. Hahah

Language: English