@LionlionFrozen

la mot con meo lang thang

Mình có dự định làm streamer hoặc tiktok. Bạn có content nào để cho mình quay video không bữa giờ mình bí content quá không biết quay video chủ đề gì để mn xem nhiều hơn 🥲

Minh Nhật
"Dự định" nghĩa là bạn chưa làm gì cả nhỉ? Streamer thì bạn định stream game, trò chuyện, hay ca hát?? Về Tiktok bạn định làm về mảng nào??
❤️ Likes
show all
yunababyhn7187’s Profile Photo herri17574’s Profile Photo Yunero_II’s Profile Photo Pduee’s Profile Photo

What others replied to:

Mình có dự định làm streamer hoặc tiktok. Bạn có content nào để cho mình quay video không bữa giờ mình bí content quá không biết quay video chủ đề gì để mn xem nhiều hơn 🥲

show all (8)

Hoặc là cậu cười trên nỗi buồn của kẻ khác.
Hoặc là cậu khiến người khác đồng cảm cho câu chuyện của mình.
Đó là cách nhanh nhất :>

Language: English