@porcelain__tears

⠀ ❛⠀Katsumi⠀›⠀☆

Ask @porcelain__tears

Sort by:

LatestTop

⠀⊱ ✉ ヽ#firstdaysinla〃 wanted ⎰⠀To miejsce dla Ciebie - daj znać, jeśli szukasz jakiejś postaci albo masz ochotę stworzyć z kimś coś niecnego!

ANGELESFORUM’s Profile Photoforum, let's play!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀⠀⠀⠀✉⠀⠀⤿⠀⠀‧ . ˚ ♡
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ Na ten moment nie szukam nikogo
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀konkretnego. Być może mogłabym
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀przygarnąć do siebie siostrę Katsumi
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀lub jej ex, do którego nieszczęśliwie
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀wciąż wzdycha.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ .....................................
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Na pewno bardzo chętnie napiszę
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀historię ze wszystkimi, którzy także
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀mieliby ochotę stworzyć coś z moją
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Katsumi; czy to wątek romantyczny,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀czy zwykły spacer po Los Angeles! ❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀═════════════════════
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ ⠀⠀⠀Zapraszam do siebie! ⠀♡⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ヽfirstdaysinla wanted To miejsce dla Ciebie  daj znać jeśli szukasz jakiejś

⠀⠀⊱ 📷 ヽ#showus〃 holiday vibe ⎰ Miejsce, do którego chciałbyś się wybrać. Wspólny wyjazd, czy może samotny wypad?

ANGELESFORUM’s Profile Photoforum, let's play!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀Burney Falls⠀‧ . ˚ ♡
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ ʷʰᵒ ʷᵃᶰᵗˢ ᵗᵒ ᵍᵒ ᵗʰᵉʳᵉ ʷᶤᵗʰ ᵐᵉˀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ˡᵉᵗ'ˢ ʰᵃᵛᵉ ˢᵒᵐᵉ ᶠ ᵘ ᶰˑ ❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ヽshowus holiday vibe  Miejsce do którego chciałbyś się wybrać Wspólny wyjazd czy

⠀⠀⊱ 📷 ヽ#showus〃 holiday vibe ⎰ Zaproponuj idealne miejsce, w Los Angeles, na miłe spędzenie czasu.

ANGELESFORUM’s Profile Photoforum, let's play!
⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀❛ ∙⠀∙⠀STARBUCKS.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢᵗᵃʳᵇᵘᶜᵏˢ ᶤˢ ᵐʸ ᶠᵃᵛᵒʳᶤᵗᵉ ᵖˡᵃᶜᵉˑ⠀ ❜
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ヽshowus holiday vibe  Zaproponuj idealne miejsce w Los Angeles na miłe spędzenie

People you may like

Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

⠀⊱ ✉ ヽ#nicetomeetyou〃 question ⎰ Tell us about your dark secret.

ANGELESFORUM’s Profile Photoforum, let's play!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀═════════⠀⠀⠀secrets?⠀⠀⤿⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ ˢᵉᶜʳᵉᵗˢ ˢʰᵒᵘˡᵈ ˢᵗᵃʸ ˢᵉᶜʳᵉᵗˢ˒ ʳᶤᵍʰᵗˀ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵒᵏ˒ ᴵ'ˡˡ ᵗᵉˡˡ ʸᵒᵘˑ ᴵ̤ ̤ᵐ̤ᶤ̤ˢ̤ˢ̤ ̤ᵐ̤ʸ̤ ̤ᶠ̤ᶤ̤ʳ̤ˢ̤ᵗ̤ ̤ˡ̤ᵒ̤ᵛ̤ᵉ̤ˑ̤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀.......................................
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ᵈᵃʳᵏ ˢᵉᶜʳᵉᵗ ˢᵗᵃʸˢ ʷᶤᵗʰ ᵐᵉˑ ❜
⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀═════════════════════
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ヽnicetomeetyou question  Tell us about your dark secret

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀⠀Ҝ.⠀⠀⤿⠀⠀‧ . ˚ ♡
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ ᴺᵃʰ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵃʰ ᵗᵒ ᵗʰᵉ˒ ᶰᵒ˒ ᶰᵒ˒ ᶰᵒˑ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴹʸ ᶰᵃᵐᵉ ᶤˢ ᶰᵒ˒ ᵐʸ ᶰᵘᵐᵇᵉʳ ᶤˢ ᶰᵒ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ .....................................
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ᵒʳ ᵐᵃʸᵇᵉ ᴵ'ᵐ ᵏᶤᵈᵈᶤᶰᵍˑ ❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀═════════════════════
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ ᴵ'ᵐ ᶠᵉᵉˡᶤᶰᵍ ᵘᶰᵗᵒᵘᶜʰᵃᵇˡᵉ⠀ˑˑˑ ᵘ̷ᶰ̷ᵗ̷ᵒ̷ᵘ̷ᶜ̷ʰ̷ᵃ̷ᵇ̷ˡ̷ᵉ̷ ❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀∙⠀∙⠀∙⠀∙⠀༄ @floverofevil_ ❃ܙܓ

⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ ⠀⠀けいぎょう.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Let's stick together.⠀ ❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄⠀⤹⠀ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✎⠀⠀ https://justpaste.it/agfl6
⠀⠀
⠀⠀
floverofevil  ܙܓ

☃️: ᴸ͟ᴳ͟ ᵍ͟ʳ͟ᵒ͟ᵘ͟ᵖ ❌ Zimowa fotografia postaci.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⤿⠀⠀☃️
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ ᴬˡᵉˣᵃ ᵖˡᵃʸ ᴬˡˡ ᴵ ᵂᵃᶰᵗ ᶠᵒʳ ᶜʰʳᶤˢᵗᵐᵃˢ ᴵˢ ᵞᵒᵘˑ ❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴸᴳ ᵍʳᵒᵘᵖ  Zimowa fotografia postaci

#londongangs. Konta, które a) porwałxbyś do wspólnej historii, b) urzekły wyglądem, c) zainteresowały historią? Oznacz je!

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀Nie przyjrzałam się jeszcze wszystkim, dlatego
⠀⠀⠀⠀⠀⠀odpowiem jedynie na podpunkt B.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀Kont, które zwróciły moją uwagę jest wiele, ale ⠀⠀⠀⠀⠀⠀wyróżnić chcę szczególnie:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀@BLACKR0SE_ @high__infidxlity @DEADABLO
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @P3RF3CTS0N @WAKING__DREAM @rvshour
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡ ❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
londongangs Konta które a porwałxbyś do wspólnej historii b urzekły wyglądem c

🤍🌷.

rvshour’s Profile Photo##. ⠀⠀ ∫⠀⠀ aurelio.⠀⠀ ❌
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⠀⠀Ҝ.⠀⠀⤿⠀⠀❃ܙܓ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ ʸᵒᵘ ᵐᵃᵏᵉ ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ ᵐᵉˡᵗˑ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ .....................................
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ᵒʳ ᵐᵃʸᵇᵉ ᴵ'ᵐ ᵏᶤᵈᵈᶤᶰᵍˑ ❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀═════════════════════
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ ᵍᶤᵛᵉ ᵐᵉ ᶠˡᵒʷᵉʳˢ ᵃᶰᵈ ᴵ'ˡˡ ᵇᵉ ᵃˡᵐᵒˢᵗ ʸ ᵒ ᵘ ʳ ˢˑ ❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑⠀⭑
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ҝܙܓ
 ʸᵒᵘ

Language: English