@viegia

Bùi Quốc Việt

What others replied to:

Rõ ràng là c cũng có tình cảm với t, mà sao cuối cùng người c lựa chọn kh phải là t

show all (11)

Bạn có chắc ngta có tình cảm với bạn k hay do bạn suy nghĩ vậy?Biết đâu cái tình cảm mà bạn thấy ở ngta dành cho bạn nó chỉ đơn thuần như tình cảm bạn bè k hơn k kém thì sao?

Language: English