nedajú sa nejak úplne zablokovať porty pre torrent ? alebo protokol ? namiesto odpájania celého intráku. alebo konečne vylúčte pár ľudí natvrdo zo združenia, keď niečo stiahnu a bude pokoj.

Členovia združenia, u ktorých bolo preukázané sťahovanie a zdieľanie nelegálneho obsahu cez torrenty, sú okamžite odpojení a následne zo združenia vylúčení.
Účinné blokovanie portov, resp. protokolu torrent je značne komplikované. Účinne komerčné softwareové riešenia na blokovanie torrentov sa pohybujú rádovo v stovkách tisíc eur ročne.
Odpojenie celého internátu bol krok, ku ktorému sme boli dotlačený zo strany nášho poskytovateľa konektivity (inak hrozilo kompletné odpojenie všetkých internátov na ešte dlhšiu dobu, resp. aj na trvalo). Od tohto kroku sme si sľubovali zvýšenie povedomia o zákaze používania torrentov a reálnej hrozby dopadu na prevádzku našej siete.